Reflectiemethode voor besluit beste zorg

Patiënten in de eerstelijnszorg hebben vaak meerdere problemen. Wat is dan de beste zorg? (Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden vinden het zelf niet altijd makkelijk een goede beslissing te nemen. Een nieuwe reflectiemethode kan hen helpen om besluiten over de beste zorg bij collega’s te toetsen.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Promovenda Nicole Vullings
 

Effectieve methode voor feedback

Nicole Vullings werkt als onderzoeker, eerst voor het Lectoraat Innovatie in de Care en sindsien voor het  Lectoraat Wijkverpleging. Ook is ze docent Verpleegkunde bij de HAN. Op 1 februari startte ze haar onderzoek naar de nieuwe reflectiemethode. Het project is gebaseerd op ‘self en peer assessment’. Dat betekent dat zorgverleners kritisch naar hun eigen werk en dat van hun collega’s kijken. Ze geven elkaar feedback en gebruiken daarvoor voorbeelden uit de praktijk.

portretfoto Nicole Vullings

Actiegericht onderzoek

In 2018 toonde Marjo Maas, HAN docent en onderzoeker, aan dat 'self- en peer assessment' als methode voor feedback en coaching bewezen effectief is voor fysiotherapeuten.

Nicole Vullings richt zich op de ontwikkeling van een vergelijkbare methode voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Haar project is getiteld SPARK: Self- & Peer Assessment om te Reflecteren op Kwaliteitsstandaarden. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Aan het onderzoek werken (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden actief mee. Zij helpen bij het ontwikkelen, testen en evalueren van de nieuwe reflectiemethode.

Kwaliteitsstandaarden voor wijkverpleging

Het doel van het ZonMW-programma is het ontwikkelen en vernieuwen van de kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen in de wijkverpleging. Het gaat om ondersteuning van de werkwijze van deze beroepsgroepen waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn van de patiënt.

De nieuwe reflectiemethode voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden is gericht op de volgende 2 kwaliteitsstandaarden: 

  • Richtlijn Verslaglegging 
  • Richtlijn Mantelzorg 

Wetenschap en praktijk verbinden

'Een goede onderbouwing is een 'must' voor het werk in de zorg, voor Evidence Based werken, zoals dat heet', vertelt Nicole Vullings. 'Ik zie echter ook dat de wetenschap de praktijk niet altijd bereikt. Dit onderzoek is voor mij een mooie uitdaging om die 2 dichter bij elkaar te brengen.' 

Meer weten?

Neem voor vragen en meer informatie over dit onderzoeksproject contact op met Nicole Vullings: