Dit is je studie

Bij de HAN ALO is het onderwijs actueel en helemaal gericht op de praktijk. Je leert goed lesgeven en hoe je jonge en oudere mensen inspireert om te bewegen. Met jouw organisatietalent geef je sport een plek in de maatschappij. Tijdens stages en op scholen voer je vele praktische opdrachten uit.


CoronamaatregelenStuderen in coronatijd

Door de coronamaatregelen ziet de start van jouw 1e studiejaar er net even anders uit dan normaal. Je volgt bijvoorbeeld vaker lessen vanuit huis, omdat er maar een beperkt aantal studenten op de HAN mag zijn. Als 1e-jaarsstudent krijg jij wel voorrang om zoveel mogelijk lessen te volgen op de campus. Zo kunnen we elkaar leren kennen. Lukt dat niet, dan doen we er alles aan om het online zo goed mogelijk te regelen. 

Tijdens je studie kun je dit van ons verwachten:

Verhouding online/offline
De opleiding werkt hard aan de planning voor komend studiejaar. In augustus wordt duidelijk welke activiteiten fysiek op de leslocatie in Nijmegen kunnen plaatsvinden. Er zijn ook vakken die je vanuit huis zal gaan volgen.

Stage + (praktijk)onderwijs
Waar je vanuit kan gaan, is dat je één dag in de week gaat stagelopen. Daarnaast zal je één of meerdere dagen per week naar de opleiding komen voor praktijkonderwijs. Dit gaat concreet om sport- en bewegingsonderwijs en lesgeefpractica. Deze kunnen uiteraard niet online plaatsvinden. Ook zal er verschillende malen contactonderwijs op locatie zijn om met je studentcoach of tutor zaken te regelen die moeilijk online kunnen. Het theorie-onderwijs zal voor een belangrijk deel online plaats vinden. 

Lees meer over de start van jouw studiejaar op han.nl/flitsendestart

Studenten op bank kijkend naar elkaar

Leer elkaar beter kennenDe opbouw van HAN ALO

Je werkt veel samen met andere studenten in de (sport)lessen. Je leert elkaar veel beter kennen. Goed voor de sfeer. Dat voel je niet alleen, dat merk je ook! Om hierbij een representatieve uitstraling te hebben, is een kledingpakket verplicht.

Zo'n 8 uur per week heb je sportles. De overige praktijkuren besteed je aan stages en opdrachten. Je hebt veel eigen inbreng.

In je 1e jaar loop je al stages. Bewegen en pedagogische vakken krijg je ook. Verdiep je vanaf je 2e jaar in onderwerpen waarmee je een goede sportleraar wordt. Je loopt opnieuw veel stage en maakt kennis met verschillende typen gymonderwijs. Zo maak je een verantwoorde keuze.

In de laatste fase van je ALO-opleiding werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Deze opdracht kan gaan over talentherkenning en -ontwikkeling, voeding, leefstijl en gezondheid.

Bekijk hier het Curriculum van de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) in schematische weergave.

Studenten op bank kijkend naar elkaar

#ASKASTUDENTCombinatie van theorie en praktijk bij de ALO

Topsporter?

Als topsporter bij je natuurlijk ook welkom bij de HAN ALO. Ook al is de combinatie van topsport met een hbo soms lastig, wij hebben hele goede regelingen om je sport te combineren met je studie. Via de HAN Topsport Academie kom je in aanmerking voor een zeer goede topsportregeling.

Je draait mee in een reguliere klas en je krijgt mogelijkheden om gemiste lessen en tentamens in te halen. Ook de fysieke inspanning die de HAN ALO vraagt, passen we aan jouw trainingsprogramma aan.

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Je propedeuse

Tijdens het 1e jaar van de ALO leer je hoe het is om leraar lichamelijke opvoeding te zijn. Sporten, coachen en lesgeven: alles komt aan bod!

Jaar 1: zelf aan de slag

Om iemand anders goed en veilig te kunnen leren bewegen, moet je de vaardigheid zelf ook beheersen. Daarom staan in het 1e jaar stages centraal en daaromheen bewegen en pedagogische vakken. Zo krijg je al je (sportieve) vaardigheden onder de knie!

