Onderzoek door studenten Verpleegkunde Wijkverpleging en Proactieve Zorgplanning

120492 ouderenzorg met patient

Het doel van het project ‘Proactieve Zorgplanning voor ouderen’ is optimale samenwerking tussen patiënt, huisartsenpraktijk en partners in de eerstelijnszorg. Het project is in februari 2021 in regio Zuid-Gelderland gestart. Studenten HAN Verpleegkunde meten wat de voortgang is in Nijmegen.

Proactieve Zorgplanning voor kwetsbare ouderen

''Gedurende 2 jaar werken wij als projectgroep -van organisaties in welzijn, zorg, onderzoek en onderwijs - aan het ontwikkelen van een model voor Proactieve Zorgplanning voor kwetsbare ouderen,'' vertelt Minke Nieuwboer, HAN lector Wijkverpleging.

Periodieke monitoring Studenten onderzoeken voortgang project

''Samen met studenten Verpleegkunde onderzoeken we vanuit het lectoraat periodiek de voortgang van het project in Nijmegen.'' De onderzoeksvragen daarbij zijn onder meer:

  • Welke barrières en faciliterende factoren zijn er voor de professionals: huisartsen, wijkverpleging en praktijkverpleging? 
  • Wat is de ervaren meerwaarde voor de kwetsbare oudere?
  • Wat is de specifieke rol van de wijkverpleging bij Proactieve Zorgplanning?

In het najaar van 2021 heeft een eerste groep studenten onderzoek uitgevoerd en de projectgroep ook een aantal aanbevelingen gedaan voor praktijk, onderzoek en onderwijs.  

De doelstelling van het ACP gespreksmodel is dat er tijdig met patiënten wordt gepraat over gewenste doelen van zorg in hun laatste levensjaren.

Best practice model ACP

''Het accent van het project Proactieve Zorgplanning ligt op het opleveren van een ‘best practice’ model voor gesprekken in het kader van Advance Care Planning (ACP),'' vervolgt Minke. ''De doelstelling van ACP is dat er tijdig met patiënten wordt gepraat over gewenste doelen van zorg in hun laatste levensjaren en de vertaling naar medisch handelen. Wat zijn de individuele behandelwensen - en grenzen?''

Leidraad Proactieve Zorgplanning

Minke: ''We maken als samenwerkingspartners in het project gebruik van de landelijke Leidraad Proactieve Zorgplanning van ZonMw. Dit is een duidelijk overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. We gebruiken de leidraad bij de afstemming in de regio met de ziekenhuizen Radboudumc, CWZ, het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland, de thuiszorg en de huisartsenpraktijken.''

Verbeterplan op maat

''In de projectgroep monitoren en stimuleren we ook het gebruik van een goede overdracht -complexe memo- in de keten van samenwerking,'' voegt Minke toe. ''Voor elke deelnemende huisartsenpraktijk maken we een plan op maat met verbeterpunten voor de aanpak van ACP.''

Regionale samenwerkingspartners

In de projectgroep 'Proactieve Zorgplanning voor kwetsbare ouderen’ werken de volgende partners samen:
  • Netwerk 100 - professionele organisaties in welzijn, zorg, onderzoek en onderwijs in de regio Gelderland-Zuid
  • ZZG zorggroep
  • NEO Huisartsenzorg -regionale huisartsenorganisatie voor Nijmegen en omgeving
  • Huisartsenpraktijken in Nijmegen en omgeving
  • HAN, Lectoraat Wijkverpleging

Meer weten?

Meer informatie of vragen over het onderzoeksproject? Neem contact op met het Lectoraat Wijkverpleging en stuur een mail aan het secretariaat: