Handvatten voor ambulancezorgprofessionals

Het aantal spoedeisende ambulancevragen neemt toe. Een grote groep patiënten heeft een -tijdelijk- bewustzijnsverlies. De ambulancezorgprofessionals moeten onder druk en op locatie handelen. Hoe kunnen ze de risico’s goed inschatten en juiste besluiten nemen? Wat kan hen daarbij helpen en steunen?

354289 Slachtoffer wordt op brancard weggevoerd door medisch hulpverleners

Adequate risicotaxatie en besluitvorming

Ambulancezorgprofessionals willen de patiëntveiligheid verhogen door het voorkomen van een vertraagde of onnodige verwijzing naar de spoedeisende hulp (SEH). Ze streven naar adequate risicotaxatie en besluitvorming bij patiënten met een tijdelijk bewustzijnsverlies (ofwel wegraking) door verminderde doorbloeding van de hersenen (syncope). Daarom hebben ze aan de onderzoekers van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg gevraagd om mee te helpen aan de verbetering van hun handelen.

SAFE-END levert nieuwe handvatten

In het onderzoeksproject SAFE-END zijn nieuwe handvatten voor ambulancezorgprofessionals ontwikkeld. Bij zorgverlening aan patiënten met een wegraking op basis van een syncope gaat het om goed in te schatten:

  • wat de risico’s zijn op dat moment;
  • of de patiënt ter plaatse behandeld kan worden (mobiel medisch zorgconsult) of naar de SEH moet voor specialistische hulp.
31894 ehbo oefenen op pop

Praktische protocollen en ziektescripts

De eindproducten die het project SAFE-END heeft opgeleverd zijn:

  • Rapportage met implementatieplan (Nederlandstalig)
  • Protocol Wegraking / Syncope
    Dit bestaat uit: een stroomschema wegraking, een overzicht van hoog en laag risicofactoren syncope (risicotaxatie) en een stroomschema besluitvorming syncope.
  • Ziektescripts Syncope
    Deze geven meer achtergrondinformatie over de verschillende soorten: orthostatische, reflex en cardiogene syncope.

Onderzoeksmethode

De studie SAFE-END is in 4 fases uitgevoerd in de periode van 1 maart 2019 tot 1 maart 2022. In de eerste 2 fases is geïnventariseerd wat de knelpunten in de risicotaxatie en besluitvorming zijn. Daarna is een pakket van eisen en mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld. In fase 3 en 4 zijn de praktische handvatten Protocol Wegraking / Syncope en de Ziektescripts Syncope ontwikkeld.

Binnenkort wordt het Protocol Wegraking / Syncope ingebouwd in het nieuwe Landelijke Protocol Ambulancezorg. Dat is waar wij het voor doen!

Doorontwikkeling en toetsing

De handvatten zijn in meerdere expertbijeenkomsten systematisch, inhoudelijk en vormtechnisch doorontwikkeld. Het SAFE-END onderzoeksteam is daarnaast medisch inhoudelijk geadviseerd door verschillende medisch specialisten, allen (inter)nationale experts op het gebied van syncope. In een pilotstudie zijn de praktische handvatten kritisch getoetst op bruikbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk.

Presentatie voor gebruik in de praktijk

''We hebben de producten van SAFE-END aangeboden aan de voorzitter van de expertgroep Neurologie van Ambulancezorg Nederland (AZN) Protocollencommissie,'' aldus de leden van de projectgroep. ''De eerste wetenschappelijke resultaten hebben we gepresenteerd op The European Emergency Medical Services Congress (EMS2022 Scotland) in Glasgow van 3-6 mei 2022.''

''In ons contact met het werkveld zien we dat het project SAFE-END erg leeft. Iedereen is bereid om kritisch mee te denken en een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Binnenkort wordt het Protocol Wegraking / Syncope ingebouwd in het nieuwe Landelijke Protocol Ambulancezorg. Dat is waar wij het voor doen!''

SAFE-END projectteam

De onderzoeksgroep SAFE-END bestaat uit een team van docenten, ambulanceprofessionals en onderzoekers.

Sivera Berben

Projectleider en Associate lector Acute Intensieve Zorg
Portret foto van Sivera Berben

Bastiaan Ort

Onderzoeker
Portret van Bastiaan Ort

Lucia uit het Broek

Onderzoeker
Portret van Lucia uit het Broek

Lilian Vloet

Lector Acute Intensieve Zorg
Portret van Lilian Vloet

Ben Goosselink

MANP, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, Ambulance IJsselland
10065610-0cf5-11ee-9120-02565807075b portret Ben Goosselink, onderzoeker Acute intensieve zorg Safe End, ambulancezorg, 2021

Mark Zandstra

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg
Contact 

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over het project SAFE-END contact op met: