Tamara van Schilt-Mol

Elke dag ziet er anders uit, maar mijn focus is helder: via toetsing het onderwijs beter maken. Daarvoor kom ik overal. Ik werk samen met studenten, docenten en onderzoekers binnen en buiten de HAN. Met mijn team onderzoek ik wat leraar, leerling en school nodig hebben voor en binnen een effectief programma van beoordelen en beslissen. 

279860 Portret foto van Tamara van Schilt bij trap.

Alle hogescholen heb ik al wel een keertje van binnen gezien. Ik doe met mijn team namelijk niet alleen onderzoek binnen mijn onderzoeksprogramma. Ik werk ook als adviseur voor opleidingen binnen én buiten de HAN. En voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. Praktijkgericht onderzoek gaat niet alleen om kennis vergaren, maar juist ook om het delen van die kennis met (toekomstige) professionals. Daarom ontwikkelden we een toetsspel en organiseren we ieder jaar een toetsconferentie op de HAN. Er valt nog genoeg te leren én te doen rondom eigentijds beslissen en beoordelen. 

Over Tamara

Expertises:

 • Toetsbekwaamheid
 • Formatief evalueren
 • Programmatisch toetsen
 • Toetsbeleid en -organisatie

Het lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Beoordelen en beslissen staat volop in de belangstelling. Het wordt voor iedereen in het onderwijs duidelijker dat het anders moet én kan. Ons lectoraat richt zich op de vraag hoe je een eigentijds programma van beoordelen en beslissen inricht. 

studenten schrijven op whiteboard

Nieuws

duo lacht
null
31512 drie studenten twee met laptop
31611 student kijkt mee met andere student
Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen Installatie lector Tamara van Schilt-Mol
279860 Portret foto van Tamara van Schilt bij trap.
33102 Juf geeft uitleg aan kind
Meiden lachen aan tafel met planten jong eerstejaars
Tamara van Schilt-Mol schrijft mee aan boek Programmatisch toetsen
Beter zicht op waar leerling staat?Zet formatieve leeractiviteiten in
Janneke van der Steen

Artikelen

Projecten

Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren

Steeds meer scholen en leraren willen toetsing en beoordeling van leerlingen zo inzetten dat het het leren stimuleert. Niet alleen als afsluiting van een leerproces. Die formatieve aanpak blijkt in de praktijk nog best lastig.

Drie studenten werken op laptop

De Toetsing Getoetst

De kwaliteit van toetsing binnen je opleiding analyseren, verbeteren en borgen? Zet dan de methode De Toetsing Getoetst in, ontwikkeld door de HAN en Zuyd Hogeschool. De methodiek is toepasbaar binnen het hbo én universitair onderwijs.

examenformulier, student met potlood

Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o

Hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o. Meer deelnemers uit hoger onderwijs zijn altijd welkom. Wil je eerst eens de proef op de som nemen? Kom naar een netwerk- of kennisdelingsbijeenkomst. 

rekenmachine

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Tamara van Schilt-Mol met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'toetsen en beoordelen'.

handen met documenten

Kennispartners en netwerken

Tamara werkt met deze kennispartners en netwerken samen:

 • Netwerk BKE/SKE

  Welke eisen stellen we aan een docent, hoe richten we onze professionaliseringstrajecten in, wat is de meerwaarde van de BKE/SKE en hoe ervaren docenten zelf de BKE/SKE-trajecten? Tamara is mede-oprichter en coordinator van het netwerk.
 • Netwerk toetsbekwaamheid H(B)O

  Het netwerk wil het vertrouwen in de maatschappelijke waarde van hbo-diploma's verduurzamen. Dat doen we door onderling kennis en ervaringen te delen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen over toetsen en beoordelen in het hoger (beroeps)onderwijs.

Nevenfuncties

 • Coördinator landelijk netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o
 • MT-lid/Docent master toetsdeskundige Fontys
 • Lid examencommissie faculteit der letteren

 

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken