Impact COVID-19 op ambulanceprofessionals

Welke impact heeft dagelijks werken tijdens de COVID-19 pandemie op ambulancezorgprofessionals? De nieuwe AMPLE-studie biedt inzicht in de mentale gezondheid en het welbevinden van ambulancezorgprofessionals, met preventie als doelstelling.

379187 Ambulancezorgprofessionals in actie

AMPLE-studie

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN start -in samenwerking met de V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) en Ambulancezorg Nederland (AZN)- het nieuwe onderzoek. De AMbulance care Professionals mental health prevaLEnce study during COVID-19 (AMPLE)-studie brengt de mentale gezondheid van ambulancezorgprofessionals gedurende de pandemie in beeld.

Impact COVID-19 op zorgprofessionals

De COVID-19 crisis heeft grote impact op de mentale gezondheid en het welzijn van professionals in de zorg. Onderzoek toont aan dat angst, depressie, stress, post-traumatische stress, vermoeidheid en slaapstoornissen veel voorkomen bij professionals in de acute intensieve zorg. Voor ambulancezorgprofessionals in Nederland is dat nu nog niet inzichtelijk, en internationaal ook nauwelijks. 

Mentale gezondheid en risicofactoren

Ambulancezorgprofessionals worden in het voorjaar van 2022 via de betrokken organisaties benaderd om een vragenlijst in te vullen. De studie is tweeledig en bestaat uit:

  1. Het meten in welke mate angst, depressie, Post-Traumatische Stress (PTS), werk gerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid voorkomen.
  2. Het identificeren van risicofactoren die met deze gezondheidsuitkomsten samenhangen.

Interventies en preventie

Met de opbrengst van de AMPLE-studie naar ambulancezorgprofessionals in Nederland kunnen interventies voor preventie en omgaan met gezondheidsrisico’s worden (door)ontwikkeld.

Stay Safe, Strong and Healthy

De AMPLE-studie is een onderdeel van het onderzoeksproject Stay Safe, Strong and Healthy. In deze studie ontwikkelen de onderzoekers - op basis van de recente ervaringen - een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals bij crisis.

De resultaten van de AMPLE-studie worden in het najaar van 2022 verwacht.

Contact 

Meer weten?

Neem voor meer informatie of vragen over dit project contact op met de projectleiders van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg: