Talkshow over armoede: 'situatie wordt steeds nijpender'

Als wethouder zijn ze verantwoordelijk voor het bestrijden van armoede. Te gast bij de afsluitende talkshow van het Symposium Kinderarmoede; zorg voor iedereen: Mark Lauriks (Arnhem) en John Brom (Nijmegen). Giovanna Di Stefano vergezelde het duo. In gesprek over oplossingen.

455953 Week-tegen-Armoede_foto-symposium_2022

Giovanna leefde jaren in armoede. Ervaringskennis inzetten is essentieel in het bestrijden van armoede, zeker nu de situatie verslechtert. “In Arnhem signaleren sociale wijkteams dat de situatie steeds nijpender wordt”, zegt Lauriks. Steeds meer mensen in Nederland moeten leven met een zeer beperkt budget. John Brom vult aan: “Er moet veel gebeuren, maar mensen willen elkaar ondersteunen.” Hoe gaan wethouders Brom en Lauriks te werk in hun gemeente?

Flyer in de bus

Mark Lauriks wil barrières wegnemen. Om te zorgen dat de beschikbare hulp bekend is bij de juiste mensen wordt grof materiaal ingezet. “Een flyer in de bus bij inwoners, dat levert veel werk op, maar het moet”, beschrijft de Arnhemse wethouder. En dat Lauriks zulke middelen inzet is niet vreemd, want niet iedereen durft de stap te zetten naar de gemeente. Wel erg zichtbaar is de toenemende energiearmoede. “Per week krijgen we als gemeente honderden telefoontjes over de energietoeslag.”

Zijn Nijmeegse collega spreekt over maatschappelijke organisaties: “We moeten het maatschappelijk middenveld verenigen. Organisaties als Quiet Nijmegen, Vicentiusstichting en de Voedselbank.” Elkaar versterken zodat je gezamenlijk werkt aan de strijd tegen armoede. Ook het feit dat aanbestedingen noodzakelijk zijn, maakt de opdracht niet makkelijker. “Aanbestedingen zijn rampzalig, als de laagste prijs wint, is dat niet altijd het beste voor inwoners”, zegt Brom.

Toegankelijkheid is een groot probleem voor mensen in armoede. Declareren? Soms kun je het simpelweg niet voorschieten.

Ervaring

Ervaringskennis is onmisbaar in de strijd tegen armoede. Op het podium vertelt Giovanna Di Stefano over haar periode in de bijstand. “Soms word je tegengewerkt in de bijstand, en werd er gezegd: ’jij mag niet studeren’”, op het moment dat Giovanna wilde starten met een studie in de zorg. Haar dochter Isabella, HAN-student Rechten en dagvoorzitter van het symposium, vertelt later over de impact van armoede op kinderen: “Het kind voelt zich schuldig.” Schaamte is een grote drempel om hulp te vragen. “We hebben een lieve familie, maar die zagen niet altijd dat we in armoede leefden.” Gelukkig is er tegenwoordig meer begrip. De dagvoorzitter zegt hierover: “Je bent helemaal niet alleen, fijn dat er zoveel begrip is.”

Als ervaringsdeskundige armoede leidt talkshowhost Jessica van Hinthem vakkundig het gesprek. Met directe vragen zorgen gespreksleider Elma Vriezekolk en Jessica ervoor dat de 2 heren hun verhaal concreet maken.

455949 Week-tegen-Armoede_foto-symposium-2_2022
Carinda Jansen verzorgt het intermezzo tussen deel 1 en deel 2 van de talkshow.

Deel 2

Na een applaus voor de openhartige wethouders en Giovanna Di Stefano verandert de bezetting op het podium. Het tweede gedeelte van de talkshow gaat over de HAN: welke rol moeten huidige en toekomstige professionals innemen?  HAN-lector Lisbeth Verharen (Versterken Social Kwaliteit) wordt geflankeerd door Academiedirecteuren Willem Leijten (Financieel Economisch Management) en Manon Eustatia (Rechten).

Armoede Experience

Lisbeth Verharen: “Toegankelijkheid is een groot probleem voor mensen in armoede. Declareren? Soms kun je het simpelweg niet voorschieten.” (Toekomstig) professionals moeten denken vanuit het individu. Wat is er nodig om iemand te helpen? Dat begint bij inzicht in de situatie. “Doe de Armoede Experience. Anders blijft het oppervlakkig, zonder gevoel.” De Armoede Experience is ontwikkeld door Carinda Jansen binnen het lectoraat Versterken Sociale Kwaliteit en geeft heel precies weer hoe het is om te leven in armoede.

455946 Week-tegen-Armoede_foto-symposium-3_2022
Ontvangst van deelnemers Symposium Kinderarmoede; zorg voor iedereen

Expertise HAN

Om armoede te bestrijden is expertise nodig. “Wij hebben studenten in huis die we opleiden om te werken met subsidies”, benoemt Willem Leijten als voorbeeld. Veel onderdelen van de HAN doen mee met de Week tegen Armoede: educatie, rechten, economie, sport & bewegen, (international) business, zorg en welzijn, en bovenal het sociaal domein, armoede raakt al de vakgebieden. Alleen door samen te werken, multidisciplinair, maak je als samenleving effectief een vuist tegen armoede.

"Geloof in jezelf"

Manon Eustatia (Academiedirecteur Rechten) sluit het laatste gedeelte van de talkshow met die boodschap af. “Armoede kan iets tijdelijks zijn.” Een hoopgevend einde van een levendig gesprek dat ging over actie ondernemen. Signaleren, inventariseren, in contact komen met mensen in armoede. “We hebben moed nodig. Bij studenten, directeuren, professionals”, zegt Carinda Jansen. In het licht van een situatie die steeds nijpender wordt, sluit iedereen toch positief af. Armoede beter bestrijden? “Het kan!”

Week tegen Armoede 2022

Van 10-17 oktober 2022 is de Week tegen Armoede op de HAN. Samen tegen armoede. Leer van elkaar, discussieer en kom in actie. Waarom de Week tegen Armoede? Omdat jouw inzet verschil maakt. Meer informatie vind je hier.