 

Lesgeven

Stagelopen doe je 1 dag per week. Je geeft les in het primair én het voortgezet onderwijs. Om dit goed te kunnen doen, volg je zelf theorielessen. Bijvoorbeeld over pedagogiek: hoe leer je anderen om veilig te sporten en bewegen? Welke vorm van lesgeven past het best bij je doelgroep?  

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Je krijgt volop begeleiding

Loop je in je studie ergens tegenaan? Is er thuis iets aan de hand of zit je ergens mee? Stap gerust naar je studieloopbaanbegeleider: die is er voor jou. Heb je meer of andere begeleiding nodig? Je studieloopbaanbegeleider wijst je de weg!

Bij de HAN heb je een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider (studentcoach). Vooral in het 1e jaar zie je elkaar wekelijks. Tijdens je stage krijg je ook begeleiding via je werkplekbegeleider en je docent. Een studentcoach begeleid je gedurende je hele opleiding bij je ontwikkeling. De peercoach is meestal een ouderejaarsstudent die je begeleiding geeft in praktische zaken persoonlijke ontwikkeling. 

Studenten met een topsportstatus kunnen gebruik maken van extra ondersteuning en studiefaciliteiten. Als topsportende student word je zo goed gefaciliteerd om je sport en studie te kunnen combineren.

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Verdiepen en zelf kiezen

Na je 1e jaar maak je een keuze in onderwerpen waarover je meer wilt weten. Denk aan voeding, talentontwikkeling en gezonde leefstijl. Daarnaast krijg je meer gelegenheid om je eigen keuzes te maken. Je kiest bijvoorbeeld zelf je stageplekken. Alles wat je nodig hebt om een goede docent sport- en bewegingsonderwijs te worden, komt aan bod. Welke route kies jij?

Jaar 2: verdiepende onderwerpen

Management en organisatie

Leer hoe je een sportevenement door beleving en online marketing onderscheidend kunt maken. Je gaat aan de slag met een businessconcept en marketing campagnes. Je kunt ook bijdragen aan het onderwijs- en sportbeleid van een school, gemeente of sportvereniging. Daarvoor moet je een echte teamspeler zijn. Of je leert sportverenigingen en buurtorganisaties te ondersteunen, bijvoorbeeld bij deskundigheidsbevordering.

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Lesgeven en coaching

Vind je het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden die zich, om wat voor reden dan ook, anders ontwikkelen? Je leert sport- en bewegingsactiviteiten in het onderwijs te ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren. Je zorgt ook voor een veilig en respectvol klimaat. Sociale vaardigheden als een dialoog aangaan, conflicten hanteren, coachen en motiveren staan centraal.

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Ondernemen en innovatie

Je leert ondernemend te zijn, zodat je signalen op uit de maatschappij oppikt en (marketing)kansen in bewegingsonderwijs en sport ziet. Je leert rekening te houden met relevante ontwikkelingen, trends en wetenschappelijke inzichten. Zo kun je het sport- en bewegingsaanbod in het onderwijs, de buurt of regio en de sport verder verbeteren.

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Presteren, gezondheid en onderzoek

Hoe coach je kinderen en jongeren naar een (nog) gezondere en actievere leefstijl? En hoe stel je een voedings- en beweegplan op maat op? Je leert om hen een actieve, sportieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Daarbij gebruik je modellen van gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding en doe je onderzoek. Tot slot geef je advies aan kinderen, jongeren, ouders en verzorgers.

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Samenwerken en sportparticipatie

Laat leerlingen kennismaken met de Nederlandse sport- en bewegingscultuur. Dat doe je door schoolsportevenementen, clinics, kennismakingslessen en toernooien te organiseren. Je slaat bovendien een brug naar lokale sport door lessen en trainingen te verzorgen in de buurt en bij sportverenigingen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een beweegplan voor een school: hoe krijg je leerlingen in beweging?

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Nieuwsgierig?

Ontdek vooral zelf of deze opleiding bij jou past. Kom alles te weten over de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) tijdens de Online Open Dag óf vraag een Online 1-op-1 Adviesgesprek aan met een docent óf student van HAN Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)!

