Gunstige uitslag voor de HAN bij verdeling subsidies RAAK-publiek 2018

Van de 4 door de HAN University of Applied Sciences ingediende RAAK-publiek aanvragen bij het Regieorgaan SIA in 2018 zijn nu 3 gehonoreerd. Daarnaast is de HAN betrokken als partner in een eveneens gehonoreerd project van Zuyd Hogeschool. Dus een zeer gunstige uitslag voor de HAN en de betrokken onderzoekers en partners!

zes studenten zitten op bank

Om welke projecten gaat het?

De subsidie vanuit het Regieorgaan SIA bedraagt maximaal 3 ton per project. De volgende projecten van de HAN hebben dit bedrag toegewezen gekregen:

  • Sociaal werk op alle niveaus! 
    Een onderzoek door het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit naar wat sociaal werkers houvast biedt bij het besluiten welke interventies zij op welk niveau gaan inzetten en hoe zij deze keuze kunnen verantwoorden.
  • SAFE END, want spoed moet goed! Patient SAFEty in ambulance Emergency Non-conveyance Decisions
    Dit is een onderzoek van de lectoraten Acute Intensieve Zorg en Innovatie in de Care dat toewerkt naar de ontwikkeling van bruikbare evidence based criteria en passende innovatieve tools voor verbeterde risicotaxatie en besluitvorming voor Eerste Hulp Geen Vervoer: behandeling ter plaatse zonder vervoer naar de spoedeisende hulp.
  • Prometheus: anticiperen op complexiteit bij assetmanagement van dijken via serious gaming
    Dit onderzoek naar asset management bij waterschappen om gereedschappen te vinden om de complexiteit in de grote versterkingsopgaven het hoofd te bieden wordt uitgevoerd door het lectoraat Sustainable River Management.

Daarnaast neemt de HAN als partner deel in de gehonoreerde aanvraag 'Beleving in eigen omgeving' van Zuyd Hogeschool, waarbij in co-creatie met de opleidingen Vaktherapie en praktijkinstellingen onderzoek wordt uitgevoerd naar samenwerkingsmogelijkheden in de wijk om vaktherapie passend in te zetten voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

De projecten samen leveren in totaal € 1,2 miljoen subsidie op voor praktijkgericht (toegepast) onderzoek aan de HAN.

RAAK-publiek regeling

In totaal is in 2018 voor 53 projecten een RAAK-publiek aanvraag ingediend bij het Regieorgaan SIA en was er budget voor 24 projecten. 

De RAAK-publiek regeling stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector en heeft als doel het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.