Coronavirus COVID19 artist impression

Technologie kan fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten beter laten samenwerken bij de revalidatie van COVID-patiënten. Lilian Beijer, van het lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen, realiseerde met haar team een gloednieuw COVID-19 portaal.

1. Wat is het COVID-19 portaal?

Het COVID-19 portaal biedt zorgprofessionals online inzage in het ‘totaalplaatje’ van een patiënt die revalideert na een besmetting. Het digitale portaal staat in verbinding met de elektronische patiëntendossiers van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten die betrokken zijn bij een patiënt.

Lilian Beijer, associate lector van het Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen: “De professionals geven zelf aan welke informatie uit hun EPD zij belangrijk vinden om te delen in het portaal. Het portaal bevat daardoor geen overkill aan informatie, maar functioneert als bron van relevante gegevens voor paramedici. Daarbij wordt informatie over behoeften van patiënten nadrukkelijk meegenomen.”

“Het COVID-19 portaal bevordert de interprofessionele samenwerking en communicatie. Zo kun je geïntegreerde zorg bieden, volledig afgestemd op de patiënt.”

COVID-19 portaal. Fysiotherapie. nieuwe infographic

Het COVID-19 portaal staat in verbinding met de EPD's van de zorgprofessionals. Het portaal biedt alle betrokken professionals online inzage in de relevante gegevens over de totale COVID-revalidatie van een patiënt, inclusief diens zorgvraag. Het portaal bevordert op deze wijze interprofessionele samenwerking en communicatie.

2. Hoe ontstond het idee voor dit portaal?

Het initiatief kwam van de zorgprofessionals van Leefstijlcentrum Wijchen Gezond, één van de HAN Sparkcentres. Zij kwamen op het idee doordat zij al betrokken waren bij het CVA-portaal voor de revalidatie van patiënten met een beroerte. Dit is een project van Lilian met lector Marian Adriaansen van het lectoraat Innovatie in de Care." Er was dus al draagvlak voor het COVID-19 portaal vanuit de professionals. Bijzonder, want meestal is het andersom. We wilden er snel mee aan de slag en dat lukte dankzij de subsidie van ZonMW. Het CVA-portaal diende als uitgangspunt. Samen met Leefstijlcentrum Wijchen en technologiebedrijf PhoQus hebben we een nieuw portaal ontwikkeld.

3. Wat is er bijzonder aan?

Met het COVID-19 portaal beoogt het team landelijke impact, vanwege het grote aantal patiënten dat moet revalideren. “In ziekenhuizen wordt al veel kennis en informatie over deze nieuwe patiëntengroep gedeeld, maar het is belangrijk dat dit ook in de eerstelijnszorg gebeurt. Gedeelde kennis en informatie over een patiënt draagt bij aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De COVID-19 revalidatie kan dan buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Tijdens het project bleek dat een digitaal portaal ook een mindset-verandering in de zorg tot stand brengt over interprofessionele samenwerking. Dat begint bij kennis delen. Het kan ervoor zorgen dat paramedici zich bewust worden van effectieve manieren van communiceren en samenwerken binnen de zorg.”

4. Wat zijn de voordelen voor patiënten en professionals?

De overdracht van het ziekenhuis naar de eerstelijnszorg verloopt soepeler. Een goede continuïteit van zorg wekt vertrouwen bij een patiënt en betekent ook vaak betere kwaliteit van zorg. “De zorg is meer op elkaar afgestemd doordat de professionals elkaars informatie kunnen inzien. De hele patiënt is in beeld. Bovendien levert het waardevolle informatie op over COVID-19: wat is het ziektebeeld? Welke klachten kunnen daarbij horen? Wat zijn best practices?”

5. Hebben studenten er ook iets aan?

Zeker. Het is de bedoeling om het COVID-19-portaal in te zetten in het onderwijs. Bijvoorbeeld in het HAN iXperium Health. “Studenten leren zo het belang van interprofessionele samenwerking en communicatie binnen een digitale netwerkomgeving. Ze kunnen daardoor ook werken aan hun digitale vaardigheden. Een must voor aankomende zorgprofessionals! In het iXperium-lab kunnen ze hiermee oefenen en ervaring opdoen. Het liefst over de grenzen van de academies heen. Het zou mooi zijn als we het ook in de Sparkcentres kunnen inzetten.”

 

“Dit project raakt alles: de roep om innovatie uit het beroepenveld, onderzoek, de inzet van technologie en de verbinding met het onderwijs.”

6. Wat is de status van het portaal nu?

Het eerste prototype van het COVID-19-portaal is op 3 januari 2021 opgeleverd. Er zijn nog een paar uitdagingen. Zoals de toestemming van leveranciers van elektronische patiëntendossiers om data te ontsluiten voor het portaal (uiteraard met toestemming van de patiënt). Ook wordt er veel van de paramedici zelf gevraagd. “Zij moeten input geven over hoe het portaal eruit moet zien. Alleen dan kan het er komen. We willen hun visie horen: wat betekent eerstelijns COVID-zorg voor hen, welke functionaliteiten moet het portaal hebben?”

7. Wanneer kunnen paramedische professionals er echt mee aan de slag?

Het projectteam oriënteert zich nu op een vervolg. Als er nieuwe subsidie wordt toegekend, kan de ontwikkeling doorgaan. Er zijn nog wat hobbels te nemen, maar Lilian is vastbesloten. “De inzet van technologie, zoals voor een COVID-19 portaal en een CVA-portaal, is belangrijk om de zorg betaalbaar, kwalitatief goed en toegankelijk te houden. En dat de zorgprofessionals zelf met het idee kwamen, geeft het belang aan. Een datum kan ik niet noemen, maar we gaan er zeker mee verder.”

Academie Paramedische Studies

Bij de Academie Paramedische Studies werken studenten en medewerkers aan gezondheid en participatie. Eén van thema's binnen de academie is revalidatie. Benieuwd naar de andere thema's en de doelen van de academie? Kapittelweg 33

Kapittelweg 33