HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Sterk Wijknetwerk

De inrichting van de gezondheidszorg verandert in rap tempo. Denk aan een toename van complexe hulpvragen en multimorbiditeit. En aan de verschuiving van Ziekte naar Positieve Gezondheid, aan zorg dichtbij huis. Interprofessionele samenwerking in wijknetwerken is hierbij van belang.

samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Samenredzaamheid

Dit project is een vervolg op het project Een Sterk Wijknetwerk: Burgers, Professionals en Onderwijs SAMEN! Uit dit project bleek dat het samenwerken tussen professionals in de eerstelijn met het sociale domein en met burgers niet vanzelfsprekend is.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek