Nog niet heel gangbaar, maar...

“Nou ja, in de volksmond…”, tempert Didier Piets het enthousiasme van zijn collega Allard Huisman. “Oké, in de volksmond is de term meervoudige waardecreatie dan nog niet heel gangbaar, door organisaties wordt deze echt al wel meer omarmd”, weet Allard.

453205 Stockfoto van papieren bootjes waarvan er een koploper is voor projectpagina van associate lectoraat Sustainable Finance and Tax

Ietsje pietsje kritisch

Eén van de aanwezigen bij de presentatie van het Centrum Meervoudige Waardecreatie tijdens de Walk of Change (onderdeel van de HAN-studiedag voor medewerkers) heeft namelijk zojuist de opmerking geplaatst dat “meervoudige waardecreatie niet een term is die zo heel lekker communiceert”.

Cursusaanbod

“De inhoud is juist heel navolgbaar”, legt Allard uit. “Het gaat er om dat je niet alleen financiële waarde creëert, maar ook ecologische en sociale waarde.” In een vlot en bevlogen betoog gaat hij hier dieper op in, hij maakt duidelijk wat het CMW doet en voor wie er zelf mee aan de slag wil is er een mooi cursusaanbod. Én: “Neem vooral contact met ons op als wil samenwerken!”

Studenten die meer willen

Didier Piets vertelt vervolgens over de HAN Talent Academy (TA). Van oorsprong is dat een ‘honoursprogramma’ voor studenten die meer kunnen. Nu is ‘t vooral voor studenten die meer wíllen. Die bijvoorbeeld buiten de kaders van de eigen opleiding willen kijken.

Kansen voor flexibilisering onderwijs

Bij de TA werken studenten multidisciplinair aan concrete vraagstukken van ‘echte’ opdrachtgevers. Zo kan het zijn dat de aankomend jurist samen met de student elektrotechniek en de student toegepaste psychologie gaat werken aan een zakgeldproject voor kinderen van ouders met minder financiële middelen. Zaken waar ze vanuit hun reguliere programma niet maar zo mee in aanraking komen. “Dat maakt altijd weer veel indruk”, vertelt Didier Piets, opleidingscoördinator van de Talent Academie.
 
“De TA biedt dus ook prachtige kansen voor flexibilisering van het onderwijs”, is een conclusie van één van de aanwezigen. “Dat klopt, en we werken daarom graag samen met zoveel mogelijk opleidingen.”

Maak het verschil!

Kortom: enthousiaste reacties uit het publiek. Duurzaamheid, meervoudige waardecreatie en multidisciplinariteit zijn thema’s die de hele HAN aangaan, die aansluiten bij het koersbeeld van de HAN. Maak het verschil met meervoudige waardecreatie!

Meer weten?

Wil je meer weten over de Talent Academy, ons cursusaanbod (waaronder de cursus voor HAN medewerkers via de HAN Academy) of ben je benieuwd op welke andere wijze we de handen ineen kunnen slaan? Neem contact met ons op. We zijn te bereiken via email (cmw@han.nl) en telefoon (026-369 10 05). 

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten, events, kennis en (cursorisch) onderwijs.

Expertisecentrum
 

Centrum Meervoudige Waardecreatie

Meervoudige waardecreatie is een organisatiestrategie, waarin een organisatie met haar activiteiten niet uitsluitend financieel-economische waarde creëert, maar ook expliciet aanstuurt op de realisatie van sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde. In de praktijk leidt een dergelijke strategie tot een ‘triple win’: winst voor de aandeelhouders, winst voor de andere stakeholders en winst voor het natuurlijk ecosysteem. Een strategie van meervoudige waardecreatie draagt bovendien bij aan de toekomstbestendigheid van een organisatie en de samenleving.

186302 centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020

Het meervoudig waardedenken is de inhoudelijke drijver van het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW). Bij meervoudig waardedenken kunnen 6 waardesoorten onderscheiden worden:

  • Financiële waarde
  • Natuurlijke waarde
  • Sociaal relationele waarde
  • Intellectuele waarde
  • Menselijke waarde
  • Materiële waarde

Een balans in deze 6 waardesoorten zorgt voor toekomstbestendigheid.

Als CMW doen we praktijkgericht onderzoek en bieden we onderwijstrajecten aan voor studenten én professionals. Hierbij werken we altijd samen met partners uit ons netwerk. Meer weten over de mogelijkheden? Bekijk de website of neem contact met ons op: cmw@han.nl / 026-369 10 05.

En: volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten, events en kennis!