Lindenholt (Nijmegen)

Leren en innoveren in de Nijmeegse wijk Lindenholt doen we door samen met burgers, professionals en studenten aan de slag te gaan met vragen en projecten in de wijk. Daarnaast zijn er interprofessionele casuïstiekbespreking voor professionals en studenten, om te leren van en met elkaar.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Lindenholt

De startbijeenkomst voor studenten is op dinsdag 5 september van 10.00 tot 14.00 uur bij Jongerencentrum De Sprok, Weteringweg 51 in Nijmegen (Lindenholt). Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

Lindenholt is een fantastische wijk om in te werken en te leren. De wijk heeft zijn uitdagingen op het gebied van gezondheid, welzijn en leefstijl, zoals blijkt uit de stadsmonitor, maar aan deze uitdagingen wordt hard gewerkt door actieve wijkbewoners en professionals. Sinds de oprichting van de locatie in Lindenholt werken ook studenten hieraan mee.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

De studenten worden in Lindenholt wegwijs gemaakt door wandelingen door de wijk en bezoekjes aan verschillende organisaties en professionals in de wijk. De studenten werken in interprofessionele groepen aan een project. Dat houdt in dat de groepen samengesteld zijn uit studenten die afkomstig zijn van verschillende opleidingen. Een wijkbewoner of professional uit de wijk is de opdrachtgever van dit project. Over de voortgang van het project houden de studenten contact met hun opdrachtgever. De wijkdocenten begeleiden en coachen de studenten bij het project.

De plenaire bijeenkomsten zijn op dinsdagen. We verwachten dat studenten gedurende een semester elke dinsdag in de wijk zijn voor het werken aan projecten. Daarnaast kan het voorkomen dat er activiteiten of overleggen zijn waar studenten aan deelnemen, die op andere dagen vallen. 

studenten werken samen aan hun project

Thema's

In Lindenholt wordt er gewerkt aan de volgende thema’s:

 • Armoede
 • Eenzaamheid  
 • Verbinding in de wijk
 • Mentale gezondheid  
 • Fysieke gezondheid
 • Leefomgeving
 • Ouder worden in de wijk

Het werken aan deze thema’s gebeurt altijd samen met bewoners en professionals uit de wijk. De wijkdocenten zijn zelf ook betrokken bij de projecten rondom deze thema’s.

Het werken aan deze thema’s is voor alle betrokkenen leerzaam en helpt bij het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Het organiseren van ontmoetactiviteiten gericht op het versterken van sociale netwerken en bestrijden van eenzaamheid.  
 • Het organiseren van activiteiten voor de bevordering van een gezonde leefstijl en welzijn.
 • Onderzoek doen naar wat betekenisvolle plekken zijn en hoe de beleving is van de openbare ruimtes in de wijk.
 • Tools ontwikkelen van het bespreekbaar maken van armoede.
 • Reïntegratie en inclusie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Samenwerkingspartners

 • Gezondheidscentrum Lindenholt (huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners)
 • Bindkracht10 welzijnsorganisatie
 • Wijkatelier Lindenholt
 • Bewonersoverleg Lindenholt
 • Stip Lindenholt
 • Vincentius Vereniging
 • Gemeente Nijmegen
 • Woningbouwverenigingen
 • ROC Nijmegen
 • Paramedici (met zelfstandige praktijken in de wijk)
 • Broederij
 • Lectoraat Versterken van sociale kwaliteit

Interprofessionele casuïstiekbespreking

Elke 2 weken vindt er interprofessionele casuïstiekbespreking plaats met professionals, studenten en waar mogelijk de cliënt of wijkbewoner zelf.

In deze kennisclip wordt uitgelegd wat de casuïstiekbespreking in Lindenholt precies inhoudt.

De casuïstiekbesprekingen in Wijkgezondheidcentrum Lindenholt vinden plaats op dinsdag van 12.30 – 13.30 uur.

Studenten vertellen over hun ervaring

Tanika Scheyka, 2de jaars Verpleegkunde student aan de HAN over haar ervaringen met het bijwonen van het interprofessionele onderwijs in de wijk:

'Ik vond het een zeer leuke ervaring, om het interprofessionele onderwijs in Lindenholt mee te maken met zoveel verschillende disciplines (huisarts, fysiotherapeut, geneeskundestudenten, verpleegkundestudenten, Social Work-studenten, Ergotherapie-studenten, Logopedie-studenten, personeel Wijkgezondheidscentrum en diëtist Maria). Je merkt dat iedereen met een ander perspectief naar de situatie kijkt, waarvan ik veel heb geleerd en nog steeds kan leren.'

Fleur Megens, 2de jaars Verpleegkunde student aan de HAN over haar ervaringen met het bijwonen van het interprofessionele onderwijs in de wijk:

'Ik heb veel geleerd tijdens mijn deelname aan het interprofessionele onderwijs. Ten eerste werd mij het belang van multidisciplinair overleg direct duidelijk. Er zijn verschillende disciplines aanwezig, die weer vanuit verschillende invalshoeken vragen kunnen/mogen stellen. Verder was er sprake van een casus uit de ‘echte’ praktijk, dat heeft ervoor gezorgd dat ik enthousiast mee deed. Een leuke toevoeging op het onderwijs.'

Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Suzan de Bruijn | E Suzan.deBruijn@han.nl | M 06 - 55 55 54 36
Aanwezig op dinsdag

Jeroen Wolters | E Jeroen.Wolters@han.nl
Aanwezig op dinsdag

Locatie
Jongerencentrum De Sprok
Weteringweg 51
6546 JZ Nijmegen

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).