Preventie in ouderenzorgnetwerk Groesbeek

Het netwerk Kwetsbare Ouderenzorg van de huisartsenpraktijk Ottenhoff in Groesbeek is gestart met een nieuw project voor het versterken van het netwerk. Minke Nieuwboer en Dorien Oostra van het HAN Lectoraat Wijkverpleging begeleiden het netwerk bij het actieonderzoek in dit project.

Medewerkster huisartsenzorg in gesprek met kwetsbare oudere over verbetering in de zorg

Deelprojecten Proactieve zorgplanning en valpreventie

Het netwerk Kwetsbare Ouderen van huisartsenpraktijk Ottenhoff in Groesbeek voert -met een financiële impuls van ZonMw- in 1 jaar tijd verbeteringen door in de praktijk.

Een praktijkverpleegkundige, een ergotherapeut en een fysiotherapeut zijn gezamenlijk als interprofessioneel team de netwerktrekkers. Het netwerk heeft gekozen voor 2 centrale deelprojecten voor verbetering.

In september 2022 is de kick-off voor zorgverleners geweest van de volgende deelprojecten:

Actieonderzoek

Minke Nieuwboer, lector, en Dorien Oostra, onderzoeker, van het Lectoraat Wijkverpleging ondersteunen het netwerk in Groesbeek door begeleiding van het aan het project gekoppelde actieonderzoek.

Het actieonderzoek bestaat uit:

  1. Data verzamelen
  2. Resultaten terug geven en inzicht geven in de verbeteringen die behaald kunnen worden
  3. Begeleiden bij de actieplannen
  4. Evalueren met inzet van studenten van de HAN
  5. Bijstellen van het actieplan en 6. aan het einde van het project meten of de verbeteringen behaald zijn

Meer weten?

Stuur voor meer informatie en vragen over dit project een mailbericht naar de onderzoekers: