Project Stimuleren van Eigen Regie op Duurzame Inzetbaarheid

twee mannen en vrouwen in gesprek

Hoe stimuleren we dat vakmensen zélf het initiatief nemen om zich hun leven lang te blijven ontwikkelen? Zodat ze passend werk hebben, meer gemotiveerd zijn en langer gezond blijven? En er geen mismatches ontstaan op de arbeidsmarkt? Dat is waar we met dit project aan werken.

Snelle info

Projectleider:

Jos Sanders

Startdatum:

1 januari 2019

Status

Lopend

Looptijd:

24 maanden (jaarlijks verlengd)

Subsidie

o.a. ESF

Aanleiding

Vakmensen die passend werk hebben zijn gemotiveerd en gezonder. Om duurzaam inzetbaar te blijven, moeten ze zich blijven ontwikkelen. Belangrijk is dat ze hierin initiatief nemen. Dat ze blijven nadenken over hun mogelijkheden en op tijd in actie komen om zich te ontwikkelen. Hoe stimuleren we dit?

Doel

Doel van dit project is zowel werknemers als werkgevers stimuleren om eigen regie te pakken op duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Om hier te komen is het volgende nodig:

 • Een gezamenlijk begrippenkader voor eigen regie op duurzame inzetbaarheid.
 • Een meetlat voor eigen regie op duurzame inzetbaarheid.
 • Een routekaart voor het stimuleren van eigen regie op duurzame inzetbaarheid.

Achtergrond

Het stimuleren van eigen regie is een complex onderwerp dat van vele variabelen afhankelijk is. Denk aan motivatie, bewustzijn, middelen en kansen. O&O organisaties en hun partners, overheid en onderwijs- en kennisinstellingen zijn allen al actief bezig met het onderwerp. Al deze partijen hebben een stukje van de puzzel: wat werkt wel en wat niet? Het probleem is niet dat er onvoldoende kennis is. Het probleem is dat het te weinig gedeeld en gebundeld wordt.

Het project Eigen Regie is in 2019 gestart door 28 samenwerkende O&O fondsen (fondsen voor Opleiding en Ontwikkeling). HAN UAS ondersteunt dit project vanuit Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan, samen met Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van Hogeschool Windesheim. De gebundelde kennis leidt tot het behalen van de gezamenlijke doelen. We willen voorkomen dat elk fonds het wiel opnieuw moet uitvinden.

Subsidieverstrekker

ESF 2014 – 2020 vanuit de samenwerkende O&O fondsen. Penvoerder is OOMT.

Resultaten

 • Model 5*2*3 voor Eigen Regie.
 • Meetlat Eigen Regie op duurzame inzetbaarheid (lopend).
 • Routekaart Eigen Regie op duurzame inzetbaarheid. (lopend).
 • Bijdrage aan lerend netwerk en kennisbank.

Bekijk de videoModel Stimuleren van eigen regie op duurzame inzetbaarheid

Onze partners

 • OOF Nwb
 • Post en Koeriers
 • Wij Techniek 
 • FCB Hibin 
 • OOF KTb 
 • Handel Groeit
 • FCB Kartonnage- En Flexibele Verpakkingen
 • Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie
 • Sectorfonds Luchtvaart
 • Flow
 • CA ICT
 • Sociaal Fonds Mobiliteit
 • SOOB
 • STOOV
 • OOF GEO
 • ECM
 • OOi
 • Colland Arbeidsmarkt
 • Doorzaam
 • LOF
 • OOMT
 • Waterbouw.nl
 • OOC
 • A+O Fonds Gemeenten
 • RAS
 • SBCM
 • OVP
 • OOM
 • Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra
 • OOF PLb
 • A&O Fonds Grafimedia 

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuws

Skills paspoort

Weg met het cv, het digitaal skills paspoort in opmars

Het skills paspoort, een digitaal overzicht van iemands vaardigheden en talenten, wint langzaam terrein. Naar verwachting vervangt deze tool op termijn het vertrouwde cv. Inmiddels zijn er diverse pilots gestart. Zo ontwikkelt HAN-lector Jos Sanders een skills paspoort voor vaklieden.

