Opening Week tegen Armoede

Doneren aan de voedselbank, omgaan met moeilijke keuzes in een minisupermarkt, de presentatie van het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’. Het is een drukte van belang op de Kapittelweg 33 bij de start van de Week tegen Armoede.

340550 Week tegen Armoede 2021, uitreiking boek door Miranda Laurant aan wethouder Nijmegen Petra Molenaar met op de foto ook Judtih Hermelink van Sam& voor alle kinderen. Voor bij nieuwsbericht. Op de Kapittelweg

Uitreiking boek

Wethouder Petra Molenaar van de Gemeente Nijmegen krijgt het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ uitgereikt door Miranda Laurant, Lector en programmamanager Health. Experts en mensen met ervaringskennis belichten hierin de armoedeproblematiek en de relatie met sociaal-economische gezondheidsverschillen. We zijn als gemeente de samenwerking met de HAN en andere partijen aangegaan om meer aandacht voor armoede te krijgen. Het is een belangrijk thema”, vertelt Molenaar.

340551 3 van de schrijvers van het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’: Jeroen Otten, Paul van der Lecq en Carinda Jansen. Bij de opening van de Week tegen Armoede.
3 van de schrijvers van het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’: Paul van der Lecq, Jeroen Otten en Carinda Jansen

Nieuwe samenwerking Zakgeldproject


Ook Judith Hermelink van Sam& voor alle kinderen en Danielle van den Akker van Rabo Foundation kregen een boek uitgereikt. Zij gaan de samenwerking aan om het Zakgeldproject verder te dragen in 2 nieuwe regio’s. Het ZakgeldProject is een manier om ouders te ondersteunen bij financieel opvoeden en om kinderen te leren omgaan met geld. Symbolisch stoppen alle betrokken partijen een muntje in een roze spaarvarken. 

Aandacht belangrijk

Academiedirecteur Fernand van Westerhoven van de Academie Mens en Maatschappij ziet wat armoede kan doen: “Je raakt geïsoleerd, komt steeds verder van de samenleving af te staan. Wij staan voor een maatschappij waaraan iedereen kan meedoen. Daarom is het zo belangrijk hier aandacht voor te hebben.” Ook Rob Verhofstad, voorzitter van het College van Bestuur, roemt de Week tegen Armoede, ook al “Is een week natuurlijk niet voldoende. De aanpak armoede moet elke week, elke dag op de agenda staan.”

340606 Lector Miranda Laurant, academiedirecteur Mens en Maatschappij Fernand van Westerhoven, voorzitter College van Bestuur Rob Verhofstad. zwaartepunt Health. Opening week tegen armoede 2021
Miranda Laurant (lector), Fernand van Westerhoven (academiedirecteur) en Rob Verhofstad (voorzitter College van Bestuur)

Over de Week tegen Armoede

Meer aandacht voor armoede in Nederland. Vooruitlopend op de Wereldarmoededag (17 oktober) organiseert de HAN de Week tegen Armoede. De week is een initiatief van HAN-onderzoeker en -docent, Carinda Jansen, verbonden aan het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Tijdens de Week tegen Armoede is er ruimte voor bewustwording, kennisdeling én actie. Ga voor meer info naar: www.han.nl/weektegenarmoede