Money money money: de basisbeurs is back!

Ga jij studeren aan het hbo? Dan hebben we goed geldnieuws voor je: de basisbeurs komt terug. Wat is de basisbeurs en wat betekent dat voor jou als je gaat studeren? Dat zetten we hier voor je op een rijtje.

298307 Armoede in beeld

Vanaf het studiejaar 2023-2024 wil het kabinet de basisbeurs weer invoeren voor alle studenten in het hoger onderwijs. Dat betekent dus dat je als student elke maand geld krijgt van de overheid. Als je op kamers woont is dat bedrag hoger dan wanneer je thuis woont. Je hoeft dat geld niet terug te betalen. De basisbeurs komt er óók voor studenten die al studeren.

Hoe ziet studiefinanciering er nu uit?

Een studie kost geld, denk aan collegegeld en kamerhuur. Om je in die kosten te ondersteunen krijg je als hbo-student studiefinanciering. Op dit moment bestaat de studiefinanciering uit 4 onderdelen. Ten eerste de lening en het collegegeldkrediet, die betaal je na je studie terug aan de overheid. Daarnaast krijg je als hbo-student een gratis OV-kaart en is er een aanvullende beurs mogelijk. Die krijg je als je ouders een lager inkomen hebben en/of meerdere studerende kinderen hebben. Als je je hbo-diploma binnen 10 jaar haalt, worden de aanvullende beurs en de OV kaart een gift. Die hoef je dan dus niet terug te betalen.

Wat is de basisbeurs?

De basisbeurs werd in 1986 ingevoerd. Het hield in dat hbo-studenten een bepaald bedrag per maand kregen. Later werd de basisbeurs een prestatiebeurs: als je binnen 10 jaar afstudeerde dan werd de beurs omgezet in een gift. Als dat niet lukte, dan moest je de beurs terugbetalen. In 2015 werd de basisbeurs voor hbo-studenten afgeschaft. Er kwam een sociaal leenstelsel voor in de plaats. In het sociaal leenstelsel is de beurs altijd een lening en nooit een gift. Het is een lening met een hele lage rente, dat wel.

Waarom komt de basisbeurs terug?

Dat leenstelsel blijkt voor heel veel mensen een reden te zijn om niet (door) te studeren. Er stromen minder studenten door van mbo naar hbo en er zijn ook minder mensen die na een hbo-bachelor doorstuderen voor een master. Daarom kondigde het kabinet in 2021 aan dat ze de basisbeurs vanaf studiejaar 2023-2024 weer willen invoeren. Voor studenten die binnen het leenstelsel hebben gestudeerd komt er waarschijnlijk een tegemoetkoming. Start jij in september 2022 met je studie? Dan heb je dus nog 1 jaar te maken met het leenstelsel, daar krijg je een tegemoetkoming voor.

Hoe ziet de nieuwe basisbeurs eruit?

Dat ligt nog niet helemaal vast, maar dit stelt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs voor: 255 euro voor studenten die niet thuis wonen en 91 euro voor studenten die thuis wonen. Deze bedragen moeten dus nog verder worden besproken. Het voorstel is ook om er weer een prestatiebeurs van te maken. Dat betekent dus dat je de beurs moet terugbetalen als je niet binnen 10 jaar je diploma haalt. Als je je diploma wel binnen die tijd haalt, mag je het geld houden.

Meer weten?