Tamara van Schilt-Mol

Elke dag ziet er anders uit, maar mijn focus is helder: via toetsing het onderwijs beter maken. Daarvoor kom ik overal. Ik werk samen met studenten, docenten en onderzoekers binnen en buiten de HAN. Met mijn team onderzoek ik wat leraar, leerling en school nodig hebben voor en binnen een effectief programma van beoordelen en beslissen. 

279860 Portret foto van Tamara van Schilt bij trap.

Alle hogescholen heb ik al wel een keertje van binnen gezien. Ik doe met mijn team namelijk niet alleen onderzoek binnen mijn onderzoeksprogramma. Ik werk ook als adviseur voor opleidingen binnen én buiten de HAN. En voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. Praktijkgericht onderzoek gaat niet alleen om kennis vergaren, maar juist ook om het delen van die kennis met (toekomstige) professionals. Daarom ontwikkelden we een toetsspel en organiseren we ieder jaar een toetsconferentie op de HAN. Er valt nog genoeg te leren én te doen rondom eigentijds beslissen en beoordelen. 

Over Tamara

Expertises:

  • Toetsbekwaamheid
  • Formatief evalueren
  • Programmatisch toetsen
  • Toetsbeleid en -organisatie

Nevenfuncties

  • Coördinator landelijk netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o
  • MT-lid/Docent master toetsdeskundige Fontys
  • Lid examencommissie faculteit der letteren

 

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Tamara van Schilt-Mol met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'toetsen en beoordelen'.

handen met documenten

Nieuws

Werken aan de kwaliteit van toetsing Gebruik en verbeter de digitale Toetsweb-Scan
54070 twee docenten vergaderen lachend
371108 leerling onderbouw leest boek
470834 Header voor de onderwijsdagen van maart 2023
Associate lector Roel Grol Focus op De Leraar als Ontwerper
363949 Roel Grol, onderzoeker bij het LeerLab. Educatie
Afronding project Je Ogen UitkijkenToetsbekwaamheid verankerd in hoger beroepsonderwijs
406084 Studenten maken digitale toets met nieuwe toetsapplicatie
PO Malburgen geeft Pabo-studenten ruggensteun Kansengelijkheid en hoge verwachtingen
363266 post-its schrijven
397461 toetsconferentie, workshop, Kitty Meijer
141443 Docent speelt met leerlingen en speelgoed
356088 Je ogen uitkijken

Artikelen

472111 Sfeerfoto van een deel van het publiek tijdens de opening EAPRIL 2022
234471 null
397459 Toetsconferentie zaal publiek
Kansen(on)gelijkheidEerlijk onderwijs: wat is dat?
30415 Drie studenten werken op laptop
lectoraat eigentijds beoordelen en beslissen

Projecten

Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren

Steeds meer scholen en leraren willen toetsing en beoordeling van leerlingen zo inzetten dat het het leren stimuleert. Niet alleen als afsluiting van een leerproces. Die formatieve aanpak blijkt in de praktijk nog best lastig.

Drie studenten werken op laptop

Toetsing Getoetst

De kwaliteit van toetsing binnen je opleiding analyseren, verbeteren en borgen? Zet dan de methode De Toetsing Getoetst in, ontwikkeld door de HAN en Zuyd Hogeschool. De methodiek is toepasbaar binnen het hbo én universitair onderwijs.

examenformulier, student met potlood

Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o

Hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o. Meer deelnemers uit hoger onderwijs zijn altijd welkom. Wil je eerst eens de proef op de som nemen? Kom naar een netwerk- of kennisdelingsbijeenkomst. 

rekenmachine

Het lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Beoordelen en beslissen staat volop in de belangstelling. Het wordt voor iedereen in het onderwijs duidelijker dat het anders moet én kan. Ons lectoraat richt zich op de vraag hoe je een eigentijds programma van beoordelen en beslissen inricht. 

studenten schrijven op whiteboard

ALLE ACTUALITEITEN OP JE DIGITALE DEURMAT? Volg onze nieuwsbrief 'voor het leren van vandaag en morgen!'

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken