Stel nou, dat alleen geld niet meer leidend is?

Niks 'stel nou' als het aan onze onderzoekers ligt, want we zitten in baanbrekende maatschappelijke transities die het financiële beroep helemaal op de schop gooien. Dat was de boodschap op dinsdag 20 juni tijdens het HAN-symposium 'Als alleen geld niet meer leidend is | Nieuw economisch denken voor de financieel professional'.

Plenaire sessie bij het HAN-symposium 'Als alleen geld niet meer leidend is'.

Betekenisvol opleiden

Deze omvorming van het financiële beroep is niet alleen omdat het moet, maar draagt ook bij aan een mooiere en betekenisvollere invulling van het vakgebied. Dit is hoe wij als Academie Financieel Economisch Management onze studenten willen opleiden en inspireren. Zodat ze als futureproof financials, met de blik op meervoudige waardecreatie, de rol kunnen spelen waar de uitdagingen in deze wereld om vragen.

Onderwijs-Onderzoek-Werkveld

We doen dit als academie van de HAN door te werken in de driehoek Onderwijs-Onderzoek-Werkveld. De kennis die we ontwikkelen in het praktijkgerichte onderzoek dat we uitvoeren met docenten, docent-onderzoekers, studenten en werkveldpartners vloeit enerzijds terug in het onderwijs, anderzijds draagt deze weer bij aan beroepspraktijk zelf.

Een uitwisseling die werkt

Het symposium (op de Arnhemse HAN Campus) was een prachtige gelegenheid om kennis te delen: via de keynotes in het plenaire gedeelte én via de verdiepende, meer praktijkgerichte subsessies. De docent-onderzoekers konden rekenen op een levendige interactie met deelnemers (ruim de helft kwam van buiten de HAN) en dit bood een mooie kans om, naast het delen van kennis, ook input op te halen uit het werkveld. Dit is precies hoe we graag willen werken!