Ontdek de voordelen van de lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar en wil je graag je professionele niveau verhogen, je vakkennis verbreden of je juist specialiseren? Kom een opleiding aan de HAN volgen! Ook dit jaar kun je hiervoor de lerarenbeurs aanvragen. Doe dat vóór 16 mei, dan start je in september met je opleiding.

Groep studenten in klaslokaal

De lerarenbeurs helpt je financieel op weg om een bachelor- of masteropleiding te gaan doen. Je kunt de lerarenbeurs voor het studiejaar 2024-2025 aanvragen van 1 april (18 uur) tot en met 15 mei (23.59 uur).

Inhoud lerarenbeurs

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Voor het collegegeld is dit maximaal € 7.000, voor studiemiddelen en reiskosten maximaal € 350. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven, zodat een vervanger kan worden aangesteld.

Unieke masters aan de HAN

De 1e-graads lerarenmasters aan de HAN zijn de enige duale masters in Nederland! Het grootste deel van je opleiding is praktijkgericht en speelt zich af op de werkvloer. Het is een continue wisselwerking tussen leren op de HAN en leren in de eigen onderwijspraktijk. Je past meteen het geleerde toe in jouw eigen lessen.

Wil je als docent een stap zetten en doorgroeien naar een 1e-graads bevoegdheid? Je mag dan lesgeven in de bovenbouw (havo, vwo en vavo) of in het mbo of hbo. Of wil je je verder ontwikkelen in de breedte? Kijk dan eens naar een brede (onderwijs)master zoals de Master Pedagogiek of de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren.

Meer weten? Ontdek de HAN masters voor het onderwijs

Hoe de lerarenbeurs helpt

Alumna Laura wilde na de HAN Pabo eerst werkervaring opdoen om daarna een masteropleiding Pedagogiek te gaan volgen. Ze vertelt: “Ik wist niet van de lerarenbeurs af. Als je net bent afgestudeerd heb je vaak nog geen financiële buffer om door te studeren. De lerarenbeurs heeft mij geholpen om een master te gaan doen. De school waar ik nu werk, krijgt subsidie om mij te vervangen. Daar hoef ik me dus geen zorgen om te maken.” 

De lerarenbeurs heeft mij geholpen om een master te gaan doen.

Over de lerarenbeurs en onze educatieve masters

Een 1e-graads bevoegdheid halen of jezelf verder ontwikkelen op het gebied van innovatief onderwijs? Bekijk onze educatieve masters of vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan. 

studenten lachen