HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Academie Gezondheid en Vitaliteit

PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg?

Hoe kunnen Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) zo goed mogelijk worden ingezet in arbeidsgerelateerde zorg? Om die vraag te beantwoorden is een nieuw landelijk project gestart. De projectleiding is in handen van onderzoekers van de HAN vanwege hun specifieke expertise.

HAN Redactie
14 december 2021
102303 verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Impact Onderzoeksagenda Ambulancezorg

De Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-26 is vastgesteld op basis van praktijkgericht onderzoek. Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN voerde het project in opdracht van Ambulancezorg Nederland uit. Op 20 november 2021 is een artikel over dit project internationaal gepubliceerd.

HAN Redactie
14 december 2021
237714 ambulance bij ingang ziekenhuis
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Interprofessioneel leren in en met de beroepspraktijk

Om de samenwerking in gezondheid en welzijn te verbeteren, is het belangrijk om interprofessioneel leren en werken te verankeren. Hoe dat op verschillende plekken in de wereld gebeurt, staat beschreven in het zojuist verschenen boek 'Interprofessional Education & Collaborative Practice.'

HAN Redactie
09 december 2021
144215 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Methode Wederzijds Begrip gelanceerd

Zorg en welzijn worden steeds dichter bij burgers, in wijknetwerken, georganiseerd. Voor passende zorg en ondersteuning is meer mantelzorg en samenwerking met burgerinitiatieven nodig. Hoe werkt zo’n wijknetwerk goed samen? De Methode Wederzijds Begrip is een nieuw handvat voor betere samenwerking.

HAN Redactie
07 december 2021
236900 studenten en professionals in overleg
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Op weg naar nóg breder praktijkgericht onderzoek met meer impact

Veel praktijkvragen vragen om een onderzoek vanuit meerdere perspectieven. Denk aan onderwerpen als armoede, dementie of eenzaamheid. Hiervoor is samenwerking tussen verschillende disciplines essentieel. Dit interprofessioneel praktijkgericht onderzoek is niet van vandaag of morgen geregeld.

HAN Redactie
30 november 2021
236890 student in gesprek met wijkdocent en professional
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Bachelor Medische Hulpverlening in de toekomst een dagje naar Duitsland?

Een delegatie van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) heeft op 2 november een bezoek gebracht aan de Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf.

HAN Redactie
23 november 2021
31958 studenten in de klas
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Verpleegkundig Specialist in de wijk

Welke positie kan de Verpleegkundig Specialist (VS) innemen in de wijk? Buurtzorg heeft de VS als voorbeeld in de wijk ingezet om landelijke bekendheid te geven aan die rol. Op basis van praktijkgericht onderzoek is nu een handreiking voor ontwikkeling van de rol van de VS in de wijk samengesteld.

HAN Redactie
15 november 2021
279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Verpleegkundig Specialist in ambulancezorg op maat

De vraag naar ambulancezorg verandert door de toename van oudere en zorgafhankelijke inwoners in thuissituaties. Kan inzet van de Verpleegkundig Specialist (VS) van meerwaarde zijn? Onderzoekers van de HAN rapporteren de resultaten van de pilot ‘De VS op straat’ bij RAV Brabant Midden-West-Noord.

HAN Redactie
04 november 2021
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Meer gepaste zorg in de wijkverpleging

Iedereen zou alleen die zorg moeten krijgen die écht van meerwaarde is: gepaste zorg. Benjamin Wendt, wijkverpleegkundige en docent bij de HAN, is 1 november 2021 met promotieonderzoek gestart. Hij gaat met 12 teams uit de wijkverpleging aan de slag om niet-gepaste of onnodige zorg te verminderen.

HAN Redactie
03 november 2021
102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
Academie Gezondheid en Vitaliteit

3 post-hbo opleidingen ingeschaald op NLQF6

Nadat in april 2020 de opleidingskwalificatie van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is ingeschaald op NLQF niveau 6, zijn er nóg 3 post-hbo opleidingen bij gekomen. Dit betreffen de opleidingen Pijnconsulent, Transferverpleegkundige en Arboverpleegkundige. Die zijn sinds medio oktober 2021 ook ingeschaald op het kwalificatieniveau NLQF6. En daar zijn we trots op!

Dorothea Koletsos
22 oktober 2021
345394 Taart t.b.v. de inschaling van Arboverpleegkundige, Transferverpleegkundige en Pijnconsulent op NLQF6