236884 samen werken aan een project

Studenten van verschillende opleidingen leren en werken samen aan praktijkverbetering. Dat is het idee bij interprofessioneel leren. “Je leert van en met elkaar”, legt docent Lara Weidemann uit. September 2021 is bij Pluryn in Groesbeek een leerwerkplaats gestart voor interprofessioneel onderwijs.

“Het interprofessioneel onderwijs biedt een unieke kans om, op een laagdrempelige manier, een kijkje in de keuken te nemen”, vertelt Naomi Jansen, adviseur beroepspraktijk bij Kemnade van Pluryn. Tweedejaarsstudenten van opleidingen binnen het sociaal domein, leren en onderzoeken met en van elkaar aan de hand van vraagstukken uit de praktijk. De groep studenten maakt meteen kennis met de doelgroepen. Zorgorganisatie Pluryn en de HAN hopen de studenten te enthousiasmeren voor het werkveld. Naomi: “En misschien komen ze dan zelfs stage lopen of werken bij Pluryn.”

Nauwe samenwerking

De studenten leren actief interprofessioneel bij Werkenrode Jeugd en Kemnade, beide onderdeel van Pluryn. Kemnade is een locatie voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen“We willen zowel bij de HAN als bij Pluryn goed opgeleide professionals die weten wat de praktijk in de zorg vraagt”, vertelt Naomi. “Nauwe samenwerking tussen onderwijs en het werkveld is daarbij belangrijk.” 

Verschillende perspectieven

In het tweede jaar staat interprofessioneel praktijkleren op de agenda. Social Work-docent Lara Weidemann, in haar rol als docent op locatie, legt uit: De gedachte achter interprofessioneel leren is dat je als bijvoorbeeld sociaal werker nooit alleen werkt. Je werkt vaak met een team van professionals die allemaal hun eigen expertise hebben." Bij interprofessioneel praktijkleren leer je met verschillende brillen kijken. Naast tweedejaarsstudenten Social Work en Verpleegkunde haken er bijvoorbeeld ook studenten Pedagogiek en Sportkunde aan. Naomi: “Samen kijken ze naar actuele vraagstukken waarbij zij hun eigen kennis en kunde inzetten.”

Naast medicatie, ook recreatief drugsgebruik

Als voorbeeld geeft het tweetal een vraagstuk op Kemnade rondom middelengebruik. Een cliënt die naast medicatie, ook recreatief drugs gebruikt. Lara: “Een student Verpleegkundige kijkt naar de bijwerkingen van de medicatie, en welke mogelijk uitwerkingen dit heeft op het lichaam.  Een student Social Work kijkt naar wat het doet met het gedrag van de cliënt en wat dit betekent voor de professionele begeleiders op de werkvloer. Het idee is om een informatiekaart te maken voor zowel de doelgroep, als ook de persoonlijk begeleiders. Hierop staat waar en hoe ze moeten opletten na middelengebruik in combinatie met medicatie.”

De studenten leren meer over de organisatie, de doelgroep en hoe ze een onderzoek aanpakken.

Win-winsituatie

“Onze medewerkers hebben niet altijd de tijd en ruimte om diep in de theorie te duiken, terwijl we wel die kennis willen. Studenten hebben die tijd wel in de leerwerkplaats”, vertelt Naomi. Lara vult aan: “Het is een win-winsituatie. Pluryn besteedt vraagstukken uit aan studenten, waardoor de druk voor medewerkers minder wordt en als winst ontvangen ze een product. De studenten leren meer over de organisatie, de doelgroep en hoe ze een dergelijk onderzoek aanpakken.”

Blauwdruk leerwerkplaats

Het opstarten van een leerwerkplaats ging niet zonder slag of stoot. Er is geen standaard blauwdruk. “Omdat het in elke organisatie anders werkt en er andere vraagstukken spelen”, vertelt Naomi. “Maar we hebben wel besloten om zelf een middel te maken voor Pluryn met do's en don'ts voor het implementeren van een leerwerkplaats. Voor nu ontstaat er een kaartenbak met allerlei informatie die we kunnen delen met locaties die ook een leerwerkplaats willen opstarten. Zo bouwen we met elkaar aan de driehoek onderwijs-praktijk-onderzoek.”

Een paar voorbeelden uit de kaartenbak: regel commitment en draagvlak in je organisatie. Laat de HAN een workshop geven over wat een leerwerkplaats is en wat je kunt verwachten. Als je mensen hebt die het willen, ga er dan voor: start. En zorg voor korte lijntjes met de HAN. Dat laatste hebben Lara en Naomi zeker. “We hebben een goede klik, zien en spreken elkaar regelmatig en dit leidt tot bevlogenheid en enthousiasme voor het laten slagen van de leerwerkplaats. Dat is belangrijk.”

De toekomst? De praktijk nog actiever naar de HAN brengen met gastcollege's bijvoorbeeld.

Van elkaar leren

In de toekomst hopen Pluryn en de HAN elkaar nog meer te versterken. “Dat we de praktijk nog actiever naar de HAN brengen. Een ambassadeur uit het werkveld die een gastcollege geeft. Of een bezoek aan de locatie, bijvoorbeeld in het kader van een onderwijsopdracht of -activiteit”, vertelt Naomi. “Wellicht kunnen tweedejaarsstudenten in de toekomst een dag meedraaien in de praktijk om zelf te ervaren hoe het is om hier te werken, niet alleen kijkend vanuit de theorie.” 

Meer weten over de leerwerkplaats?

Wil je meer weten over interprofessioneel leren? Klop dan gerust aan bij een Labs of Werkplaats. Je bent welkom om mee te kijken en mee te doen. Neem een kijkje op de pagina van leerwerkplaats Pluryn.