HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Bruikbare instrumenten uit toolbox Een Sterk Wijknetwerk

In wijken worden juist in tijden van corona veel initiatieven ontplooid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij zijn vaak diverse organisaties, hulpverleners en vrijwilligers betrokken. Hou houd je als initiatiefnemer dan het overzicht? Hoe weet je wie er betrokken (moeten) zijn en wie je er nog bij kan vragen? De instrumenten uit de toolbox Een Sterk Wijknetwerk kunnen je hierbij helpen.

Annelies Peters
28 oktober 2020
null
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Focus Health: “Het wordt écht iets van ons allemaal”

Afgelopen jaar heeft de HAN vol ingezet op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Met succes, vinden Lisbeth Verharen en Eva Verhoeven van het kernteam Health. “We hebben helder kunnen maken wat onze ambities zijn en proeven veel enthousiasme om samen de schouders eronder te zetten.”

HAN Redactie
16 december 2019
null
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Capability approach bevordert kwaliteit van leven

Raakvlakken genoeg, tussen het Nederlands-Vlaams Netwerk voor Capability Benadering in het Sociaal Domein en de focus Health van de HAN. Dus natúúrlijk wilde HAN Health een keynote verzorgen tijdens een bijeenkomst van het netwerk. Associate lector Erik Jansen: “Mooi om te zien hoe de capability approach in de praktijk vorm krijgt.”

HAN Redactie
02 december 2019
null
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Promotieonderzoek Thomas Noordink: Meten van 'empowerment' in sociaal werk

'Empowerment' is een centraal begrip binnen het sociaal werk. Burgers, professionals en de politiek hebben behoefte aan meetinstrumenten die de 'empowerende' effecten van het sociaal werk blootleggen. Voor specifieke doelgroepen binnen het sociale domein zijn al diverse meetinstrumenten beschikbaar. De wijze waarop die instrumenten ontwikkeld worden, lijkt echter invloed te hebben op de kwaliteit. Thomas Noordink, HAN-docent en onderzoeker bij het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit, stelt het meten van 'empowerment' in sociaal werk centraal. Hij heeft een HAN-promotiebeurs ontvangen en is 1 februari gestart met het onderzoeksproject.

Annelies Peters
14 februari 2019
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Gunstige uitslag voor de HAN bij verdeling subsidies RAAK-publiek 2018

Van de 4 door de HAN University of Applied Sciences ingediende RAAK-publiek aanvragen bij het Regieorgaan SIA in 2018 zijn nu 3 gehonoreerd. Daarnaast is de HAN betrokken als partner in een eveneens gehonoreerd project van Zuyd Hogeschool. Dus een zeer gunstige uitslag voor de HAN en de betrokken onderzoekers en partners!

HAN Redactie
25 januari 2019
zes studenten zitten op bank
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Hoe vergroten kunst en technologie sociale kwaliteit?

Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is de centrale onderzoeksvraag van het associate lectoraat dat onder de nieuwe naam 'Capabilities in Zorg en Welzijn' op 20 november een volgende periode van 4 jaar is gestart als onderdeel van het HAN Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit.

Annelies Peters
20 november 2018
Verf op palet
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

HAN tekent Health Deal 'kwetsbare jongeren' met Pluryn en ketenpartners

Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, ondertekenden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Pluryn en diverse ketenpartners (waaronder de HAN) op 13 juni 2018 een Health Deal. Met de ondertekening stellen deelnemende partijen een concreet doel: het ondersteunen van jongeren in de regio bij hun stap naar zelfstandigheid, door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve toepassingen.

HAN Redactie
18 juni 2018
studenten kijken en wijzen naar robot
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

HAN start onderzoek jongeren in Passend Onderwijs en arbeidsparticipatie

Maritza Gerritsen-Ververs, HAN hoofddocent en onderwijskundige Social Studies deeltijd, is per 1 februari gestart met een onderzoek naar jongeren die te maken hebben met Passend Onderwijs en met een laag opleidingsniveau op de arbeidsmarkt komen. Het College van Bestuur heeft haar daarvoor een vierjarige HAN-promotiebeurs toegekend.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
16 februari 2018
klasensessie
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

HAN-docent Joos Meesters gepromoveerd op 'leefwereld jongeren'

HAN-docentonderzoeker dr. Joos Meesters is op 22 januari aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht gepromoveerd op haar onderzoek: ‘Ruimte voor Opgroeien, jongeren en het belang van de informele wereld’. Welke betekenis geven jongeren aan de ongeorganiseerde vrije tijd die ze thuis, op straat en online in de virtuele ruimte doorbrengen? Wie en wat zijn belangrijk voor hen en wat betekent dit voor hun opgroeien?

Er is geen omschrijving beschikbaar
Annelies Peters
23 januari 2018
Studenten HAN Pabo Arnhem zitten in lokaal achter laptop in groepjes.