Money money money: de basisbeurs is back!

Ga jij studeren aan het hbo? Dan hebben we goed geldnieuws voor je: de basisbeurs komt terug. Wat is de basisbeurs en wat betekent dat voor jou als je gaat studeren? Dat zetten we hier voor je op een rijtje.

Armoede in beeld

Vanaf het studiejaar 2023-2024 wil het kabinet de basisbeurs weer invoeren voor alle studenten in het hoger onderwijs. Dat betekent dus dat je als student elke maand geld krijgt van de overheid. Nu is de studiefinanciering die studenten krijgen nog een lening, straks wordt dat dus weer een gift. Als je op kamers woont is dat bedrag hoger dan wanneer je thuis woont. De basisbeurs komt er óók voor studenten die al begonnen zijn met studeren.

Hoe ziet studiefinanciering er nu uit?

Een studie kost geld, denk aan collegegeld en kamerhuur. Om je in die kosten te ondersteunen krijg je als hbo-student studiefinanciering. Op dit moment bestaat de studiefinanciering uit 3 onderdelen.

  • Een lening die je na je studie terugbetaalt aan de overheid.
  • Een gratis OV-kaart. Als je je hbo-diploma binnen 10 jaar haalt, hoef je de kosten van de OV kaart niet terug te betalen.
  • Soms is een aanvullende beurs mogelijk. Die krijg je als je ouders een lager inkomen hebben en/of meerdere studerende kinderen hebben. Als je je hbo-diploma binnen 10 jaar haalt, wordt ook de aanvullende beurs een gift die je niet hoeft terug te betalen.

Wat kun je verwachten in 2023?

Heb je een bericht van DUO gehad met daarin de toekenning studiefinanciering voor 2023? Lees dit bericht dan goed. Is de toekenning voor 2023 lager dan verwacht? Schrik niet. Het komt voor dat de aanvullende beurs nog niet berekend kan worden, omdat de inkomensgegevens van je ouders (nog) niet bekend zijn. Kijk op de tool duo.nl/aanvullendebeurs en krijg meer uitleg over de aanvullende beurs en het juist te ontvangen bedrag per januari 2023. Lees hier meer. 

Wat is de basisbeurs?

De basisbeurs werd in 1986 ingevoerd. Het hield in dat hbo-studenten een bepaald bedrag per maand kregen (als gift). Later werd de basisbeurs een prestatiebeurs: alleen als je binnen 10 jaar afstudeerde werd de beurs omgezet in een gift. Als dat niet lukte, dan moest je de beurs terugbetalen. In 2015 werd de basisbeurs voor hbo-studenten afgeschaft. Er kwam een sociaal leenstelsel voor in de plaats. In het sociaal leenstelsel is de beurs altijd een lening en nooit een gift. Het is een lening met een hele lage rente, dat wel.

Waarom komt de basisbeurs terug?

De politiek is tot de conclusie gekomen dat het leenstelsel niet goed werkt. Het zadelt studenten op met hoge schulden en maakt hen volgens onderzoek van Nibud afhankelijker van hun ouders. Bovendien kunnen niet alle ouders hun kinderen hier financieel in steunen, waardoor kansenongelijkheid toeneemt. Het leenstelsel blijkt voor veel mensen een reden te zijn om niet (door) te studeren. Er stromen minder studenten door van mbo naar hbo en er zijn ook minder mensen die na een hbo-bachelor doorstuderen voor een master. 

Daarom kondigde het kabinet in 2021 aan dat ze de basisbeurs vanaf studiejaar 2023-2024 weer willen invoeren. Voor studenten die binnen het leenstelsel hebben gestudeerd komt er waarschijnlijk een tegemoetkoming. Start jij in september 2022 met je studie? Dan heb je dus nog 1 jaar te maken met het leenstelsel, daar krijg je een tegemoetkoming voor.

Hoe ziet de nieuwe basisbeurs eruit?

Dat ligt nog niet helemaal vast. Op 24 oktober 2022 stelde minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs het volgende voor: € 274,90 voor studenten die niet thuiswonen en € 110,30 voor als je wel thuiswoont.

In september 2022 werd bekendgemaakt dat de basisbeurs voor uitwonende studenten met nog eens € 165 omhoog gaat om hen te compenseren voor de hoge inflatie. Het voorstel is ook om er weer een prestatiebeurs van te maken. Dat betekent dus dat je de beurs niet hoeft terug te betalen als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Als je je diploma niet binnen die tijd haalt, moet je het geld wel terugbetalen.

Meer over kosten en collegegeld

Hoeveel collegegeld moet je betalen en wordt dat in het 1e jaar gehalveerd of niet? En met welke kosten krijg je nog meer te maken als je studeert? Daarover lees je meer op onze website.

kosten en collegegeld hbo