300628 dr. Eric Velleman, bijzonder lector Inclusive Digital Design en Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking

We leven in een wereld waarin digitale hulpmiddelen een hoofdrol spelen en zich razendsnel ontwikkelen. Ze zijn van invloed op de manier waarop we werken, leren, reizen en winkelen. Maar wat als je door een (visuele) beperking moeilijk of niet mee kunt doen in de digitale samenleving?

Eric is een gedreven onderzoeker en heeft de afgelopen 20 jaar een groot internationaal netwerk binnen het vakgebied inclusive digital design & engineering opgebouwd. Hij deed onderzoek naar de implementatie van digitale toegankelijkheid binnen van Nederlandse gemeenten en promoveerde op dit onderwerp aan de Universiteit Twente in 2018. Hij heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd naar digitale toegankelijkheid van onder meer de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de zorg. Deze onderzoeken, in opdracht van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, College van de Rechten van de Mens en belangenorganisaties, werden besproken in de Tweede Kamer en in nationale media.

300628 dr. Eric Velleman, bijzonder lector Inclusive Digital Design en Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking

LectoraatInclusive Digital Design & Engineering

Het Bijzonder Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering heeft de ambitie dat nieuwe media- en technologie-toepassingen toegankelijk worden voor mensen met een (visuele) beperking. Zo is iedereen in staat volledig te participeren in de moderne, digitale samenleving.

300648 Close-up van het prototype slimme rollator

Nieuws

515296 Man betaalt bij de snackautomaat met de GNU-taler app op zijn telefoon
412502 HAN IT en Mediadesign. Headerfoto studenten Techgelderland innotatietool. Inclusive Digital Design & Engineering
395444 Jongen zit op een bankje en is met zijn mobiele telefoon bezig. Voor hem ligt zijn taststok.
357681 Headerfoto man loopt met taststok
234457 null

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Eric Velleman met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp 'inclusief ontwerpen'.

336405 centrum voor ondernemerschap, stapel boeken

Kennispartners en netwerken

Eric werkt met deze kennispartners en netwerken samen:

  • Bartiméus

    Bartiméus is de expertise-organisatie die verantwoordelijk is voor de zorg, innovatie, onderwijs en andere dienstverlening voor mensen die slechtziend of blind zijn.

  • Bartiméus Fonds

    Bartiméus Fonds is de fondsenwervende instelling die met projecten bijdraagt aan de participatie van mensen met een visuele beperking én meer maatschappelijk bewustzijn.

  • Stichting Accessibility

    Stichting Accessibility ondersteunt (maatschappelijke) organisaties bij het realiseren van toegankelijkheid en draagt zo bij aan een inclusieve samenleving waarin voorzieningen zonder hulp toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. 

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief IT en Mediadesign blijf je op de hoogte van nieuws en de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs in de academie.