Pedagogiek: écht iets voor mannen

Een ruime meerderheid van de pedagogiekstudenten op de HAN is vrouw. Al begint het aantal mannen toe te nemen. Dit studiejaar studeren er meer mannen dan ooit in het 1e jaar van HAN Pedagogiek. Klopt het vrouwelijke imago van de studie? Hoe is het om als een van de weinige mannen deze studie te volgen? En heeft het vakgebied wel meer mannen nodig?

272574 Mannelijke pedagoog aan het werk. Pedagogiek. Stockfoto voor Nieuwsartikel.

Dit studiejaar is bijna 10 procent van de 1e-jaars voltijdstudenten Pedagogiek man. Een topjaar vergeleken met 2019 (8,5 procent), 2016 (7,6 procent) en de jaren daarvoor. De opleiding Pedagogiek draait om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daar hoort ook de rol van de ouders, opvoeders en hun netwerk bij. Studenten kunnen na deze studie aan het werk in bijvoorbeeld de jeugdzorg, als jongerenwerker, in de jeugdbescherming,  als beleidsmaker of in de kinderopvang.

Vrouwelijke en mannelijke vaardigheden?

“Bij opvoeden denken veel mensen aan het verzorgen van kinderen”,  vertelt Carla Cornelissen, coördinator van het eerste jaar. “Verzorgen is een vaardigheid die van oudsher veel aan vrouwen wordt toebedeeld. Naast het gegeven dat we in deze moderne tijd niet zo zwart-wit meer naar het vrouw-zijn of man-zijn kijken, zijn er véél meer vaardigheden nodig voor de studie Pedagogiek. Zo moet je nieuwsgierig zijn naar de vraag achter de vraag. Met welk probleem speelt een kind, jongere of opvoeder en wat zit daarachter? Ook moet je inventief zijn, soms ga je buiten de gebaande paden op zoek naar een oplossing. Een flink portie overtuigingskracht komt bij het geven van een advies ook vaak van pas.”

Lef en leiderschap

En wat dacht je van lef? Er spelen soms dreigende problemen. Een kind met een gameverslaving, een jongere die crimineel gedrag vertoont of een gezin dat te maken heeft met huiselijk geweld. Dat zijn heftige situaties waarbij je stevig in je schoenen moet staan. Bovendien heb je als woonbegeleider in de jeugdzorg of als teamleider leidinggevende kwaliteiten nodig. “Kortom: zorgzaamheid, nieuwsgierigheid, inventiviteit, overtuigingskracht, lef en leiderschap. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen deze vaardigheden hebben of kunnen leren.” 

Voor de studie Pedagogiek zijn veel vaardigheden nodig: nieuwsgierigheid, inventiviteit, overtuigingskracht, lef en leiderschap bijvoorbeeld. Zowel mannen als vrouwen hebben deze vaardigheden in huis of kunnen het leren."

Niet alleen kinderen, ook de ouders

“Daarnaast was er de misvatting dat pedagogen alleen kinderen verzorgen en opvoeden, maar dat klopt niet. Jouw taak als pedagoog is ook het begeleiden van ouders en opvoeders met opvoedproblemen of het adviseren van opvoedprofessionals. Je werkt dus zeker niet alleen met kinderen. In onze voorlichting komt dat ook steeds beter naar voren. Studenten hebben steeds beter een beeld van het vakgebied voordat ze aan de studie beginnen. Ik denk dat we daarom ook meer mannelijke studenten werven.”

Meer mannen in één klas

De opleiding vindt het uiteraard belangrijk dat ook mannelijke studenten zich prettig voelen in de klas. Om die reden zitten de mannelijke studenten sinds enkele jaren meer bij elkaar in de klas. Van de 14 klassen in het huidige eerste jaar (septemberinstroom), zitten in 4 klassen mannen, en in de overige10 geen één. Een goed idee? Bram, 1e-jaars student, vindt van wel: “Ik vind het fijn om bij andere jongens in de klas te zitten. In mijn ogen zijn jongens rustiger, hebben het minder over gevoel en vinden het leuk om snel met een opdracht aan de slag te gaan in plaats van heel veel uitleg te vragen. Ik zit nu met 6 jongens in de klas. Als je de mannen over alle klassen verdeeld, zijn het er twee per klas. Als die andere jongen dan stopt met de opleiding, blijf je alleen achter tussen de vrouwen. Een ander voordeel is dat je bij een groepsopdracht een mannengroep kan vormen en dus sneller aan de slag kan gaan."
274065 Bij nieuwsartikel, de mannen van Pedagogiek

De Mannen van Pedagogiek

Student Bram en docent Joris van Veen hebben dit studiejaar de groep ‘Mannen van Pedagogiek’ opgericht. Hierin zitten mannelijke docenten én studenten van de opleiding. “Samen kijken we of de opleiding wel aantrekkelijk genoeg is voor mannen die het eigenlijk wel willen studeren, maar dat niet doen. De toekomstige studiekiezers dus.”, vertelt Joris. “Ook gaan we bijeenkomsten houden om elkaar beter te leren kennen. Hierbij bespreken we ook vragen zoals: waar loop je als mannelijke student tegenaan in je studie of stage? We willen de mannen betrokken houden bij de studie.”

Kijken vanuit verschillende perspectieven

Heeft het vakgebied meer mannen nodig? Joris denkt van wel. “Voor kinderen in ontwikkeling is het belangrijk dat ze zowel vrouwelijke als mannelijke rolmodellen zien. Niet alleen thuis, maar ook op school, de kinderopvang of in de hulpverlening. Daarnaast bespreken sommige jongens, meiden of ouders, hun problemen liever met een man, of liever met een vrouw. Het is fijn als, indien mogelijk, aan die voorkeur voldaan kan worden.”
 
“Het voordeel van zowel mannen als vrouwen in het vakgebied is ook dat er vanuit meerdere perspectieven naar een vraag of situatie gekeken kan worden. Het zijn van een man of vrouw, heeft veel overeenkomsten, maar ook verschillen. En juist het bekijken van een vraag vanuit verschillende perspectieven, is belangrijk als pedagoog. Dat is ook wat we de studenten op de opleiding leren.” 
 
Joris is één van de 10 mannelijke docenten aan de voltijd bacheloropleiding HAN Pedagogiek. Ook in het docententeam is er aandacht voor het mannelijke rolmodel. “De trend binnen onze eigen opleiding laat zien dat in de toekomst meer mannelijke pedagogen afstuderen. Dat biedt ook kansen voor ons eigen docententeam. Vorige maand zijn sowieso al 2 nieuwe, mannelijke docenten gestart.”

Kennismaken met de hbo-opleiding Pedagogiek?

Ontdek vooral zelf of deze opleiding bij jou past. Kom (online) kennismaken met onze opleiding, de docenten en studenten! Op zaterdag 27 maart is er een Online Open Dag.

31706 Studenten Pedagogiek in kantine

Studeren in deeltijd?

Wil je kennismaken met onze deeltijd of master opleidingen? Kijk dan eens bij:
 
 
Bronnen: Rosa Nieuwsbulletin Academie Mens en Maatschappij, Management- en Informatiesysteem HAN
Auteurs: Ruud Kroes en Marie-Louise Hagen