Evalueren en doorontwikkelen

Het draaiend houden en het borgen van de kwaliteit van jullie Lab of Werkplaats heeft continue aandacht nodig. Enerzijds stel je vast of de activiteiten het gewenste resultaat opleveren en of de beoogde doelen worden behaald. Anderzijds ben je steeds op zoek naar nieuwe kansen om aan die doelen te werken. Of om nieuwe doelen te stellen. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid van de betrokken stakeholders.

236901 labs en werkplaatsen, locatie zzg herstelcentrum

Praten, meedoen en leren van elkaar

Jullie samenwerking in het netwerk tussen organisaties, professionals, studenten, collega’s en burgers is permanent in ontwikkeling. Veel aandacht gaat uit naar het samenwerken vanuit gezamenlijke doelen. Om het samen innoveren, werken en leren in de context verder te optimaliseren, zijn ook ontwikkelingen binnen je eigen organisatie nodig. Vaak zijn dat collectieve opdrachten: hoe zorgen we voor aansluiting tussen de onderzoekthema’s van lectoraten, vragen uit de praktijk en leeractiviteiten van studenten? Hoe passen deadlines voor opdrachten bij de onderwijsprogrammering? Hoe ontstaat er voldoende ruimte binnen curricula voor deze ontwikkeling?

Deze 'doorontwikkeling' vraagt om dialoog, meedoen, bruggen bouwen én leren van elkaar. En dit steeds in relatie tot de context en wat er daar gebeurt. De werkwijze van de Labs en Werkplaatsen krijgt zo ook binnen de HAN een goede plek.

Nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan niet zomaar. Je moet rekening houden met een hoop dingen. Zo ook met de verschillende curricula. Het is veel schipperen, proberen en evalueren. En openstaan voor verandering.”

Bekijk en download tools

Samenwerken met allerlei personen is leuk en leerzaam, maar zeker niet altijd makkelijk. Ik heb geleerd dat openstaan voor elkaars ideeën heel belangrijk is voor een goede samenwerking en een mooi resultaat."