354260 luchtfoto rivierenlandschap hoogwater A50 richting Loenen

We ontwikkelen hiermee Verbeterde werkwijzen en tools worden ontwikkeld voor het op riviertakniveau afstemmen van vraag en aanbod van delfstoffen in natuur- en dijkversterkingsprojecten in het rivierengebied.

Hiermee levert het project een concrete bijdrage aan de invulling van het Grondstoffenakkoord en het Rijksprogramma ‘Nederland Circulair in 2050’.

Resultaten volgen.

Nieuws en artikelen

469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
436783 Slib
415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis
354260 luchtfoto rivierenlandschap hoogwater A50 richting Loenen
345132 Een huis tussen de bladeren. Duurzaam bouwen.