Programmatisch toetsen Veel interesse voor Programmatisch toetsen

lectoraat eigentijds beoordelen en beslissen

Tamara van Schilt-Mol (HAN) en Liesbeth Baartman (HU) krijgen regelmatig vragen over programmatisch toetsen. Wat zijn mooie voorbeelden? Waar vind ik ervaringsverhalen? Wie zou me input kunnen geven? De webinar die ze over dit onderwerp organiseerden, had dan ook veel bekijks.

Voor de online gebruikersmiddag van Tamara van Schilt-Mol en Liesbeth Baartman  meldden zich 467 mensen. Cees van der Vleuten, een van de grondleggers van programmatisch toetsen, zou een inleiding geven. Een technische storing gooide echter roet in het eten. Op een later moment wordt een Q&A-sessie met hem georganiseerd. Van der Vleuten kon niet aangehaakt worden. Het was vervolgens Baartman die vertelde over het hoe, wat en waarom van programmatisch toetsen, volgens de lijnen die Van der Vleuten via zijn (gedeelde) presentatie had uitgezet. Die input legde de basis voor de verhalen van de andere twee sprekers: Wendy Peeters van de Hogeschool Utrecht (HU) en Harold Bok van de Universiteit Utrecht (UU) vertelden over hun ervaringen als docent.

Laat studenten niet door een hoepeltje springen

Wendy Peeters vertelde over de 16 kennistoetsen die in 2013 nog op het programma van de 3e-jaarsstudenten van de opleiding Communicatie stonden. En hoe zij en haar collega’s zich realiseerden dat ze geen studenten wilden die door hoepeltjes sprongen. Ze wilden professionals opleiden die meebewegen met de vele ontwikkelingen in hun vak. Studenten die dat ook in teamverband weten te doen. Inmiddels werken ze voor het 3e jaar volgens de uitgangspunten van programmatisch toetsen. In haar presentatie schetste Peeters de uitdagingen en verrassingen, en natuurlijk de leerpunten en oplossingen die ze onderweg tegenkwamen en vonden.

Uitdaging in het geven van feedback

Harold Bok is als universitair docent verbonden aan de 3-jarige master diergeneeskunde. Na 10 jaar programmatisch toetsen ziet hij nog steeds uitdagingen. Die liggen onder andere in het stimuleren van het leren van de student. Feedback speelt daarin een centrale rol en dat vraagt nog aandacht. Datzelfde geldt voor de portfolio’s en de koppeling daarvan met de studiepunten. Op dat gebied valt nog wat te winnen om een robuust(er) oordeel te vellen over het functioneren van de student. Bok ging verder in op de weg die zijn team de afgelopen jaren volgde. Met praktische voorbeelden schetste hij hoe keuzes tot stand kwamen en voldoende draagvlak gecreëerd werd.

Meer informatie over programmatisch toetsen?