Ontwikkeling en ontwerp Labs in werkplaatsen

Een overzicht en toelichting van producten voor ontwikkeling en ontwerp van de Labs en werkplaatsen.

studenten met VR-bril op

Werk_wijzer Labs en werkplaatsen

Een Lab of Werkplaats starten en draaiend houden is een boeiend proces. Complex, uitdagend en leerzaam. Deze Werk_Wijzer helpt daarbij.

Je vindt in de Werk_Wijzer bij de Materialenlijst onder andere verschillende tools en werkvormen voor interprofessioneel samenwerken, leren en opleidingen. Enkele voorbeelden zijn de Toolbox interprofessionele werkvormen en de Toolbox Grensactiviteiten

Grenswerkers in Labs en werkplaatsen

Grenswerker: een kernachtige benaming voor alle medewerkers van hogescholen (zoals wijk-/praktijkdocenten), die participeren in labs en werkplaatsen. Want je kijkt óver grenzen heen. Verkent nieuwe gebieden. Staat voor spannende uitdagingen. Boeiend, maar ook complex, want je taken verschuiven.

Maar wat doen grenswerkers? In 2020 heeft er een Delphi-onderzoek in het domein gezondheid, welzijn en sport plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in 7 basistaken, die zijn gevisualiseerd en op een compacte wijze beschreven in de pdf 'Basistaken Grenswerkers Labs en Werkplaatsen'.