fysiotherapeute met patiënt

Positieve verwachtingen van patiënten kunnen een gunstige invloed op het behandelresultaat hebben (placebo-effecten) en negatieve verwachtingen een ongunstige invloed (nocebo-effecten).

Achtergrond

De informatie die de fysiotherapeut geeft en de wijze van communiceren beïnvloedt de verwachtingen van de patiënt en dit kan zodoende placebo- en nocebo-effecten oproepen. Hoewel veel fysiotherapeuten de impact van deze mechanismen herkennen, weten ze hier niet goed mee om te gaan in de praktijk en toe te passen in het consult. Daarom wordt er een communicatietraining ontwikkeld.   

 

Werkwijze van het onderzoek

Het onderzoek duurt 2 jaar waarbij gestart is met het ontwikkelen van de communicatietraining. Deze training wordt in een pilotfase getest bij 6 fysiotherapeuten. Na deze fase volgt het effectonderzoek gedurende 16 maanden bij 12 fysiotherapiepraktijken. 

  

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Aanpak

 Uitkomstmaten van het effectonderzoek zijn de mate van angst na afloop van het eerste consult, de verwachtingen van de patiënt over de uitkomst van de behandeling, en de kwaliteit van de geobserveerde communicatie. Daarnaast worden de kwaliteit van de behandelrelatie (‘therapeutic alliance’), de door de patiënt ervaren pijn en het zelf gerapporteerde functioneren gemeten na afloop van de fysiotherapiebehandeling.  

De onderzoeksresultaten worden na afloop van het onderzoek concreet vertaald naar het onderwijs en de fysiotherapiepraktijk.  

Nieuws en artikelen

De beste houding is de eerstvolgendeAf en toe lage rugpijn hoort bij het leven
302408 Biologie studenten wandelen door het bos
Thuisrevalidatie na een beroerteCVA-portaal als casemanager
144219 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel studente hurkt en geeft uitleg kalenderklok
322648 Mensen maken high five, samen pijn de baas, health
3 ton ZonMw subsidieVirtual Reality als medicijn
234467 null
focus op rugpijnNachtbrakers op radio 1
285073 Docent-onderzoeker Jesper Knoop en lector Bart Staal bij radio 1 in Hilversum
meter om enkel heen
Coronavirus COVID19 artist impression
Telefoons internationaal
doent heeft been vast tijdens massage

ZwaartepuntDe HAN staat voor Health

Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

Ouderenzorg