Verkennen

Welke urgente thema’s spelen in de omgeving? Met welke partijen kun je daarop inspelen? Een aantal voorwaarden zijn cruciaal voor het opzetten en draaiend houden van een Lab of Werkplaats. Onderzoek en verken of die voorwaarden aanwezig zijn in jullie omgeving.

236838 studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

Een uitdaging

De samenwerking in een Lab of Werkplaats krijgt vorm in een bepaald gebied (bijvoorbeeld in een wijk), op een bepaald thema (zoals eenzaamheid of armoede), binnen een organisatie (bijvoorbeeld een zorginstelling) of een combinatie hiervan.

Samenwerken doen we met partners en burgers buiten de HAN, én zeker ook met partijen binnen de HAN, zoals collega’s van andere opleidingen, lectoraten en (ondersteunende) afdelingen. Alle partijen en betrokkenen hebben hun eigen context met werkwijzen, afspraken, cultuur en systemen. Dat maakt het samenwerken extra uitdagend. Het heeft tijd nodig om elkaars taal te begrijpen.

Lokale vraagstukken in kaart brengen

De activiteiten in jullie Lab of Werkplaats richten zich op leren en innoveren binnen de context. Dat begint met inzicht verwerven in hetgeen er in die context speelt. Samen met betrokkenen gaan jullie bepalen wie en wat er nodig zijn om waardevolle projecten op te zetten. Ga daarom aan de slag met de volgende acties.

 • Onderzoek welke maatschappelijke vraagstukken er aan de orde zijn in een bepaald gebied of in een organisatie;
 • Verzamel informatie over de historie in de regio: wat is er al gedaan of ontwikkeld? Wat is goed gelukt en wat is minder goed uitgepakt;
 • Stel vast of de focus en problematiek van het gebied/regio/thema aansluiten bij de mogelijkheden en de opleidingen van de HAN;
 • Onderzoek wie met wat bezig is op bovenstaand terrein;
 • Onderzoek welke samenwerkingsverbanden er nu al zijn, en sluit aan bij bestaande netwerkstructuren;
 • Bepaal in welke mate het werken aan de lokale vraagstukken al lukt.

Bekijk en download tools

Maatschappelijke opgaven zijn complex. Die wil je met elkaar aangaan. De opdracht wordt vaak ook nog complexer naarmate je langer samenwerkt en in de context werkzaam bent. Handel daarom niet alleen in het nu, maar kijk steeds vooruit en anticipeer op de situatie van morgen."

Bouwen aan strategisch partnerschap vanuit gedeelde ambitie

Met studenten, professionals, onderzoekers, docenten en burgers werk je duurzaam en op een gelijkwaardige manier samen aan vraagstukken uit de praktijk.
Hoe doe je dat? De hulpmiddelen op deze pagina kunnen je helpen om een duurzame relatie op te bouwen met de juiste partners en met collega’s binnen de HAN die dezelfde ambitie hebben als jij. Actiepunten die daarbij horen zijn de volgende.

 • Krijg inzicht in de doelen en ambities die er zijn en welke van deze worden verdeeld tussen de stakeholders;
 • Bepaal naar aanleiding van het groeimodel op locatie waar je moet starten en wat het beoogde doel is;
 • Bepaal op welke wijze je samen gaat werken aan doelen;
 • Bepaal wie op welke manier bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen;
 • Bepaal wat er voorwaardelijk georganiseerd moet zijn om aan de slag te kunnen gaan;
 • Zoek naar financiering/funding om duurzaam samen te werken.

Bekijk en download tools

Ga niet zelf het wiel uitvinden, maar haal veel op in andere Labs en Werkplaatsen. We hebben met elkaar zoveel ervaring en best practices ontwikkeld. Maak daar gebruik van!"