Onderzoek

Het Lectoraat Kansrijk Ondernemen richt zich op twee vraagstukken. Welke ondernemerscompetenties zijn nodig om kansen te zien, afwegingen te maken en beslissingen te nemen in toenemende onzekerheid? En welke ondersteuning kan het regionale ecosysteem voor ondernemerschap daarin bieden?

468520 onderzoeksgroep van het lectoraat kansrijk ondernemen

Transitievraagstukken zijn geen probleem van morgen, maar de uitdaging van vandaag. Hoe voorkom je ‘klimaatstress’ of ‘transitieverliezers’ en kun je op een ondernemende manier aansluiten op deze ontwikkelingen en ze vertalen naar betekenisvolle nieuwe kansen en praktijken? Wat de één namelijk direct als kans ziet, hoeft voor de ander helemaal geen kans te zijn.

Kansen zijn in de meest rudimentaire vorm gewoon ideeën. Mensen gebruiken verschillende criteria om iets als een kans aan te merken. Die criteria hebben voor mensen ook een verschillende waarde waarin ze meewegen. Wat voor de ene persoon een zwaarwegend punt is, kan een ander als een bijzaak beschouwen. Waarop baseren ondernemers deze keuze? En welke criteria gebruiken zij om hun kansen in te schatten? Welke rol spelen kennis, vaardigheden, persoonlijke overtuigingen en waarden daarin? En hoe kun je keuzes gevalideerd maken, individueel of als ondernemend team?

Op deze vraagstukken probeert het Lectoraat Kansrijk Ondernemen antwoorden te vinden. Daarnaast bieden we handvatten voor ondernemers om kansen die er zijn (nog) beter te benutten!

Werkwijze

Het Lectoraat Kansrijk Ondernemen wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan onderwijs, de beroepspraktijk en kennisontwikkeling. Concrete praktijkvragen uit het regionale ecosysteem voor ondernemerschap vormen daarbij het vertrekpunt. Samen met studenten analyseren we situaties, brengen een verdiepingsslag aan en brengen op basis daarvan adviezen uit. Zo levert ons praktijkgerichte onderzoek een bijdrage aan de kennisontwikkeling die zowel opleidingen als beroepspraktijk voedt.

Meer weten?Aan de slag met ondernemerschapscompetenties!

Onlangs is het boek 'Aan de slag met EntreComp in het onderwijs' uitgebracht. Hierin worden 15 ondernemersschapscompetenties (uit het Framework EntreComp) op een leuke manier beschreven. Ook worden speciaal voor onderwijsprofessionals in het mbo en vo praktische handvatten geboden om het ondernemerschapsonderwijs te verrijken. Dit terwijl het boek ook handig is voor andere geïnteresseerden die meer grip op ondernemerschap willen krijgen. 

354356 Cover boek tbv boekpublicatie lector Thomas Lans

Kansen signaleren kun je leren Hoe doen we dat dan?

Het zien en benutten van kansen is niet altijd even vanzelfsprekend. Niet iedereen beschikt namelijk over de ‘antennes’ om kansen te zien of de vaardigheid om ze te evalueren en verder te benutten. Dat is wel te trainen en ontwikkelen. Sterker nog: veel succesvolle ondernemers leren ze on the job, door te doen, op een vaak laagdrempelige, informele manier.

In het Lectoraat Kansrijk Ondernemen ondersteunen we ondernemers. We helpen hen kansen te zien en evalueren wat ze daar wel en niet uit hebben gehaald. We kijken naar de rol van verschillende invloedrijke (f)actoren in het zogenaamde regionale ecosysteem van de ondernemer. Welke rol speelt een ontmoetingsplek als een hub, city-lab, netwerk of ondernemersvereniging? En wat draagt bijvoorbeeld de inzet van ondernemende studenten bij aan een project? Het zijn middelen waarmee we mensen en ondernemers helpen hun belangrijke competenties te ontwikkelen.

Neem hieronder een kijkje bij de projecten waaraan we werken. 

Projecten

Onderzoek leningen Gelderland valoriseert

Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert is een fonds dat publiek gefinancierde kennis wil laten doorontwikkelen. Vanaf de start in 2012 zijn er 56 bedrijven geweest die financiële ondersteuning hebben gekregen. Dit jaar zullen de leningen en het restant contante middelen aan Oost NL overgedragen worden. Hierna zal de stichting GV opgeheven worden. De stichting wil voor opheffing terugkijken op de resultaten vanaf de start en ‘good practices’ verzamelen.

57924 Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij

Quick-scan POP’HUB

Vanaf september 2020 is de POP’HUB als pilot gestart. De gemeente Nijmegen wil een quick-scan uitvoeren naar de gepercipieerde toegevoegde waarde van de POP’HUB.

384321 Knoop doorhakken studiekeuze vraagtekens

Leren en ontwikkelen op de grens van onderwijs en arbeidsmarkt

Leren en ontwikkelen zijn niet het exclusieve domein van onderwijsinstellingen. Door samen te werken met partijen buiten het onderwijs kunnen leeromgevingen worden gecreëerd waarin naast praktijk- en ervaringskennis ook vaardigheden, zoals creativiteit en ondernemerschap ontwikkeld kunnen worden.

237716 jonge mensen overleggen op kantoor

Laat jouw Ondernemerschap Groeien in de 21ste eeuw!

LOG21 bouwt voort op het Move21-onderzoek, waarin de vorming van toekomstgerichte vaardigheden in het mbo is onderzocht. De inzichten uit de ontwikkeling en inzet van de digitale storyline methode in MOVE21 worden in dit project vertaalt naar een nieuwe digitale tool: LOG21.

147695 toolbox animatie laptop armen