Lindenholt (Nijmegen)

Leren en innoveren in de Nijmeegse wijk Lindenholt doet we door samen met burgers, professionals en studenten aan de slag te gaan met vragen en projecten in de wijk. Daarnaast is er eenmaal per 2 weken interprofessionele casuïstiekbespreking voor professionals en studenten, om te leren van en met elkaar.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

Lindenholt is een fantastische wijk om in te werken en te leren. De wijk heeft zijn uitdagingen op het gebied van gezondheid, welzijn en leefstijl, zoals blijkt uit de stadsmonitor, maar aan deze uitdagingen wordt hard gewerkt door actieve wijkbewoners en professionals. Sinds de oprichting van de locatie in Lindenholt werken ook studenten hieraan mee.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

De studenten worden in Lindenholt wegwijs gemaakt door wandelingen door de wijk en bezoekjes aan verschillende organisaties en professionals in de wijk. De studenten werken in interprofessionele groepen aan een project. Een wijkbewoner of professional uit de wijk is de opdrachtgever van dit project. Over de voortgang van het project houden de studenten contact met hun opdrachtgever. De wijkdocenten begeleiden en coachen de studenten bij het project.

Bijeenkomsten en begeleiding:
De studenten van locatie Lindenholt worden verwacht om elke dinsdag in de wijk te zijn voor het werken aan projecten en de plenaire bijeenkomsten op dinsdagmiddagen. Daarnaast zijn er activiteiten of overleggen waar studenten aan deelnemen, die op andere dagen kunnen vallen. 

studenten werken samen aan hun project

Thema's

In Lindenholt wordt er gewerkt aan de volgende thema’s :

 • Armoede
 • Eenzaamheid  
 • Mentale gezondheid  
 • Fysieke gezondheid
 • Laaggeletterdheid

Het werken aan deze thema’s gebeurt altijd samen met bewoners en professionals uit de wijk. De wijkdocenten zijn zelf ook betrokken bij de projecten rondom deze thema’s.

Het werken aan deze thema’s is voor alle betrokkenen leerzaam en helpt bij het verbeteren van het woon-en leefklimaat in de wijk.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Het organiseren van ontmoetactiviteiten gericht op het versterken van sociale netwerken en bestrijden van eenzaamheid.  
 • Het verder ontwikkelen van  een Positieve gezondheid-spreekuur.    
 • Het ontwikkelen  en geven  van kooklessen voor kinderen  in het kader  van gezonde voeding.  
 • Het organiseren van activiteiten om mensen op een makkelijke manier te laten bewegen.  
 • Het zorgen voor goede communicatie met alle bewoners in het stadsdeel, zodat men weet wat de er leeft in de wijk.  
 • Koken met een beperkt budget, voor mensen die heel weinig te besteden hebben of aangewezen zijn op de voedselbank
 • Vroege signalering en valpreventie voor dementerenden

Samenwerkingspartners

 • Gezondheidscentrum Lindenholt (huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners)
 • Bindkracht10 welzijnsorganisatie
 • Wijkatelier Lindenholt
 • Bewonersoverleg Lindenholt
 • Stip Lindenholt
 • Vincentius Vereniging
 • Gemeente Nijmegen
 • Woningbouwverenigingen
 • ROC Nijmegen
 • Paramedici (met zelfstandige praktijken in de wijk)
 • Broederij
 • Lectoraat versterken van sociale kwaliteit

Interprofessionele casuïstiekbespreking

Elke 2 weken vindt er interprofessionele casuïstiekbespreking plaats met professionals, studenten en waar mogelijk de cliënt of wijkbewoner zelf.

In deze kennisclip wordt uitgelegd wat de casuïstiekbespreking in Lindenholt precies inhoudt.

De casuïstiekbesprekingen in Wijkgezondheidcentrum Lindenholt vinden plaats op dinsdag van 12.30 – 13.30 uur.

Studenten vertellen over hun ervaring

Tanika Scheyka, 2de jaars Verpleegkunde student aan de HAN over haar ervaringen met het bijwonen van het interprofessionele onderwijs in de wijk:

'Ik vond het een zeer leuke ervaring, om het interprofessionele onderwijs in Lindenholt mee te maken met zoveel verschillende disciplines (huisarts, fysiotherapeut, geneeskundestudenten, verpleegkundestudenten, Social Work-studenten, Ergotherapie-studenten, Logopedie-studenten, personeel Wijkgezondheidscentrum en diëtist Maria). Je merkt dat iedereen met een ander perspectief naar de situatie kijkt, waarvan ik veel heb geleerd en nog steeds kan leren.'

Fleur Megens, 2de jaars Verpleegkunde student aan de HAN over haar ervaringen met het bijwonen van het interprofessionele onderwijs in de wijk:

'Ik heb veel geleerd tijdens mijn deelname aan het interprofessionele onderwijs. Ten eerste werd mij het belang van multidisciplinair overleg direct duidelijk. Er zijn verschillende disciplines aanwezig, die weer vanuit verschillende invalshoeken vragen kunnen/mogen stellen. Verder was er sprake van een casus uit de ‘echte’ praktijk, dat heeft ervoor gezorgd dat ik enthousiast mee deed. Een leuke toevoeging op het onderwijs.'

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Bea Jonker | E Bea.Jonker@han.nl | M 06 - 14 26 21 32
Aanwezig op dinsdagmiddag
Suzan de Bruijn | E Suzan.deBruijn@han.nl | M 06 - 55 55 54 36
Aanwezig op dinsdagmiddag

Initiatiefnemers:
- Wijkgezondheidscentrum Lindenholt
- Sociaal Wijkteam Lindenholt
- Wijkatelier Lindenholt

Locatie
Jongerencentrum De Sprok
Weteringweg 51
6546 JZ Nijmegen

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).