Studenten en begeleiders van het vak Interprofessioneel leren in LAB en werkplaats Lindenholt

Armoede. Bijna iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft. Het is een maatschappelijk probleem met veel impact, in 2022 helaas actueler dan ooit. Armoede bespreekbaar maken is dan ook belangrijk. Alleen, hoe doe je dat als professional?

Het is één van de vragen die door studenten in Lab & Werkplaats Lindenholt wordt onderzocht. In wijkatelier Lindenholt staat armoede al langer op de agenda. In samenwerking met welzijnsorganisaties en de gemeente Nijmegen zoeken ze naar oplossingen voor dit probleem in de wijk. HAN-studenten denken daarin mee.

Interprofessioneel leren

Dat meedenken en -werken van studenten noemen we interprofessioneel leren (IPL). Dat betekent de praktijk in. In Lab & Werkplaats Lindenholt vormen studenten van verschillende opleidingen van de HAN projectgroepen. Elke week komen ze bij elkaar en werken ze aan hun eigen project, waarbij een professional uit de wijk de opdrachtgever is. Dat kan gaan over verbinding in de wijk, de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners, eenzaamheid en – dus ook – armoede. De wijkdocenten van de Lab & Werkplaats, Vanessa Heijmen en Suzan de Bruijn, begeleiden hen daarbij. Op die manier pak je een actueel probleem aan en leveren studenten een bijdrage aan innovaties in de wijk. Voor studenten een inkijk in het leren en werken in de praktijk.

In gesprek over armoede

Iris van den Acker en Tessa Roelofs, allebei 2e-jaars studenten Verpleegkunde, zijn 2 van die studenten. De afgelopen periode zijn ze bezig geweest met een project over armoede. Zij kregen vanuit de Lab & werkplaats de vraag: “Hoe voer je, als professional, een goed gesprek over armoede?”. Uit de praktijk blijkt dat het voor veel professionals lastig is om armoede bespreekbaar te maken, terwijl het van belang is dit samen te doen. Dit zodat er gekeken kan worden welke hulp of begeleiding iemand nodig heeft.

Voor Iris en Tessa bleek de opdracht een flinke uitdaging. Dat kwam doordat het lastig was de exacte wens van de opdrachtgever te vertalen naar iets concreet. Om dit in kaart te krijgen, voerden ze gesprekken met professionals uit de wijk en opdrachtgevers van de Gemeente Nijmegen. Uit die gesprekken bleek er behoefte te zijn aan een gesprekshandleiding die professionals kunnen gebruiken.

Twee studenten in werkplaats Lindenholt
Tessa Roelofs (l) en Iris van den Acker (r)

“Uit eigen ervaring weet ik dat armoede ineens je leven kan beheersen”, vertelt Iris. “Alleen blijft armoede bespreekbaar maken lastig.”

Eigen ervaringen

“Uit eigen ervaring weet ik dat armoede ineens je leven kan beheersen”, vertelt Iris. “Alleen blijft armoede bespreekbaar maken lastig.” Tessa voegt toe: “Ik was vooral benieuwd naar de manier waarop je het onderwerp op een natuurlijke manier aan kunt kaarten. Het leek me erg lastig dat te doen in gesprekken met de wijkbewoners.”

Iris: “In de praktijk bleek de opdracht minder te maken te hebben met het zelf in gesprek gaan met buurtbewoners. Dat vond ik jammer.” Toch heeft het project inzicht gegeven. “Uiteindelijk was het juist interessant met de deskundige wijkwerkers in gesprek te gaan,” vertelt Tessa. “De feedback en samenwerking met deze professionals was daarin mooi. Het gaf betekenis aan interprofessioneel leren. Het benaderen van een vraagstuk vanuit diverse disciplines is erg leerzaam. Het geeft nieuwe inzichten”.

Meekijken in de praktijk

Naast de projectopdrachten sloten de studenten ook aan bij interprofessionele casusbesprekingen die georganiseerd worden door Lab & Werkplaats Lindenholt. Tijdens deze overleggen brengt een professional een casus uit de wijk in, en deze wordt besproken door professionals en studenten van verschillende disciplines.

Hierbij kunnen studenten hun input geven, vanuit hun eigen discipline. “Hèt moment van interprofessioneel leren”, zegt Fem Groen, Ouderenadviseur van de organisatie ‘Sterker sociaal werk, afdeling langer thuis’. Ze is samen met STIP-coördinator Eus de Wit van Bindkracht10 één van de opdrachtgevers uit de wijk. “Studenten leren op die momenten van de professionals uit de wijk en hun studiegenoten. Terwijl de wijk professionals door de inbreng van studenten tot nieuwe inzichten komen.”

“Studenten zitten altijd vol ideeën en willen graag aan de slag”, zegt Fem. “Dat maakt het samenwerken met deze jonge, toekomstige professionals zo mooi. Het geeft echt energie.” Eus voegt toe: “De HAN zorgt daarbij voor informatie over vernieuwing en innovatie in het vakgebied. Die informatie is heel waardevol voor de ontwikkeling van onze huidige en toekomstige professionals.”

Gesprekswijzer

Terug naar de opdracht van Iris en Tessa. Ze kunnen trots zijn op hun opgeleverde eindproduct. De gesprekswijzer voor armoede wordt op dit moment getoetst in de praktijk. De wijkprofessionals gebruiken hem tijdens hun gesprekken met buurtbewoners. Die ervaringen worden door een nieuwe groep studenten vastgelegd. “Zo verbeteren we de gesprekwijzer verder. Dat is één van de nieuwe projecten voor Interprofessioneel Leren in Lindenholt voor de komende periode”, besluit Eus.

Meer weten over?Labs en werkplaatsen

De HAN Labs en Werkplaatsen zoals het Spark Centre Lindenholt, zijn fysieke locaties, vaak in een wijkcentrum, gezondheidscentrum of instelling. Hier leren en innoveren HAN-studenten, -docenten, -onderzoekers, professionals en burgers samen via projectmatige vraagstukken uit de directe omgeving, de wijk. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én opleidingsniveaus werken intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening.

Labs en Werkplaatsen

InnovatieSlim, Schoon, Sociaal

Door op deze manier samen te werken, stelt de HAN zich tot doel dat studenten zich ontwikkelen tot onderzoekende, samenwerkende en kritisch reflectieve professionals. Daarnaast verwacht de HAN daadwerkelijk te komen tot nieuwe praktijken en innovaties die de wijk/praktijk versterken. De HAN draagt hieraan bij door op fysieke locaties in de wijk samen met partners intensiever te gaan samenwerken.

Focus van de HAN