Anna Reynvaan Wetenschapsprijs voor Benjamin Wendt

Benjamin Wendt is de winnaar van de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2022. Zijn onderzoek en publicatie gaat over infectiepreventie in de thuiszorg. Volgens de jury is het een innovatieve, goed opgezette studie in een complexe werkomgeving. Met ook een duidelijke en relevante boodschap in coronatijd.

279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis

Infectiepreventie in de thuiszorg

Hoe zit het met infectiepreventie in de thuiszorg? Benjamin Wendt, onderzoeker van het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN, zocht dat uit met zijn onderzoeksgroep. De prijswinnende publicatie in het International Journal of Nursing Studies is getiteld Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: A qualitative observational study. Mede-auteurs zijn Getty Huisman-de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast en Anita Huis.

Wij zijn zélf met wijkverpleegkundigen en verzorgenden meegegaan, terwijl zij hun werk uitvoeren. Om te kijken waar ze dat doen, met wie, en wat ze doen en waarmee.

279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuisBekijk volledige video
Benjamin Wendt, winnaar Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2022, aan het woord over het onderzoek naar infectiepreventie in de thuiszorg. Bron: Amsterdam UMC
Infectiepreventie thuiszorg 

Kansen voor verbeteringen

De thuiszorg-setting brengt andere uitdagingen voor preventie met zich mee dan de ziekenhuiszorg. Benjamin Wendt keek in het onderzoek in de thuiszorg onder meer naar gedrag gerelateerde factoren onder verpleegkundigen en patiënten. En daarnaast naar bevorderende en belemmerende factoren in infectiepreventie.

In het onderzoek zijn de volgende 4 uitdagingen geïdentificeerd: 

  1. De context van de thuiszorg zelf: veel meer autonomie en diversiteit dan in ziekenhuizen
  2. De uitvoering van handhygiëne maatregelen en beschikbaarheid van beschermende materialen
  3. Het veelvuldige gebruik van communicatiemiddelen en het slecht reinigen hiervan
  4. Het gebrek aan ondersteuning door de zorgorganisatie 

Door het opsporen van deze uitdagingen kan de infectiepreventie is de thuiszorg worden verbeterd. 

Verpleegkunde 

Anna Reynvaanprijzen

Met de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen wil Amsterdam UMC het belang van professionalisering en ontwikkeling van de verpleegkunde benadrukken.

  • De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige in het afgelopen jaar. 
  • De Praktijkprijs is voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren.
  • De Studentenprijs wordt uitgereikt voor het beste artikel van hbo-v-studenten. 

Meer weten?

Stuur voor meer informatie of vragen over dit project een mailbericht naar:

Promotieonderzoek Benjamin Wendt

Meer gepaste zorg in de wijkverpleging

Iedereen zou alleen die zorg moeten krijgen die écht van meerwaarde is: gepaste zorg. Benjamin Wendt, wijkverpleegkundige en docent bij de HAN, is 1 november 2021 met promotieonderzoek gestart. Hij gaat met 12 teams uit de wijkverpleging aan de slag om niet-gepaste of onnodige zorg te verminderen.

HAN Redactie
03 november 2021
102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken