Ontwerpen

Je brengt in kaart hoe samen leren en werken vorm kan krijgen binnen opleidingen, lectoraten en de locatie zelf. Ook bepaal je met wie je leert en werkt, waar, met welke hulpmiddelen en wanneer. Vervolgens kun je een betekenisvolle leer- en innovatiecontext creëren voor alle betrokkenen. Denk bij het zoeken naar mogelijkheden zowel aan de korte - als lange termijn.

236892 studenten werken samen aan een opdracht

De samenwerking duurzaam organiseren

Succesvolle samenwerking staat of valt met de kwaliteit van afspraken die je samen met je partners maakt. De documenten op deze pagina geven je houvast.

 • Bepaal wie daadwerkelijk betrokken gaat zijn bij het leren en innoveren op locatie;
 • Spreek af welke rol deze personen uitoefenen;
 • Stel vast hoe jullie de samenwerking vorm gaan geven (overleg, verantwoordelijkheden, hoofdtaken, etc.);
 • Maak afspraken;
 • Ga na wat er in je eigen organisatie/binnen de HAN afgestemd moet worden;
 • Overleg hoe jullie de teams samenstellen en ontwikkelen.

Bekijk en download tools

"Wij vinden het lastig om overzicht te krijgen over de projecten, de planning in de tijd en de resultaten die we opleveren. Ook zoeken we continue naar manieren om de betrokkenheid van de studenten te vergroten en de verwachtingen van de partners te managen. Hierin zijn we nog niet altijd even succesvol. We blijven bijschaven."

Leer- en onderzoeksactiviteiten op locatie vormgeven

Een van de belangrijkste onderdelen van een Lab of Werkplaats is het interprofessioneel leren en innoveren met alle betrokkenen. Er zijn een aantal tools die je kunt gebruiken om dit op een juiste manier vorm te geven. Deze vind je onder de button. Onderneem de volgende acties.

 • Betrek stakeholders bij het leren en onderzoeken;
 • Organiseer en programmeer verschillende soorten activiteiten (stages, onderzoek, opdrachten) om actief aan de slag te zijn met innovatie en verbetering passend bij de lokale behoefte;
 • Plaats studenten van verschillende opleidingen en leerjaren bij elkaar in een groep;
 • Bepaal de samenhang tussen de curricula van het onderwijs en de onderzoeksthema’s van lectoraten;
 • Geef opdrachten vorm op basis van de lokale behoefte.

Bekijk en download tools

Denk in mogelijkheden en durf dingen aan! En: begin gewoon ergens! Af en toe zul je zeker wel eens onderuitgaan, maar daar leert iedereen van: studenten, docenten en professionals.”