Dit is je studie

Goed leren lesgeven. Het onderwijs is actueel en helemaal gericht op de praktijk. Daar draait het om bij de HAN ALO. Je leert hoe je jonge mensen inspireert om te bewegen. Verder ontwikkel je ook je organisatietalent: daarmee geef je sport een plek in de maatschappij. Je voert veel opdrachten uit tijdens de stages en op scholen.

Studenten buiten sporten cricket uitleg

Je krijg verstand van veel zaken De opbouw van de ALO

Je werkt veel samen in de (sport)lessen, en dat zorgt al snel voor een speciale sfeer in de studentgroepen. Dat voel je niet alleen, dat merk je ook! Theorie en praktijk volg je 50/50. Zo'n 8 uur per week heb je sportles. De overige praktijkuren besteed je aan stages en opdrachten. Je hebt veel eigen inbreng.

In je 1e jaar staan stages centraal. Bewegen en pedagogische vakken krijg je ook. Verdiep je vanaf het 2e jaar in onderwerpen waarmee je een goede sportleraar wordt. Je loopt veel stage en maakt kennis met verschillende typen gymonderwijs. Zo maak je een verantwoorde keuze.

In de laatste fase van je ALO-opleiding werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Denk aan talentherkenning en ontwikkeling, voeding, leefstijl en gezondheid.

basketballen in sporthal
instructie geven op whiteboard in sporthal

Je propedeuse

Tijdens het 1e jaar van de ALO leer je hoe het is om Leraar Lichamelijke Opvoeding te zijn. Sporten, coachen en lesgeven: alles komt aan bod!

Zelf aan de slag

Om iemand anders goed en veilig te kunnen leren bewegen, moet je de vaardigheid zelf ook beheersen. Daarom staan in het 1e jaar stages centraal en daaromheen bewegen en pedagogische vakken. Zo krijg je al je (sportieve) vaardigheden onder de knie!  

Lesgeven

Stagelopen doe je 1 dag per week. Je geeft les in het primair én het voortgezet onderwijs. Om dit goed te kunnen doen, volg je zelf theorielessen. Bijvoorbeeld over pedagogiek: hoe leer je anderen om veilig te sporten en bewegen? En welke vorm van lesgeven past het best bij je doelgroep?  

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Je krijgt volop begeleiding

Loop je in je studie ergens tegenaan? Is er thuis iets aan de hand of zit je ergens mee? Stap gerust naar je studieloopbaanbegeleider: die is er voor jou. Heb je meer of andere begeleiding nodig? Je studieloopbaanbegeleider wijst je de weg!

Bij de HAN heb je een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider (studentcoach). Vooral in het 1e jaar zie je elkaar wekelijks. Tijdens je stage krijg je ook begeleiding via je werkplekbegeleider en je docent. Een studentcoach begeleid je gedurende je hele opleiding bij je ontwikkeling. De peercoach is meestal een ouderejaarsstudent die je begeleiding geeft in praktische zaken persoonlijke ontwikkeling. 

Studenten met een topsportstatus kunnen gebruik maken van extra ondersteuning en studiefaciliteiten. Als topsportende student word je zo goed gefaciliteerd om je sport en studie te kunnen combineren.

Docent rug studenten op achtergrond in lokaal

Verdiepen en zelf kiezen

Na je 1e jaar maak je keuze in de onderwerpen waarover je meer wilt weten. Denk aan voeding, talentontwikkeling en gezonde leefstijl. Daarnaast krijg je meer gelegenheid om je eigen keuzes te maken. Je kiest bijvoorbeeld zelf je stageplekken. Alles wat je nodig hebt om een goede sportleraar te worden, komt dus aan bod. Welke richting ga jij op?

Verdiepende onderwerpen

Management en organisatie

Leer hoe je een sportevenement door beleving en online marketing onderscheidend kunt maken. Je gaat aan de slag met een businessconcept en marketing campagnes. Je kunt ook bijdragen aan het onderwijs- en sportbeleid van een school, gemeente of sportvereniging. Daarvoor moet je een echte teamspeler zijn. Of je leert sportverenigingen en buurtorganisaties te ondersteunen, bijvoorbeeld bij deskundigheidsbevordering.

studenten overleggen aan ronde tafel

Lesgeven en coaching

Vind je het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden die zich, om wat voor reden dan ook, anders ontwikkelen? Je leert sport- en bewegingsactiviteiten in het onderwijs te ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren. Je zorgt ook voor een veilig en respectvol klimaat. Sociale vaardigheden als een dialoog aangaan, conflicten hanteren, coachen en motiveren staan centraal.

student schrijft

Ondernemen en innovatie

Je leert ondernemend te zijn, zodat je signalen op uit de maatschappij oppikt en (marketing)kansen in bewegingsonderwijs en sport ziet. Je leert rekening te houden met relevante ontwikkelingen, trends en wetenschappelijke inzichten. Zo kun je het sport- en bewegingsaanbod in het onderwijs, de buurt of regio en de sport verder verbeteren.

student lacht

Presteren, gezondheid en onderzoek

Hoe coach je kinderen en jongeren naar een (nog) gezondere en actievere leefstijl? En hoe stel je een voedings- en beweegplan op maat op? Je leert om hen een actieve, sportieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Daarbij gebruik je modellen van gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding en doe je onderzoek. Tot slot geef je advies aan kinderen, jongeren, ouders en verzorgers.

