Over 15 jaar 1 op 4 mensen in de zorg nodig

Hoe verloopt een goed intakegesprek met virtuele cliënt Max? Bridget Kievits, lid van het College van Bestuur, nam in het Nijmeegse iXperium, getooid met een VR-bril, de proef op de som. Inzet van zorgtechnologie is dé oplossing voor de groeiende vraag naar zorg en het enorme tekort aan zorgprofessionals. Dat bleek onder meer uit het recente CvB-bezoek aan de Academie Gezondheid en Vitaliteit.

300026 Bridget Kievits (CvB) met VR-bril bij academie gezondheid en vitaliteit

De arbeidsmarktproblematiek vormt een grote uitdaging voor de zorgsector. Momenteel is het aandeel 50-plussers werkzaam in zorginstellingen in Nederland groot. Massale uitstroom valt te verwachten. Daarnaast is de dubbele vergrijzing in volle gang: niet alleen worden we allen ouder, ook leven we langer. Hierdoor doen we gezamenlijk een groter beroep op de zorg. Over 15 jaar is 1 op 4 mensen in de zorg nodig (nu nog 1 op 7).

Grote belangstelling

Pluspunt: aan belangstelling voor het ruime aanbod van zorgopleidingen heeft de academie in geen enkel opzicht te klagen. In drommen melden studiekiezers zich aan voor onder andere opleidingen Verpleegkunde en Medische Hulpverlening. En het zijn niet enkel voltijdsopleidingen die populair onder de studiekiezers zijn, ook de deeltijdopleidingen zijn in trek. Flexibele leerroutes met veel ruimte voor keuzevrijheid sluiten goed aan bij wat de huidige deeltijdstudent verlangt en kan combineren met een baan.

1,5 lijnszorg

De grote vraag naar deskundig zorgpersoneel noodzaakt zorginstellingen en de HAN tot meer creativiteit en samenwerking. Voorbeeld daarvan is de unieke Master Vaktherapie, in 2019 van start gegaan, die studenten die nog niet zijn uitgeleerd extra bagage biedt. Of wat te denken van de inzet van Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de 1,5 lijnszorg. 

Naar de wijk

Het doel hiervan is dat medisch-specialistische zorg wordt verplaatst naar de wijk, naar – bijvoorbeeld - een huisartsenpraktijk. Daar richten deze specialisten zich op onder andere acute zorg, ouderenzorg, gynaecologie, dermatologie en mondzorg. Recente patiëntervaringen met zo’n wijkkliniek zijn zeer positief: de zorg vindt dichter bij huis plaats, met minder prikkels en minder ziektes tot gevolg. Daarnaast zijn wachttijden korter en er is meer ruimte voor mantelzorg.

Binden en boeien

Kwaliteitsbewaking in opleiden heeft de aandacht, net als het opleiden van professionals in co-creatie met het werkveld. Dat gebeurt via e-learning, zorgtechnologie en simulatieziekenhuizen. Waar de hoeveelheid beschikbare docenten een limiet kent, staan ook zorginstellingen voor grote uitdagingen. Denk aan het binden en boeien van hun zorgmedewerkers, evenals het optimaal benutten van de huidige capaciteit aan medewerkers. Zorginstellingen in de regio kloppen bij de academie aan voor een antwoord op deze complexe vraagstukken.