Uitvoeren

In deze fase staan twee zaken centraal: de concrete organisatie op locatie en het faciliteren van Interprofessioneel Leren (IPL) en innoveren met alle betrokkenen. Enerzijds ben je dus bezig met praktische zaken: is er nog genoeg koffie en thee? Is de printer al gerepareerd? Anderzijds begeleid je leer- en onderzoeksactiviteiten. Op locatie komt er een heel diverse groep mensen: studenten, onderzoekers, docenten, professionals en burgers. Al deze mensen moeten met elkaar samenwerken. Door middel van opdrachten en werkvormen creëer je leermogelijkheden voor iedereen en draag je bij aan innovatie in de praktijk.

2017eae2-0cef-11ee-a285-02565807075b student in gesprek met wijkdocent en professional

Altijd in beweging

Het samenwerken in de driehoek van onderwijs, onderzoek en werkveld vereist constant beweging en ontwikkeling. Voor het werken in de Labs en Werkplaatsen geldt steeds dat je niet alleen handelt in de situatie van nu, maar vooruitkijkt en anticipeert op de situatie van morgen. Om nieuwe kansen aan te pakken, een goed netwerk te bouwen of te onderhouden en de focus te verschuiven waar nodig. Het betekent ook uit je comfortzone stappen.

Faciliteren en organiseren op locatie

Naast het faciliteren van inhoudelijke activiteiten, moeten ook een aantal praktische zaken op touw gezet worden in de Labs en Werkplaatsen. De documenten onder de button geven je houvast om al deze zaken te regelen.

  • Stem af over faciliteiten die je nodig hebt en de betaling daarvan, zoals huur, salaris van medewerkers en nodige apparaten;
  • Creëer een samenwerkingsomgeving voor alle betrokkenen, bijvoorbeeld in Microsoft Teams.
  • Regel facilitaire zaken, zoals voldoende koffie en thee.

Natuurlijk is het belangrijk dat de leerwerkplek op een centrale locatie staat, midden in de samenleving. En dat het samen leren een vanzelfsprekendheid is. Je blijft altijd zoeken naar verbinding. En ervaringen en kennis met elkaar delen. Maar vergeet in dit hele proces van samenwerken niet om de studenten goed te coachen, ondersteunen en begeleiden. Bij de uitvoering van het project, met de inhoud én op persoonlijk niveau."

Interprofessioneel leren en innoveren van alle betrokkenen faciliteren 

Interprofessioneel leren en innoveren van alle betrokkenen faciliteren

Als begeleider van leer- en onderzoeksactiviteiten op locatie heb je te maken met diverse groepen met studenten van verschillende opleidingen, professionals en burgers. In de opdrachten en werkvormen maak je zoveel mogelijk gebruik van de veelzijdigheid en diversiteit van die betrokkenen. De tools onder de button helpen je bij de volgende actiepunten.

  • Creëer leerkansen voor alle betrokkenen;
  • Bied informatie ten behoeve van het leren en ontwikkelen;
  • Versterk en optimaliseer de samenwerking tussen deze betrokkenen.

Bekijk en download tools

Verplaats je in elkaar en vraag je steeds af wat de ander nodig heeft om samen tot een succes te komen. Ga met elkaar in gesprek. En betrek altijd de patiënten/cliënten/burgers erbij!”