Project

Ruimte voor PA’s en VS’en in de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg

Verpleegkundig Specialist in de eerstelijnszorg controleert bloeddruk bij chronisch zieke patiënte

De vraag naar zorg groeit en verschuift steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk: naar eerstelijnszorg of anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een belangrijke rol in gaan vervullen.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2019

Projectleiders

Anneke van Vught, associate lector Organsiatie van Zorg en Dienstverlening en Geert van den Brink, docent-onderzoeker Master Physician Assistant

Verbinding eerste- en tweedelijnszorg 

PA en VS in cure en care

De Verpleegkundig Specialist (VS) en Physician Assistant (PA) verlenen beiden medische zorg, stellen diagnoses, voeren voorbehouden handelingen en kleine ingrepen uit en indiceren. Het verschil is dat de PA in de breedte van de huisartsenzorg wordt ingezet en de VS vaker regie heeft over een specifieke patiëntengroep, bijvoorbeeld ouderen. VS'en in de wijk maken het mogelijk om patiënten langer in de thuissituatie te laten blijven en voorkomen ziekenhuisopnames. 

Anderhalvelijnszorg is het verplaatsen van beperkt complexe medisch-specialistische zorg, die eerst door een medisch specialist in het ziekenhuis werd verleend, naar de patiënt thuis, in een gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk, wijkkliniek of verpleeghuis.

Bij anderhalvelijnszorg gaat het dus om de verbinding tussen de eerste- en tweedelijnszorg, zowel in cure als in care. Het biedt daardoor volop kansen en mogelijkheden voor de PA en de VS voor taakherschikking.

Onderzoek 

Inzet en rol van PA en VS

Het doel van de eerste literatuurstudie door Geert van den Brink was het verkrijgen van inzicht in: 

 • praktijkvoorbeelden met PA en VS in de anderhalvelijnszorg;
 • wat de haalbaarheid is (inclusief belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie);
 • wat de (ervaren) effecten (veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid) zijn; 
 • (inter)nationale wetenschappelijke literatuur.

Vervolgens is ook een aantal praktijkgerichte gesubsidieerde onderzoeksprojecten naar ruimte en rol van PA en VS in de eerstelijnszorg, huisartsenzorg, wijkzorg en arbeidsgerelateerde zorg gestart: 

in het gemeenschapscentrum geeft advies aan oudere man

Achtergrond

De juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling in het anders organiseren van de zorg. Dit heeft als doel (duurdere) zorg voorkomen, zorg vervangen en zorg verplaatsen. Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis verleend werd, naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dat noemen we anderhalvelijnszorg. We vertellen graag meer over de achtergrond van dit project.

in het gemeenschapscentrum geeft advies aan oudere man

Gerelateerde Bachelor opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Anneke van Vught

Associate lector

 • lectoraat.ozd@han.nl
 • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  Nieuws & Artikelen

  Miranda Laurant neemt afscheid als HAN-lector

  "Ik ben trots op wat we samen hebben neergezet!"

  Tien jaar lang was ze kartrekker van het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Komende zomer zwaait Miranda Laurant de HAN gedag. Waarom vertrekt ze, en hoe gaat het nu verder met het lectoraat? In dit interview blikken we terug én vooruit.

  HAN Redactie
  11 april 2024
  Portret Miranda Laurant
  De onderzoekers van de HAN

  Ans Tordoir

  Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Ans Tordoir, onderzoeker bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Academie Gezondheid en Vitaliteit.

  HAN Redactie
  09 april 2024
  Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
  Over de bogen

  Succesvol Symposium 'Toekomstige Zorg doen we Samen'

  Op dinsdag 14 november 2023 vond op de HAN Campus in Nijmegen het symposium "Toekomstige Zorg doen we Samen" plaats, gericht op de cruciale samenwerking tussen wijkverpleging en intramurale zorg, met de nadruk op transmurale zorg.

  HAN Redactie
  17 november 2023
  Deelnemers van het seminar Toekomstbestendige Zorg lopen richting het auditorium.
  signalering ouderenmishandeling

  ERASE genomineerd voor de STZ innovatiechallenge

  De Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) heeft het project ERASE genomineerd voor de STZ-innovatiechallenge. De prijs is voor innovaties die direct of indirect, aantoonbare en substantiële verbetering teweeg kunnen brengen in één of meerdere fasen van het (zorg)proces.

  HAN Redactie
  29 september 2023
  oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
  Onderzoek voor gemeente Gennep

  Evaluatie GIDS-interventie met Effectencalculator

  Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening heeft met hulp van de HAN Effectencalculator de maatschappelijke en economische waarde van de GIDS-interventie in de gemeente Gennep onderzocht. Verbetert het GIDS-programma het welzijn en de eigen regie van burgers in een kwetsbare positie?

  HAN Redactie
  19 juni 2023
  bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
  Intreerede lector Maurice Magnée

  De toekomst is nu

  Nieuwe technologie speelt een cruciale rol in duurzame zorg. Het Lectoraat Technologie voor Gezondheid onderzoekt die rol. Hoe behouden en verbeteren we onze vitaliteit en veerkracht in de eigen leefomgeving? Maurice Magnée stelde in zijn intreerede op 6 juni dat wij die toekomst samen creëren. Nu.

  HAN Redactie
  06 juni 2023
  Onderzoek Lectoraat Technologie voor Gezondheid Installatie Maurice Magnee en Bridget-Kievits 6 juni 2023
  Samen beslissen met ouderen

  Ruth Pel bijzonder lector bij lectoraat Wijkverpleging HAN

  Vilans-onderzoeker dr. Ruth Pel-Littel is per 1 mei jl. benoemd tot bijzonder lector 'Samen Beslissen met ouderen met complexe zorgvragen'. Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences en Vilans, met support van het Jo Visser fonds.

  HAN Redactie
  11 mei 2023
  Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
  Onderzoek en handreiking

  Verpleegkundig Specialist in de wijk

  Verpleegkundig Specialisten (VS) in de wijk kunnen een belangrijke brugfunctionaris zijn tussen de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg. Biedt dit kansen voor kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënten? Onderzoek naar de VS in de wijk bij Buurtzorg heeft inzichten en een handreiking opgeleverd.

  HAN Redactie
  10 januari 2023
  van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
  Samenwerken in de regio

  Verpleegkundige zorg in de toekomst

  Hoe kunnen verpleegkundigen samen met onderzoekers, docenten, studenten en beleidsmakers werken aan toekomstbestendige verpleegkundige zorg? De HAN, Radboudumc, CWZ, ZZG zorggroep en De Waalboog organiseerden rond dit thema de regionale 'hub' van het European Nursing Congress 2022 (ENC22).

  HAN Redactie
  01 november 2022
  groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
  Met kennis werken in de praktijk

  Samen met VILANS naar betere zorg

  Hoe zorgen we er samen voor dat de zorg beter werkt? De HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit en Vilans gaan voor dit doel met vereende krachten verder aan de slag. Ze tekenden op 14 oktober een overeenkomst. De samenwerking draagt bij aan een brugfunctie tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

  HAN Redactie
  18 oktober 2022
  Ondertekening van de samenwerking van de Academie Gezondheid van de HAN met Vilans.
  Zwaartepunt
   

  Fair Health

  Met zwaartepunt Fair Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  Blijf op de hoogte
   

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

  studenten overleggen met laptop