Studentenwelzijn in het gedrang door invoering coronatoegangsbewijs

De contouren van het invoeren van het coronatoegangsbewijs (CTB) in het hoger onderwijs worden steeds duidelijker. Het is momenteel onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Het besluit over de invoering is dus in voorbereiding, maar is nog niet genomen. De Vereniging Hogescholen (VH) heeft daarover als vertegenwoordiger van alle hogescholen een statement geformuleerd, waar ook de HAN zich achter schaart.

232298 Studenten in collegezaal met mondkapjes op. Covid19. Corona

De HAN is geen voorstander van de invoering van het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs. Want daar kleven nogal wat principiële en praktische bezwaren aan.

Studentenwelzijn

Rob Verhofstad, voorzitter van ons College van Bestuur: "Voorop staat dat het van het grootste belang is dat we onderwijs op de campus kunnen blijven aanbieden aan iedere student. Want fysiek onderwijs, waar ruimte is voor onderlinge en persoonlijke interactie tussen docenten en studenten, is cruciaal voor studentenwelzijn en de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien is onderwijs een recht, dus moet het voor iedereen toegankelijk zijn. Met de invoering van het CTB is dat niet langer het geval en worden mensen buitengesloten; iets wat wij niet te verantwoorden vinden."

Druk op docenten

Rob Verhofstad vervolgt: "Ook op onze docenten gaat de invoering van het CTB, zoals die nu wordt voorgesteld, een zware wissel trekken. Want mocht het kabinet besluiten tot invoering, dan hebben we een (inspannings)verplichting om studenten die geen CTB kunnen of willen laten zien, een volwaardig alternatief te bieden. Voor praktijkvakken is dat in ieder geval onmogelijk. Maar ook voor andere vakken is het vrijwel onmogelijk; het betekent dat een docent gelijktijdig fysiek en online onderwijs moet geven. Dat is een in onze ogen onrealistische opgave, die de druk op onze docenten alleen nog maar verder opvoert en die we niet verantwoord achten."

Praktische bezwaren

"Ook praktisch hebben we grote bezwaren tegen de invoering van het CTB. De HAN heeft verschillende gebouwen, in Arnhem en in Nijmegen, met veel ingangen. Het is haast ondoenlijk om bij iedere ingang een controleur neer te zetten. Bovendien kost dit enorm veel tijd en capaciteit, die we veel liever steken in het geven van onderwijs en het begeleiden van onze studenten."

Verantwoordelijkheid

"Uiteraard zien ook wij het belang om het aantal besmettingen terug te dringen en daarmee de zorg bereikbaar te houden. Al sinds het begin van de coronapandemie hebben we ons uiterste best gedaan om vanuit onze verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen. We hebben allerlei maatregelen getroffen en communiceren de richtlijnen met regelmaat aan al onze studenten en medewerkers. Het feit dat er op onze hogeschool nauwelijks grote uitbraken zijn, is het bewijs dat dat heeft geholpen."

Geen voorstander van invoering

"De HAN is dus geen voorstander van de invoering van het CTB. Als we echter voor de keuze gesteld worden 'dicht of open met CTB' dan heeft dat laatste onze voorkeur. Maar we hopen dat we iedereen op de HAN kunnen blijven ontvangen en wachten net als iedereen in grote spanning af wat het kabinet besluit."