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020
alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Focus op speciaal onderwijs of beweegmanagement

In het 3e studiejaar kun je kiezen om je verder te verdiepen in het speciaal onderwijs of in beweegmanagement. Je krijgt meer verdieping in de vakken uit je voorgaande jaren. Je loopt opnieuw een stage. Verder kies je een minor waarin je je kennis verdiept of verbreedt over een onderwerp dat jou interesseert.

Jaar 3: minor kiezen en meer verdieping

Je krijgt in je 3e jaar meer verdieping in de vakken uit je voorgaande jaren. Je loopt opnieuw een stage. Verder kies je een minor waarin je je kennis verdiept of verbreedt over een onderwerp dat jou interesseert.

Welke minor kies jij?

In de 2e helft van het 3e jaar kies je een minor: pak je kans en kies de leukste. Je hebt het helemaal zelf in de hand. Je ‘kleurt’ nu zelf je opleiding in. Een minor is een keuzevak van een half jaar dat past bij jouw persoonlijke interesse en ambitie.

Liever naar het buitenland? Dat kan: kies voor een minor bij een van onze partner hogescholen en universiteiten. Er zijn 3 soorten minoren: 

Verdiepende minor

Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

Verbredende minor

Maak kennis met een heel ander vakgebied.

Doorstroomminor

Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020

Je eindsprint

Het 4e jaar is je eindsprint van de ALO. In dit jaar werk je tijdens je laatste stage vooral aan je afstudeeropdracht. Daarbij gaat het niet alleen om lesgeven. Het is ook belangrijk hoe jij sportprojecten in en rondom de school stimuleert (beweegmanagement).

Jaar 4: afstuderen

Bij je afstudeeropdracht gaat het niet alleen om lesgeven. Het is ook belangrijk hoe jij sportprojecten in en rondom de school stimuleert (beweegmanagement).

Nieuwsgierig? Onderzoek het!

HAN SENECA is een expertisecentrum voor sport en bewegen: de ideale omgeving om onderzoek te doen. Hier werk je samen met docenten en professionals. Je kunt meedoen aan allerlei projecten. Van projecten over het stimuleren van een gezonde leefstijl tot onderzoek naar sporten in de hoge temperaturen van de Olympische en Paralympische Spelen.

Voorbeeld afstudeerproject: Een goed ontbijt, betere prestaties?

Steeds minder kinderen ontbijten goed. Anne Ebers en Fenna Busser onderzochten of dit van invloed is op de sportprestaties en het concentratievermogen. Ze lieten jongeren van de middelbare school de Coopertest lopen. Ook namen ze een concentratieonderzoek af. Wat blijkt? Het maakt voor de sportprestatie niet uit of je wel of niet ontbijt. Maar wél voor je concentratievermogen: jongeren die hadden ontbeten, hadden meer vragen goed beantwoord dan jongeren die niet hadden ontbeten. 

Voorbeeld afstudeerproject: Maakt sporten je creatiever?

Creativiteit is belangrijke factor als het gaat om sportprestaties. Maud Husken en Y. Steekbergen onderzochten of het type sport (team, individueel, combinatie of beide) dat kinderen uit groep 3 en 4 spelen, invloed heeft op hun creativiteit. De studenten ontwierpen zelf een creativiteitstest. Hieruit bleek dat het type sport dat de kinderen beoefenen geen invloed heeft op de mate van creativiteit van de kinderen. Wel was er een verschil te zien in creativiteit tussen kinderen die sporten en kinderen die niet sporten.

Diploma met supplement

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je krijgt er een Engelstalige bijlage bij: het diplomasupplement. Dit is een uitleg van wat je geleerd hebt en wat je kunt. Het supplement van de HAN ALO is erkend binnen de EU: daardoor kun je makkelijker in het buitenland gaan werken of verder studeren. Wij bewaren trouwens een kopie van je diplomasupplement! 

Bachelor of Education

Gefeliciteerd! Je bent nu 1e-graads bevoegd voor het lesgeven binnen alle soorten onderwijs. Je bent nu officieel Leraar Lichamelijke Opvoeding en mag jezelf Bachelor of Education noemen.

Volgende paginaMaak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!

alo bankvideo maxime en anthea theorie en praktijk 2020