Campagne 'Civiele Helden' van start

Vandaag start de campagne Civiele Helden. In een unieke samenwerking slaan hogescholen de handen ineen om het vakgebied civiele techniek beter op de kaart te zetten.

465e88d0-68f9-11ee-86d7-3f93b5329f41 Campagnebeeld Civiele helden

In de campagne Civiele Helden werken de opleidingen Civiele Techniek vanuit het Domein Built Environment landelijk samen om het vakgebied, de breedte ervan en een toekomst in de civiele techniek breed onder de aandacht te brengen. 

Voorzitter van het Landelijk Overleg van de HBO-opleidingen is Annemiek Delissen, opleidingsmanager van de HAN-opleiding Civiele Techniek.  Annemiek Delissen: "Ik hoop vanuit mijn hart, dat  'Civiele Helden' het werkveld bouw en infra en het onderwijs overtuigt tot samenwerking, waardoor meer studiekiezers geïnspireerd zijn om Civiele Techniek te kiezen."

Urgentie

Ons land heeft dringend meer civieltechnische ingenieurs nodig. De sector, in de volksmond ook bekend als grond-, weg- en waterbouw, staat de komende decennia voor de enorme opgave om onze infrastructuur toekomstbestendig en ons land veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. 

Een tekort aan specialisten was er al, maar wordt alleen maar nijpender. Jongeren hebben vaak geen idee wat civiele techniek is. Dat zie je terug in een teruglopend aantal aanmeldingen in het hbo.

De campagne Civiele Helden

De samenwerkende hbo-opleidingen gaan daar iets aan doen door onder andere voorlichtingen in het voortgezet onderwijs te verzorgen, met lesmateriaal en met de video Civiele Helden. In deze video maken 3 jongeren kennis met de wereld van civiele techniek. Behalve via de campagne willen de hogescholen de doelgroep ook via hun social mediakanalen bereiken. 

De website studeercivieletechniek.nl vormt de backbone van de campagne en bevat voor leraren en leerlingen informatie over het vakgebied, studie-informatie en aanvullende informatie voor docenten en bedrijven. Hierop is ook de volledige campagnevideo te zien.

 

Teaser Campagnevideo

Nederland zoekt Civiele Helden

Korte impressie van de campagnevideo Civiele Helden. Klik op de link hierboven (studeercivieletechniek.nl) voor de volledige versie.

Samenwerking

Civiele Helden is een initiatief van het Domein Built Environment. In het bijzonder zijn betrokken: Avans Hogeschool, de Haagse Hogeschool, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim, HZ University of Applied Sciences en NHL Stenden Hogeschool.

De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door BouwendNederland. Ook andere stakeholders zijn betrokken, waaronder Civilion, KIVI, NL Ingenieurs en de Vereniging van Waterbouwers. 

Meer weten?

Meer over dit onderwerp en over de landelijke samenwerking lees je in een interview met Annemiek Delissen om het artikel 'Deltaplan voor het verbeteren van de instroom Civiele Techniek', dat in oktober 2022 verscheen.