Bestuur

De HAN heeft 3 bestuurslagen. Allereerst: de hogeschool, onder leiding van het College van Bestuur. De 2e bestuurslaag vormen de academies, onder leiding van de academiedirectie, en het Service Bedrijf, onder leiding van een directeur. De 3e laag zijn de service units, onder leiding van een hoofd.


College van Bestuur
Het College van Bestuur heeft als taak om onze kennisinstelling te besturen. Het legt hierover verantwoording …
Goed bestuur
De HAN is een maatschappelijke instelling. We verantwoorden ons open en transparant naar onze omgeving. We wil…
Medezeggenschap
Medewerkers en studenten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de HAN. Dat kan via de Medezeggenschapsra…
Organogram
Bekijk in het organogram hoe de verschillende onderdelen van de HAN met elkaar in verhouding staan.…
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de HAN ziet er op toe dat het College van Bestuur zijn werk goed doet. …