Roep om meer samenwerking voor slim, schoon en sociaal

Meer samenwerking stimuleren tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijven in de regio. Zodat waardevolle projecten van de grond komen en mensen er gebruik van kunnen maken. Dat was de uitkomst van een online werkbezoek aan Campus Heijendaal, waar ook de HAN zich presenteerde.

collega's in gesprek op kantoor
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

De commissaris van de Koning in Gelderland, Gedeputeerde Staten en een delegatie van B&W Nijmegen waren enthousiast over de concrete resultaten die de HAN boekt met de zwaartepunten. Dat zijn SEE, Fair Health en Smart Region, ofwel de schone, sociale en slimme HAN. “We prijzen ons rijk met de kennisinstellingen op de campus”, zei John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland.

277290 Een tekening van de schone HAN.

Aansprekende praktijkvoorbeelden

In strak geregisseerde sessies presenteerden teams van HAN-medewerkers de 3 zwaartepunten. Natuurlijk lichtten ze daarbij aansprekende praktijkvoorbeelden toe. Bij Sustainable Energy & Environment (SEE) zijn dat de verdere ontwikkeling van Connectr op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem en de uitgebreide kansen voor waterstoftoepassingen. Beide dragen direct bij aan een duurzame wereld met nauwelijks CO2-uitstoot.

Vragen vanuit de markt

Door de nauwe samenwerking binnen Connectr houdt de HAN voortdurend zicht op datgene waar de markt in de nabije toekomst behoefte aan heeft. Toepassingen van waterstof zijn er legio, ook in onze regio. Denk aan de binnenvaart, zware voertuigen en aan het tegengaan van verlies van groene energie bij de opslag ervan. Vanuit de markt komen er vragen bij SEE binnen, bijvoorbeeld van bouwondernemingen. Stel, een heimachine kan op waterstof draaien, dan is stikstofuitstoot geen issue meer. Kanttekening hierbij is dat technische opleidingen aantrekkelijker moeten worden. Want nu al is er een groot tekort aan technisch geschoolde medewerkers.

277289 Een tekening van de sociale HAN.

Groeiende gezondheidskloof

Toeval of niet? Juist vandaag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met nieuwe cijfers de groeiende gezondheidskloof tussen ‘arm’ en ‘rijk’ zichtbaar. Mensen uit de laagste inkomensgroep liepen in de 1e coronagolf 2 keer meer risico aan Covid-19 te sterven dan mensen uit de hoogste inkomenscategorie. Dit heeft zoal te maken met de wijk waarin je opgroeit, de opleiding die je hebt genoten, je financiële positie en de leefstijl die je erop nahoudt.

Duurzame oplossingen

Hoe kun je met preventieve maatregelen en een effectieve aanpak zorgen dat deze verschillen verkleinen, hoe kun je iedereen een gezond leven garanderen? Alleen betere scholing of een gedragsverandering is daarvoor geen duurzame oplossing. Wat dan wel? Een inclusieve werkwijze en samenwerking tussen diverse domeinen.

Heel concreet: betrek de mensen om wie het gaat en investeer in de leefomgeving en kwaliteit van leven van deze mensen. Zo konden bij de renovatie van woningen in de Nijmeegse Spoorbuurt zowel een opbouwwerker als een bouwkundige achter de voordeur bij elk gezin nagaan wat er werkelijk nodig is. De kennis die dit oplevert, kan weer worden ingebracht bij andere wijken, steden of provincies. Dezelfde taal spreken, ontschotten, uit je bubbel komen, dat zijn voorwaarden voor succesvolle samenwerkingen op dit gebied. De HAN nodigt provincie en gemeenten graag uit om hier samen in op te trekken.

277288 Een tekening van de slimme HAN.

Van skills-paspoort tot starterslening

De huidige industriële revolutie brengt nieuwe digitale uitdagingen met zich mee voor mensen, teams en organisaties. Hoe zorg je dat je wendbaar bent en blijft? Met Smart Region verleggen we samen grenzen met digitale technologie. Hoe? Door te focussen op 3 kernprocessen: leren, samenwerken en innoveren. De arbeidsmarkt vraagt meer en meer om specifieke vaardigheden. Dat is de reden waarom het zwaartepunt Smart Region volop inzet op de transitie naar een skills-based arbeidsmarkt. Een skills-paspoort, zoals de HAN ontwierp samen mét en voor de ambachtslieden, als aanvulling op diploma’s kan daarbij helpen. En vooral ook de oplossingen die vanuit de driehoek ontstaan, door samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

Smart Region brengt expertise uit het publieke en private domein bij elkaar en bouwt (mee) aan slimme netwerkvormen die het innovatieproces versnellen. Voorbeelden hiervan zijn de regionale labs en werkplaatsen in het sociale domein. Of de vele innovatiehubs in het technische domein. Daarbij staat centraal 'Wat kun je van elkaar leren en hoe kun je elkaar versterken?'. En ook daarvoor, net als de skillsbased arbeidsmarkt, ontwikkelt de HAN samen met het werkveld een tool: het Regionale Ecosysteem Monitoring Instrument (REMI).

Een mooi voorbeeld van samen innoveren (Smart Innovation) is het Smart Production Centre. Het maakt digitale technologieën toegankelijk voor met name het mkb. Of neem het Centrum voor Ondernemerschap van de HAN. Het werkveld vraagt om meer ondernemerschap, het centrum maakt het voor studenten waar. Ze volgen er workshops, inspiratiesessies, en kunnen zelfs startersleningen krijgen om een onderneming op te zetten.

Onderneming plus spin-off

Dat is iets wat oud-student Ondernemerschap en Retail Management Ludo Jacobs 2 jaar terug deed. Hij sprong in het diepe, ontving een lening van € 85.000,- en begon bij Startup Nijmegen aan zijn onderneming Studentvoorstudent, dat studenten verbindt met tutoren voor bijlessen. Dat werd een succes. Een 1e spin-off van Studentvoordocent is al in de lucht. Die zet zich in om het tekort aan docenten in het onderwijs op te vullen. Nu al houdt de prille firma kantoor aan de prestigieuze Oranjesingel in Nijmegen.  

Dergelijke initiatieven smaken naar meer. Daarvoor is dan ook meer samenwerking nodig tussen kennisinstellingen als de HAN, gemeenten, provincies en bedrijven. Wordt vervolgd!