Sport eten bananen liga

Samenwerken en sportparticipatie

Laat leerlingen kennismaken met de Nederlandse sport- en bewegingscultuur. Dat doe je door schoolsportevenementen, clinics, kennismakingslessen en toernooien te organiseren. Je slaat bovendien een brug naar lokale sport door lessen en trainingen te verzorgen in de buurt en bij sportverenigingen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een beweegplan voor een school: hoe krijg je leerlingen in beweging?

Sport spel in bubble bal

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

basketballen in sporthal
Studenten buiten sporten cricket

Meer verdieping en minor

In het 3e studiejaar kun je kiezen om je nader te verdiepen in het speciaal onderwijs of in beweegmanagement. Je krijgt nog wat meer verdieping in de vakken uit voorgaande jaren. Je loopt daarom ook weer een stage en je kiest je een minor. Je verdiept of verbreed je kennis over een onderwerp dat jou interesseert.

Welke minor kies jij?

In de 2e helft van het 3e jaar kies je een minor: pak je kans en kies de leukste. Je hebt het helemaal zelf in de hand. Je ‘kleurt’ nu zelf je opleiding in. Een minor is een keuzevak van een half jaar dat past bij jouw persoonlijke interesse en ambitie. Je kunt kiezen uit:

  • Begeleiden van buitengewone doelgroepen binnen sport en bewegen
  • Blessurepreventief samenwerken in de sport
  • Gezonde schakel in school en wijk
  • Health & Performance @Work
  • Specialist bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8
  • Sportbestuurder van de toekomst
  • Sport en Economie
  • Sport Event Marketing
  • Sport & talent
  • Voedings- en beweegcoach

Liever naar het buitenland? Dat kan: kies voor een minor bij een van onze partner hogescholen en universiteiten. Er zijn 3 soorten minoren: 

Verdiepende minor

Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

Verbredende minor

Maak kennis met een heel ander vakgebied.

Doorstroomminor

Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

Topsporters welkom

Als topsporter bij je natuurlijk ook welkom bij de HAN ALO. Ook al is de combinatie van topsport met een hbo soms lastig, wij hebben hele goede regelingen om je sport te combineren met je studie. Je draait mee in een reguliere klas en je krijgt mogelijkheden om gemiste lessen en tentamens in te halen. Ook de fysieke inspanning die de HAN ALO vraagt, passen we aan jouw trainingsprogramma aan. Bespreek het met je studieloopbaanbegeleider! 

Neem contact op over de topsportregelingen, stuur een mail naar: Lotte.Visschers@han.nl.

lay-up tijdens basketball

Afstuderen

Je eindsprint van de ALO! In dit jaar werk je tijdens je laatste stage vooral aan je afstudeeropdracht. Daarbij gaat het niet alleen om lesgeven. Het is ook belangrijk hoe jij sportprojecten in en rondom de school stimuleert (beweegmanagement).

Nieuwsgierig? Onderzoek het!

HAN heeft een eigen expertisecentrum voor sport en bewegen: HAN SENECA. Daar vind je de ideale omgeving om onderzoek te doen. Bij HAN SENECA werk je samen met docenten en professionals. Je kunt meedoen aan allerlei projecten. Van projecten over het stimuleren van een gezonde leefstijl tot het project ‘Thermo Tokyo: Beat the Heat’. In dit laatste project help je mee aan onderzoek naar sporten in de hoge temperaturen van de Olympische en Paralympische Spelen die in 2020 plaatsvinden in Tokyo. Grijp je kans!  

Afstudeerproject: een voorbeeld Een goed ontbijt, betere prestaties?

Steeds minder kinderen ontbijten goed. Anne Ebers en Fenna Busser onderzochten of dit van invloed is op de sportprestaties en het concentratievermogen. Ze lieten jongeren van de middelbare school de Coopertest lopen. Ook namen ze een concentratieonderzoek af. Wat blijkt? Het maakt voor de sportprestatie niet uit of je wel of niet ontbijt. Maar wél voor je concentratievermogen: jongeren die hadden ontbeten, hadden meer vragen goed beantwoord dan jongeren die niet hadden ontbeten. 

Afstudeerproject: een voorbeeld Maakt sporten je creatiever?

Creativiteit is belangrijke factor als het gaat om sportprestaties. Maud Husken en Y Steekbergen onderzochten of het type sport (team, individueel, combinatie of beide) dat kinderen uit groep 3 en 4 spelen, invloed heeft op hun creativiteit. De studenten ontwierpen zelf een creativiteitstest. Hieruit bleek dat het type sport dat de kinderen beoefenen geen invloed heeft op de mate van creativiteit van de kinderen. Wel was er een verschil te zien in creativiteit tussen kinderen die sporten en kinderen die niet sporten.

Diploma met supplement

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je krijgt er een Engelstalige bijlage bij: het diplomasupplement. Dit is een uitleg van wat je geleerd hebt en wat je kunt. Het supplement van de HAN ALO is erkend binnen de EU: daardoor kun je makkelijker in het buitenland gaan werken of verder studeren. Wij bewaren trouwens een kopie van je diplomasupplement! 

Bachelor of Education

Gefeliciteerd! Je bent nu 1e-graads bevoegd voor het lesgeven binnen alle soorten onderwijs. Je bent nu officieel Leraar Lichamelijke Opvoeding en mag jezelf Bachelor of Education noemen.

Volgende paginaMaak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!

Hardloopwedstrijd