Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de vier waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Ons doel? De kwaliteit van (samen)leven van mensen verbeteren.

Het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit wil bijdragen aan het verminderen van onrechtvaardige ongelijkheden in de mogelijkheden van mensen om mee te doen in onze samenleving. Hoe creëer je reële perspectieven voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Ook de rol van sociaal werkers is daarbij van belang.  We gebruiken hiervoor de vier condities van sociale kwaliteit: sociaal economische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat focust zich de komende jaren op twee onderzoekslijnen:

Onze expertise

 • ● Sociale kwaliteit
  ● Sociaal werk
  ● Ervaringsdeskundigen
  ● Bestaanszekerheid

 • ● Collectieve en structurele interventies
  ● Politiserend werken
  ● Participatief actieonderzoek 
  ● Inclusief onderzoek

 • Onderzoek

  Ons lectoraat voert op basis van een vraag of ervaren knelpunt onderzoek uit naar en met de praktijk. De onderzoeksresultaten gebruiken we om interventies voor verbetering te ontwikkelen die professionals kunnen gebruiken.

 • Onze kennis

  Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties en praktische handleidingen.

Participeren in het Sociaal domein

Het lectoraat wil daar in het sociale domein aanwezig zijn, waar het leven van mensen zich ook daadwerkelijk afspeelt. Daar waar de sociale kwaliteit onder druk staat. Daar waar informele en formele partijen samen willen bijdragen aan het versterken van sociale kwaliteit. En daar waar het gaat om het versterken van de rol van de professional en sociaal werk daarin. We werken samen met bewoners, vrijwilligers, professionals, studenten en docenten.

 

Regio Arnhem en Nijmegen
 

Werkplaats Sociaal Domein

De projecten en activiteiten van het lectoraat krijgen onder meer gestalte in de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. Hier onderzoeken we concrete vraagstukken uit het werkveld, zoals eenzaamheid, armoede en hoe jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hun weg in de samenleving kunnen vinden. In de Werkplaats werkt het lectoraat met diverse gemeenten, zorg- en welzijnspartners en docenten en studenten van de sociale en zorgopleidingen samen.  Ons doel is om iedereen tot zijn recht te laten komen in de samenleving. Iedereen moet kunnen participeren op een manier die bij die persoon past en hem/haar goed doet.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Nieuws

Gesprekskaarten Waarde van WelzijnOntdek het echte verhaal van de ander
507916 Gesprekskaartjes waarde van welzijn1
515830 Groepje VMBO-scholieren
Effectieve communicatie in Zorg en Welzijn“Wat zijn de wensen én zorgen van je doelgroep?”
511546 Zakgeldgids cover 2023
Handreiking sociaal verbinden in de buurtEen huis is meer dan steen alleen
487298 Stockfoto voor factsheet Hart van Heteren van de minor Circulaire Economie S1 22-23.
Studenten deeltijdopleiding Social Work ontwikkelen eigen visie op sociale kwaliteit‘Empowerment gaat over meer dan eigen kracht’
31756 social-work_docent zit voor de klas op tafel
Continuering lectoraat Lisbeth VerharenVervolg onderzoek naar sociale kwaliteit
Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond
2491bf80-0cef-11ee-99b1-02565807075b studenten en professionals in overleg
465294 Week van Inclusie Zaal
a021be82-0cfb-11ee-af47-02565807075b Week-tegen-Armoede_foto-symposium_2022
bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Lector
 

Lisbeth Verharen

Hoe bouwen we aan een menswaardig bestaan voor iedereen? En welke rol hebben vrijwilligers en professionals daarbij? Ik wil achterstellingen doorbreken. Waar sociale kwaliteit onder druk staat écht aanwezig zijn en bijdragen aan versterking. Samen met professionals en (in)formele netwerken. 

39c056ae-0cfa-11ee-8e3e-02565807075b Lector Lisbeth Verharen
Maak kennis 

Onze onderzoekers

Het onderzoek van het lectoraat wordt uitgevoerd door leden van de kenniskring, onder verantwoordelijkheid van de (associate) lectoren. De kenniskring bestaat uit interne en externe leden die de behoefte van wetenschappelijke onderbouwing van hun vak delen. Intern gaat het om docenten en onderzoekers, verbonden aan de hbo- en masteropleidingen van de HAN Academie Mens en Maatschappij. Externe leden zijn professionals en onderzoekers gelieerd aan kennis- en onderzoeksinstituten.

Secretariaat

Marieke van Boekel

9170422e-0cfa-11ee-8dc4-02565807075b onderzoek secretariaat lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit Marieke van Boekel

Helmie Kayser

4368f706-0cfa-11ee-8599-02565807075b lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit secretariaat Helmie Kayser
Academie
 

Mens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij
Blijf op de hoogte
 

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van HAN SOCIAAL van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document