Toelatingseisen verruimd voor Civiele Techniek

Vanaf het studiejaar 2024-2025 worden landelijk de toelatingseisen van de hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek verruimd. Ook bij de HAN mogen havo- en vwo-leerlingen met alle profielen de opleiding starten. Het werkveld en de branche reageren positief. Het waarom en hoe leggen we uit.

3 jonge mensen, canmpagnebeeld Civiele Helden

Een technische opleiding kies je in de regel met een NT- profiel, of een NG-profiel met aanvullende vakken als Natuurkunde, NLT of O&O. Civiele Techniek is zo’n technische opleiding. Alles wat er in en boven de grond wordt ontworpen, gebouwd en onderhouden is civiele techniek. Het vakgebied houdt zich bezig met alle bouwwerken, behalve woningbouw. 

Waarom een verruiming van de toelatingseisen?

Op het moment dat ons land o.a. door klimaatverandering, behoefte heeft aan meer civieltechnische ingenieurs, zien de hogescholen het aantal nieuwe aanmeldingen ieder jaar verder teruglopen. Om ons land nu en in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar te houden, wordt daarom de deur nu landelijk verder opengezet. Wie de hbo-opleiding Civiele Techniek pas na het kiezen van het profiel EM of CM  in beeld heeft, krijgt zo een nieuwe kans om alsnog in te stromen. 

Hoe dan?

De eindkwalificaties van de opleiding veranderen niet en idealiter start je de opleiding gewoon vanuit het profiel Natuur & Techniek, of Natuur & Gezondheid met de vakken als Natuurkunde, NLT of O&O. 

Wanneer je de opleiding Civiele Techniek start vanuit een EM-profiel, of vanuit CM, zal tijdens de opleiding het nodige extra moeten doen om de achterstanden in de rekenvakken weg te werken. Studenten worden hierin uiteraard begeleid. 

Breder banenpalet in de sector

Hoewel de opleiding Civiele Techniek dus inhoudelijk niet wijzigt, staat deze ontwikkeling niet helemaal los van veranderingen in de sector zelf. Het werk wordt steeds veelzijdiger en het banenpalet steeds breder. Er is ruimte voor functies waarvoor je niet dagelijks diepere wis- en natuurkundekennis nodig hebt. Denk aan functies als Omgevings-, Contract- en Watermanagers.

Campagne Civiele Helden

De gezamenlijke hbo-opleidingen Civiele Techniek zijn onlangs de campagne Civiele Helden gestart. Doel hiervan is bij jongeren de nieuwsgierigheid naar dit vakgebied te prikkelen en het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij de voorlichting. Meer hierover staat in het nieuwsbericht dat eerder verscheen.