Foto van een gloeilamp die wordt vastgehouden door een lamp

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie voert in nauwe samenwerking met (netwerk)partners, lectoren, docent-onderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek uit ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van meervoudige waardecreatie.

Een kijkje achter ons werk en onderzoek

Wat zijn de drie focusgebieden van ons praktijkgerichte onderzoek? Vanuit welke visie werken wij? Wat houdt meervoudige waardecreatie eigenlijk in? Wat zijn resultaten van ons onderzoek? Samen onderzoek doen - wat zijn de mogelijkheden?

Drie focusthema's

De focus in ons onderzoek is gericht op drie thema’s:

 1. Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving
 2. Meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie
 3. Integrated thinking control & reporting (CSRD)​

Bekijk onze kennisproducten over meervoudige waardecreatie en de focusthema's.

Infographic over werken in de driehoek vanuit het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Infographic gemaakt door B302

Wat houden de focusthema's in?

Wat is de focus van de drie themaregisseurs, hoe geven zij het onderzoek vorm, wat zijn de mogelijkheden voor werkveldpartners en hoe betrekken wij studenten bij het praktijkgerichte onderzoek?

Van waaruit we denken en werken

Six capitals
 

De zes waardensoorten

Waar staan de zes waardesoorten ofwel six capitals voor? Beknopt verwoord:

 • Natuurlijke waarde - De toegang van een organisatie tot milieubronnen die de organisatie kan gebruiken om rendement te behalen en/of die een organisatie beïnvloedt door haar activiteiten of de goederen en diensten die zij levert
   
 • Materiële waarde - De materiële goederen en infrastructuur die een organisatie bezit, least of toegang toe heeft om te worden gebruikt bij het leveren van goederen of diensten
   
 • Financiële waarde - Het eigen vermogen, de schulden en subsidies waarover een organisatie beschikt om te worden gebruikt bij de levering van goederen of diensten
Het zeswaardenmodel als leidraad voor meervoudige waardecreatie

 • Sociaal-relationele waarde - De merken en reputatie van een organisatie, inclusief de relaties met de gemeenschap waarin de organisatie actief is, haar klanten en partners en anderen in de (waarde)keten, zoals overheidsinstanties
   
 • Intellectuele waarde - De kennis, het intellectuele eigendom, de systemen en processen waarover een organisatie beschikt die de organisatie een ​​concurrentievoordeel oplevert en een positief effect heeft op het toekomstige inkomstenpotentieel
   
 • Menselijke waarde - De vaardigheden, ervaring en motivatie die medewerkers en management in een organisatie hebben die de basis vormen voor toekomstige ontwikkeling en groei

Deze zes waardesoorten zijn ook terug te vinden in de International Integrated Reporting Council guidelines (IIRC richtlijnen), samengevat in het IIRC model.

De zes waardesoorten zijn ook terug te vinden in de International Integrated Reporting Council guidelines (IIRC richtlijnen)
Aan de slag
 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het Centrum Meervoudige Waardecreatie? Of heb je ideeën om samen te werken in gesubsidieerd onderzoek? Neem contact met ons op. We zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar: ► T: (026) 369 10 05 | ► E: cmw@han.nl

collega's in gesprek op kantoor

Sturen op economische, ecologische én sociale waarde, daarmee werkt een onderneming aan haar toekomstbestendigheid. Meervoudige waardecreatie!

Contact