Quick-scan POP’HUB

Vanaf september 2020 is de POP’HUB als pilot gestart. De gemeente Nijmegen wil een quick-scan uitvoeren naar de gepercipieerde toegevoegde waarde van de POP’HUB.

384321 Knoop doorhakken studiekeuze vraagtekens

Snelle info

Startdatum

01 januari 2022

Looptijd

2 maanden

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Projectleider

Thomas Lans

Aanleiding

De POP’HUB brengt ideeën, innovaties en de achterliggende verhalen van:

1) startende ondernemers, 2) gevestigde ondernemers, 3) uitvinders en wetenschappers uit het Rijk van Nijmegen, offline en online bij elkaar. Daarmee faciliteert POP’HUB Nijmegen in potentie (toevallige) ontmoetingen tussen burgers, presentatie, toetsing en (mogelijk) eerste validatie van ideeën die er regionaal leven.

Doel

Het doel van het onderzoek is antwoord geven op de vraag: wat is op dit moment, de gepercipieerde toegevoegde waarde van de POP’HUB (of onderdelen daarvan) voor de direct betrokkenen bij het initiatief? In het bijzonder de ondernemers, de gemeente en het onderwijs.

Resultaten

De interview-data en de desk-study zijn gecombineerd in een kort verslag dat handvatten biedt voor de initiatiefnemer van de POP’HUB (business model) en voor de gemeente Nijmegen (positionering) om vervolgstappen te zetten.

Meer weten over dit project? Neem contact op

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Lector Thomas Lans van het Lectoraat Kansrijk Ondernemen: thomas.lans@han.nl.

Het lectoraat Kansrijk Ondernemen

Hoe anticipeer je als ondernemer op een continue veranderende maatschappij? Welke competenties helpen ondernemers bij het zien en acteren op kansen? Ons lectoraat onderzoekt welke ondernemerscompetenties er toe doen in een steeds veranderende omgeving. En biedt handvatten voor ondernemers om kansen beter te benutten. 

koffiecorner, Overleg, samenwerken, koffie, corner, tablet, finance, economie