Project Stimuleren van Eigen Regie op Duurzame Inzetbaarheid

twee mannen en vrouwen in gesprek

Hoe stimuleren we dat vakmensen zélf het initiatief nemen om zich hun leven lang te blijven ontwikkelen? Zodat ze passend werk hebben, meer gemotiveerd zijn en langer gezond blijven? En er geen mismatches ontstaan op de arbeidsmarkt? Dat is waar we met dit project aan werken.

Snelle info

Projectleider:

Jos Sanders

Startdatum:

1 januari 2019

Status

Lopend

Looptijd:

24 maanden (jaarlijks verlengd)

Subsidie

o.a. ESF

Aanleiding

Vakmensen die passend werk hebben zijn gemotiveerd en gezonder. Om duurzaam inzetbaar te blijven, moeten ze zich blijven ontwikkelen. Belangrijk is dat ze hierin initiatief nemen. Dat ze blijven nadenken over hun mogelijkheden en op tijd in actie komen om zich te ontwikkelen. Hoe stimuleren we dit?

Doel

Doel van dit project is zowel werknemers als werkgevers stimuleren om eigen regie te pakken op duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Om hier te komen is het volgende nodig:

 • Een gezamenlijk begrippenkader voor eigen regie op duurzame inzetbaarheid.
 • Een meetlat voor eigen regie op duurzame inzetbaarheid.
 • Een routekaart voor het stimuleren van eigen regie op duurzame inzetbaarheid.

Achtergrond

Het stimuleren van eigen regie is een complex onderwerp dat van vele variabelen afhankelijk is. Denk aan motivatie, bewustzijn, middelen en kansen. O&O organisaties en hun partners, overheid en onderwijs- en kennisinstellingen zijn allen al actief bezig met het onderwerp. Al deze partijen hebben een stukje van de puzzel: wat werkt wel en wat niet? Het probleem is niet dat er onvoldoende kennis is. Het probleem is dat het te weinig gedeeld en gebundeld wordt.

Het project Eigen Regie is in 2019 gestart door 28 samenwerkende O&O fondsen (fondsen voor Opleiding en Ontwikkeling). HAN UAS ondersteunt dit project vanuit Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan, samen met Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van Hogeschool Windesheim. De gebundelde kennis leidt tot het behalen van de gezamenlijke doelen. We willen voorkomen dat elk fonds het wiel opnieuw moet uitvinden.

Subsidieverstrekker

ESF 2014 – 2020 vanuit de samenwerkende O&O fondsen. Penvoerder is OOMT.

Resultaten

 • Model 5*2*3 voor Eigen Regie.
 • Meetlat Eigen Regie op duurzame inzetbaarheid (lopend).
 • Routekaart Eigen Regie op duurzame inzetbaarheid. (lopend).
 • Bijdrage aan lerend netwerk en kennisbank.

Bekijk de videoModel Stimuleren van eigen regie op duurzame inzetbaarheid

Onze partners

 • OOF Nwb
 • Post en Koeriers
 • Wij Techniek 
 • FCB Hibin 
 • OOF KTb 
 • Handel Groeit
 • FCB Kartonnage- En Flexibele Verpakkingen
 • Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie
 • Sectorfonds Luchtvaart
 • Flow
 • CA ICT
 • Sociaal Fonds Mobiliteit
 • SOOB
 • STOOV
 • OOF GEO
 • ECM
 • OOi
 • Colland Arbeidsmarkt
 • Doorzaam
 • LOF
 • OOMT
 • Waterbouw.nl
 • OOC
 • A+O Fonds Gemeenten
 • RAS
 • SBCM
 • OVP
 • OOM
 • Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra
 • OOF PLb
 • A&O Fonds Grafimedia 

Meer weten? Neem contact op met:

LectoraatLeren tijdens de beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie

Center of ExpertiseiXperium

Het iXperium/CoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Health om een maandelijkse update te ontvangen.

Studenten overleggen met laptop