Project LOG21 Laat jouw Ondernemerschap Groeien in de 21ste eeuw!

147695 toolbox animatie laptop armen

LOG21 bouwt voort op het Move21-onderzoek, waarin de vorming van toekomstgerichte vaardigheden in het mbo is onderzocht. De inzichten uit de ontwikkeling en inzet van de digitale storyline methode in MOVE21 worden in dit project vertaalt naar een nieuwe digitale tool: LOG21.

Snelle info

Startdatum:

1 december 2021

Looptijd:

1 jaar

Status:

In uitvoer

Subsidie:

NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek)

Projectleiders:

  • Thomas Lans

Aanleiding

Het practoraat "Smart Technology Skills” van het NOVA college wil systematisch de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden monitoren. Het gaat daarbij in het bijzonder om de ondernemersvaardigheden samenwerken, creatief probleemoplossend vermogen en kritisch denken.

Doel

Het optimaliseren van de storyline methodiek voor het formatief beoordelen van deze vaardigheden door 1) afstemmen van het instrument op specifieke kenmerken van studenten 2) de uitkomsten zinvol en efficiënt in te zetten voor zowel studenten als docenten in evaluatie/feedback gesprekken.

 

Resultaten

Het onderzoek is nu in de opstartfase, de LOG21 tool wordt op dit moment al getest onder studenten en docenten van het NOVA college. Zodra de eerste resultaten bekend zijn zullen we die hier uitlichten. 

overleg met post-its

Onze partners

  • Nova College – Opleiding Smart ICT Engineer
  • Open Universiteit
  • Kompas21
  • CINOP/ECBO

Meer weten over dit project? Neem contact op!

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Lector Thomas Lans van het Lectoraat Kansrijk Ondernemen: thomas.lans@han.nl.

Het lectoraat Kansrijk Ondernemen

Hoe anticipeer je als ondernemer op een continue veranderende maatschappij? Welke competenties helpen ondernemers bij het zien en acteren op kansen? Ons lectoraat onderzoekt welke ondernemerscompetenties er toe doen in een steeds veranderende omgeving. En biedt handvatten voor ondernemers om kansen beter te benutten. 

koffiecorner, Overleg, samenwerken, koffie, corner, tablet, finance, economie