Ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum

2016

Subsidie

Ministerie van VWS

Projectleider

Miranda Laurant

Aanleiding van het project

Het ministerie van VWS zet al jaren in op het verschuiven van taken in de zorg. Taakherschikking kan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg namelijk flink verbeteren. In hoeverre zijn taken werkelijk verschoven naar hoogopgeleide zorgprofessionals in de ouderenzorg?

Doel

Dit onderzoek had 2 doelen: 

  • In kaart brengen hoe de inzet van hoogopgeleide zorgprofessionals nu is geregeld binnen de ouderenzorg. Is er inderdaad een taakherschikking geweest? Zijn er verschillen tussen organisaties? 
  • Het ontwikkelen van een raamwerk waarmee professionals en bestuurders ondersteund worden bij de implementatie van taakherschikking in de ouderenzorg.
  • Resultaten

    Eindrapport Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van hoogopgeleide zorgprofessionals nog in de kinderschoenen staat.
  • Raamwerk implementatie taakherschikking in ouderenzorg

    Hiermee kunnen landelijke beroepsverenigingen en -koepels in gesprek gaan over de invulling van taakherschikking in de ouderenzorg. Ook biedt het handvatten voor organisaties om de personeelssamenstelling zo in te richten dat de juiste professional op de juiste plek bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg. 

Onze partner

De projectpartners vormen samen een team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek. We werkten binnen dit project samen met: Radboudumc.

Achtergrond

De hoogopgeleide zorgprofessionals vormen een relatief nieuwe beroepsgroep met zelfstandige bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de wet. Taakherschikking kan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg flink verbeteren. We vertellen je graag meer over de achtergrond van dit project.

studenten praten met docent met ziekenhuisbed

Betrokken opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Nieuws

HAN en CWZ intensiveren samenwerkingAnneke van Vught wordt Verpleegkundig decaan CWZ
409818 Portret Anneke van Vught
Nieuwe lectoraatperiode organisatie zorg en dienstverleningVanuit een stevige basis verder bouwen
109958 manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals
TvZ-nominatie publicatie onderzoekOver ervaringen VS-ggz in huisartsenpraktijk
109957 oudere paar bespreekt problemen met relatietherapeut
Promotie Wendy Kemper-KoebruggeVerbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis
144220 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden
109957 oudere paar bespreekt problemen met relatietherapeut
Lancering ImplementatiewijzerPA en VS in anderhalvelijnszorg
33026 studenten lachen
Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?
240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
102303 verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop