354260 luchtfoto rivierenlandschap hoogwater A50 richting Loenen

Professionals werkzaam in grote rivierprojecten, zoals dijkversterkingen en natuurontwikkeling in uiterwaarden, zijn op zoek naar een nieuwe werkwijze om ambities te verwezenlijken. Dit betreft onder andere beter om kunnen gaan met grond-gerelateerde risico's, een nieuwe (grond-gestuurde) ontwerpaanpak, een nieuwe manier van plannen (grondgestuurd programmeren van projecten). Project Rivierwerken beantwoordt de belangrijkste onderzoeksvragen die hierbij gepaard gaan.

Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

Om aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnormen te voldoen is naar verwachting tot 1900 km dijkversterking nodig tot 2050, waarvan het merendeel in het rivierengebied. Omdat dit gepaard gaat met een grote behoefte aan grondstoffen, is vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met gebiedseigen grond (POV-DGG) geïnitieerd. POV-DGG loopt sinds 2018 tot eind 2022 loopt. Het gebruik van gebiedseigen grond betekent milieuwinst door minder transportbewegingen. De afname van transportbewegingen zorgt ook voor minder overlast in het gebied. Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare grond normaal, maar om de kwaliteit van dijken te borgen zijn er strenge regels opgesteld. Lokale grond voldoet vaak niet aan de strenge regels. Het vraagt vakmanschap en grondkennis om toch een veilige dijk te realiseren van lokale grond.

Functioneel dijkontwerp

Het uitgangpunt van functioneel ontwerpen is dat niet de geschikte grond gezocht wordt bij een dijkontwerp, maar vanuit de beschikbare grond wordt beschouwd hoe een dijkontwerp er uit zou kunnen zien. Op basis van de samenstelling van de grond kan een inschatting worden gedaan op het gedrag van materiaal. Vervolgens wordt bepaald in welk dijkonderdeel deze gedragseigenschappen het beste kunnen worden toegepast en/of er wordt een nieuw innovatief dijkontwerp ontwikkeld.

Nieuws en artikelen

503664 Omgevingsbeeld van Cortenoever
Slimme dijken creëren met digital twinningDigitale dijken doorbreken
339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
436783 Slib
415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis