Installatie lector Wietske Kuijer

Toekomstbestendig beroepsonderwijs: hoe ziet dat eruit? Hoe leid je professionals op die innovatief meebewegen met verandering, bijdragen aan de samenleving, zelf hun loopbaan sturen en zich een leven lang ontwikkelen? Deze vraag stond centraal in de inaugurele lezing ‘Samenspel, leren voor verandering in werk en samenleving’ door Wietske Kuijer. Zij is op 6 oktober geïnstalleerd als lector Responsief Beroepsonderwijs.

452950 Lector Wietske Kuijer tijdens haar intreerede op 6 oktober

Ongeveer 200 belangstellenden van de HAN, hoger en middelbaar (beroeps)onderwijs én werkveldpartners waren fysiek of online aanwezig bij haar inaugurale rede. Aly Smelt, directeur HAN Academie Educatie opende de bijeenkomst en sprak over het belang van het lectoraat voor de toekomst van het onderwijs. Aly: 'Het beroep van leraar ontwikkeld zich. Het is goed om verder te kijken dan je eigen silo. Wietske verbindt mensen, beroepen, werkvelden en opleidingen'. Bridget Kievits, lid college van bestuur van de HAN, vervolgde en gaf aan dat het lectoraat heel goed past bij de nieuwe koers van de HAN. Waarin het samen met het werkveld en de regio opleiden van studenten tot representatieve en maatschappelijke wereldburgers een van de speerpunten is. Daarna installeerde zij Wietske tot HAN-lector Responsief Beroepsonderwijs.

452951 Bridget Kievits hangt de stola om bij Wietske Kuijer bij haar installatie als lector
installatie van Wietske door Bridget Kievits

Samenwerken is een voorwaarde voor opleiden en niet meer alleen een fijne bijkomstigheid

We moeten al tijdens de opleiding bijdragen aan veranderingen. Als we het pas na de opleiding doen is het eigenlijk al te laat. Dat vraagt om anders leren en werken.

De focus van het lectoraat

Wietske zoomde in op drie samenhangende aandachtsvelden binnen het grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden als belangrijke bouwstenen voor responsief beroepsonderwijs. 

  • Nieuwe vormen van werkplekleren
  • Het leren samenwerken over beroepsgrenzen heen  
  • Beroepsgerichte didactiek

Deze aandachtsvelden vormen de focus van het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs.

Het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs bestaat naast Wietske als lector, uit een kernteam van onderzoekers, grenswerkers (die hun thuisbasis elders hebben maar ook participeren in het lectoraat) en promovendi. Het kernteam van onderzoekers bewaakt samen met de lector de koers, het programma en kennisopbouw van het lectoraat. De grenswerkers borgen de verbinding met de onderwijspraktijk en zijn een belangrijke spil in het realiseren van doorwerking. Promovendi verdiepen bepaalde thema’s. 

Van 3 t/m 7 oktoberDe week van Samen Opleiden

In de Week van het Samen Opleiden publiceert HAN Academie Educatie dagelijks een mooi voorbeeld van Samen Opleiden. 

30399 Docent met studenten