Bestuur

De organisatie kent 3 bestuurslagen. De hogeschool, onder leiding van het College van Bestuur. De faculteiten, onder leiding van de faculteitsdirectie en het Service Bedrijf onder leiding van een directeur. De instituten, onder leiding van de instituutsdirectie en de service units onder leiding van een hoofd.

College van Bestuur
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de hogeschool. Het legt hierover verantwoording af aan …
Goed bestuur
De HAN wil zich als maatschappelijke instelling open en transparant verantwoorden naar haar omgeving.…
Medezeggenschap
Medewerkers en studenten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de HAN. Dat kan via de Medezeggenschapsra…
Organogram
Bekijk in het organogram hoe de verschillende onderdelen van de HAN met elkaar in verhouding staan.…
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de HAN ziet toe op een adequate besturing van de HAN door het College van Bestuur.…