HAN Redactie
25 augustus 2020
291820 Claudia Broekema bij een rol met groene kabels. Zij is van Volandis in Harderwijk en weet alles van het Digital Skills Paspoort.

Aanpak om werkdruk te verlagen bij leraren in voortgezet onderwijsAanpak om werkdruk te verlagen bij leraren in voortgezet onderwijs

De werkdruk in het onderwijs is een hot item. En dat is niet nieuw. Ruim 10 jaar geleden werd het taakbeleid in voortgezet onderwijs ingevoerd voor meer grip op alles wat tijdens en naast de lessen moet gebeuren. Maar juist dat taakbeleid blijkt nu werkdruk te veroorzaken. Lector Jos Sanders wil daar verandering in brengen. Samen met TNO en 3 middelbare scholen ontwikkelt hij een aanpak

HAN Redactie
05 december 2018
30390 Extern Bureau werken aan computer

Bevlogen intreerede lector Jos Sanders over leven lang ontwikkelen

Jos Sanders is met een persoonlijke en bevlogen intreerede op donderdag 24 januari formeel geïnstalleerd als lector 'Leren tijdens de Beroepsloopbaan' aan HAN University of Applied Sciences.

HAN Redactie
02 februari 2019
Jos Sanders

Het skillspaspoort is nu echt hard nodig

Onze actuele skills zijn niet of nauwelijks in beeld. Het duurt daardoor lang voordat mensen (nieuw) werk vinden dat aansluit bij hun skills-set. Te lang, gezien de snelle ontwikkelingen in de vraag naar skills. En dat zorgt nu voor grote en groeiende skills mismatches. Werkgevers kunnen de juiste skills niet vinden en mensen klagen over misfit, verveling of een te hoge werkdruk omdat hun functie niet goed bij hen past.

HAN Redactie
30 september 2019
288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.

Jos Sanders: 'Tijd voor actie. Een onderzoek. In de praktijk!'

Op 24 januari 2019 wordt Jos Sanders door het College van Bestuur geïnstalleerd als lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan. Het komt volgens Sanders maar niet tot de gewenste doorbraak in een leven lang ontwikkelen. 'Daar moet nú maar eens verandering in komen.'

HAN Redactie
12 december 2018
288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.

Zwaartepunt Smart Region: hoe verbinding tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven?

De wereld verandert. Via het zwaartepunt Smart Region wil de HAN de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. De HAN-lectoren Maarten van Gils, Jos Sanders en Marijke Kral vertellen er meer over en leggen uit wat de bedoeling is.

HAN Redactie
17 februari 2019
null
Onderzoeksrapport

Skillspaspoort oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt?

In het onderzoeksproject ‘Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort’ is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het skillspaspoort. Dit is een (digitaal) instrument voor het bijhouden van competenties, simpel gezegd. Maar het ontwikkelen en implementeren ervan is een complexe opgave, zo blijkt uit het onderzoeksrapport.

HAN Redactie
24 januari 2022
collega's in gesprek op kantoor
Duale opleiding

Rapport: nulmeting Mkb-route in het hbo

De Mkb-route is een duale opleiding: een hbo-student is werkzaam in het mkb en een deel van het leren vindt op de werkplek plaats. De lectoraten Human Capital (Hanzehogeschool Groningen) en Leren tijdens de Beroepsloopbaan (HAN) voerden een nulmeting uit naar deze Mkb-routes. Lees het rapport!

HAN Redactie
21 september 2022
413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022
Internationaal congres verbeteren leerprocessen

EAPRIL: thuis op de HAN

Op de vroege woensdagochtend verplaatsen ruim 400 mensen uit 25 landen zich over de gebouwen van de HAN. Het zijn bezoekers van de EAPRIL-conferentie, een 3-daagse voor iedereen die betrokken is bij (praktijk)onderzoek op het gebied van innovatie en leren. “Welkom thuis”, klinkt het enthousiast.

HAN Redactie
24 november 2022
472110 EAPRIL conferentie 2022 op de HAN met lectoren Wietske Kuijer en Jos Sanders die de keynote verzorgen. Academie Mens en Maatschappij

LectoraatLeren tijdens de beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie

Center of ExpertiseiXperium

Het iXperium/CoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Health om een maandelijkse update te ontvangen.

Studenten overleggen met laptop