Ontwikkeling en ontwerp Labs en werkplaatsen

Een overzicht en toelichting van producten voor ontwikkeling en ontwerp van de Labs en Werkplaatsen en van de rollen van een wijk-/praktijkdocent.

studenten met VR-bril op

Werk_Wijzer Labs en Werkplaatsen

Een Lab of Werkplaats starten en draaiend houden is een boeiend proces. Complex, uitdagend en leerzaam. Deze Werk_Wijzer helpt daarbij.

Je vindt in de Werk_Wijzer bij de materialenlijst onder andere verschillende tools en werkvormen voor interprofessioneel samenwerken, leren en opleidingen. Enkele voorbeelden zijn de Toolbox interprofessionele werkvormen en de Toolbox Grensactiviteiten. 

Grenswerkers in Labs en werkplaatsen

Grenswerker: een kernachtige benaming voor alle medewerkers van hogescholen (zoals wijk-/praktijkdocenten), die participeren in Labs en Werkplaatsen. Want je kijkt óver grenzen heen. Verkent nieuwe gebieden. Staat voor spannende uitdagingen. Boeiend, maar ook complex, want je taken verschuiven.

Maar wat doen grenswerkers? In 2020 heeft er een Delphi-onderzoek in het domein gezondheid, welzijn en sport plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in 7 basistaken, die zijn gevisualiseerd en op een compacte wijze beschreven in de pdf  'Basistaken Grenswerkers Labs en Werkplaatsen'.

Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Het HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening doet hier samen met partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed?

Wij willen de kans van slagen van wijknetwerken bevorderen, waarmee we bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit en gezondheid van inwoners. We bieden daarom hulp met een stappenplan en online toolbox vol inspirerende instrumenten, handreikingen en voorbeelden, te vinden op de site 'Succesvol samenwerken in wijknetwerken'.