247906 Foto van een gloeilamp die wordt vastgehouden door een lamp

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie voert in nauwe samenwerking met (netwerk)partners, lectoren, docent-onderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek uit ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van meervoudige waardecreatie.

Drie focusthema's

De focus in ons onderzoek is gericht op drie thema’s:

 1. Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving
 2. Meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie
 3. Integrated thinking control & reporting (CSRD)​

Bekijk onze kennisproducten over meervoudige waardecreatie en de focusthema's.

432780 Infographic over werken in de driehoek vanuit het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Infographic gemaakt door B302

Wat houden de focusthema's in?

Wat is de focus van de drie themaregisseurs, hoe geven zij het onderzoek vorm, wat zijn de mogelijkheden voor werkveldpartners en hoe betrekken wij studenten bij het praktijkgerichte onderzoek?

Onderzoeksmogelijkheden

Het onderzoek geven we op verschillende manieren vorm:

Kernwaarden

De kernwaarden van ons onderzoek zijn:

 • Multidisciplinair
 • Integrated – holistisch
 • Verbindend – ecosysteem perspectief
 • Vraaggestuurd
 • Organische interdisciplinaire samenwerking
 • Co-creatie
 • Transparant – open (source)
 • Moreel afgewogen en verantwoord
 • Sociaal-constructivistisch

Sturen op economische, ecologische én sociale waarde, daarmee werkt een onderneming aan haar toekomstbestendigheid. Meervoudige waardecreatie!

Samen onderzoek doen?

Speelt er in jouw organisatie een transitievraagstuk en ben je benieuwd naar de mogelijkheden van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het Centrum Meervoudige Waardecreatie? Of heb je ideeën om samen te werken in gesubsidieerd onderzoek? Neem contact met ons op!

Contact