Studenten evalueren herstel COVID-19 patiënten

De HAN heeft zich aangesloten bij een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium. In nauwe samenwerking met het werkveld gaat deze groep paramedische herstelzorg bij COVID-19-patiënten evalueren. HAN-studenten gaan gesprekken aan met zowel patiënten als zorgverleners uit de 1e en 2e golf.

Coronavirus COVID19 artist impression

Bij paramedische herstelzorg gaat het om oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en fysiotherapie. 

Lector Voeding, Diëtetiek en Leefstijl, Marian de van der Schueren, legt uit: “Dit is een unieke kans voor paramedici om het herstel na een COVID-19 besmetting te versnellen. We werken sinds de 1e golf steeds vaker multidisciplinair. De vele invalshoeken van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, paramedische beroepsorganisaties, huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars, het Zorginsituut Nederland en natuurlijk de patiënten versterken elkaar.”

Goede leerschool

De bijdrage van de HAN bestaat uit de evaluatie van de zorg bij zowel patiënten als zorgverleners uit de 1e en de 2e COVID-19 golf. Op basis van deze resultaten kan de (multidisciplinaire) zorg worden verbeterd, bijvoorbeeld voor een eventuele 3e golf. Vanuit de Wageningen University onderzoekt De van der Schueren met HAN-studenten specifiek de effecten van diëtetiek bij COVID-19 patiënten.

“Het animo onder studenten om mee te doen aan dit onderzoek is gigantisch!”

Gigantisch animo

“Het animo onder studenten om mee te doen aan dit onderzoek is gigantisch. Ze zijn net als de andere partijen uit het werkveld razend benieuwd of na paramedische ingrepen de vermoeidheidsklachten bij ex-COVID patiënten verminderen en spiermassa sneller toeneemt. Een prachtig voorbeeld van waar de HAN voor staat: praktijkgericht leren!”

Paramedische herstelzorg in basispakket

Op 18 juli 2020 besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt, voorwaardelijk op te nemen in het basispakket. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen. Er worden verschillende methodieken gehanteerd om dit doel te bereiken. Denk aan het analyseren van geregistreerde gegevens, het prospectief volgen van patiënten in de tijd en het analyseren van verschillende subgroepen van patiënten. Belangrijke uitkomsten hebben te maken met de mogelijkheden voor ex-patiënten om deel te nemen aan de maatschappij, de kwaliteit van leven en vermoeidheid.